Vídeos Lehendakaritza Itunes
Se han encontrado coincidencias de la búsqueda en la transcripción. Haz click sobre las marcas rojas en la barra de progreso para posicionarte.
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Lehendakari lee una declaración institucional ante la emergencia del Cambio Climático

30 de julio de 2019
Transcripción
Egun on guztioi. Eusko Jaurlaritzaren AdierazpenInstituzionala Larrialdi Klimatikoari buruz.
Euskadi erkidego aitzindaria da
garapen jasangarriaren aldekokonpromisoan, ingurumenarekiko
errespetuan eta klimaren aldaketarenaurkako estrategian.
Erakunde publikoek bultzatutako ekimenekeuskal gizartearen babesa izan dute
beti, euskal gizarteak kontzientzia etakonpromisoa erakutsi baitu helburu
global honekin. Klima aldaketari buruzadostasuna badenez nazioartean,
krisialdiak eta hondamendiak eraginbailitzake aldaketa horrek planetako hainbat
lekutan, iruditzen zaigu gure arretaguztia eskaintzen duen erronka zail eta
premiazkoenetako bat dela egoera hori.
Karbonoan ekonomia neutrorantz doaeuskal gizartea eta bere egin du
baduela erantzukizuna klima
Aldaketa arintzeko eta horretaraegokitzeko politikak abiaraztean
konpromiso sakon eta zorrotz batekin.
2002-2020 Garapen IraunkorrarenEuskal Ingurumen Estrategia eta bost
urtetik behin onartutakoesparru-programek zehaztu dute euskal
politika gai honetan.
Gure ingurumen politika guztiz dator bat2030 Agendarekin, Nazio Batuen Garapen
Jasangarrirako helburuarekin etaEuropar Batasunaren estrategiarekin.
Eusko Jaurlaritzak 2015ean onartu zuen"Klima 2050" Euskadiren klima aldari
buruzko estrategia, baita 2030 Estrategia
Energetikoa ere 2016ko uztailean,eta bere egin zuen partekatutako
erantzukizunaren printzipioa. Printzipiohorrek gidatzen ditu eta isurketen
murrizketei eta trantsizio energetikoariburuzko nazioarteko politikak.
Klima aldaketaren kontrako borrokamundu osoko erronka bat da, guztioi
eragiten diguna, batez ere,herritarrengandik hurbilen gauden eta
herritarren eskakizun eta beharrakondoen ezagutzen ditugun erakundeoi.
Horregatik, nazioarteko erakundeekazpimarratu dute “Eskualdeen Konpromisoa”
funtsezkoa dela klimarenkrisialdiari egiteko eta ekiteko. Mende
honetan zehar Euskadik ekintzen bitartezerakutsi du konpromiso hori.
Badakigu lehen ekintza lerroa garelaklima aldaketaren aurkako borrokan eta
ingurumenaren babesean gure planetan.“Think global, Act local” premisatik abiatuta,
konpromisoa hartu dugu tokikokonponbideak eta erantzunak bilatzeko
lehentasun global honi irtenbideak ematealdera. Garrantzi praktiko handia izan du
Udalsarea 2030 ekimena abiarazteak,ekimen horren bitartez
txertatu baitira helburu klimatikohoriek hainbat euskal udaletan. Sarean
lan egiteko filosofia horri erantzunez,Euskadik ere, era aktiboan hartzen
du parte “The Climate Group” delakoan,klima-aldaketaren aurkako estatu,
komunitate eta eskualdeenaliantzan, hain zuzen.
Aliantza horretako kideok 320 milioipertsona baino gehiago ordezkatzen
ditugu, munduko osoko biztanleriaren%12a baino gehiago, hain zuzen.
Aliantza horren...izaniko presidente gisa,
Lehendakariaren ordezkaritzak New Yorkekomundu mailako goi bileran hartu
zuen parte 2014ko irailean eta bere eginzuen “2050. urterako berotegi efektuko
gasen isurketa %80 murriztekokonpromiso kolektiboa."
2015eko abenduan Eusko JaurlaritzakPariseko COP 21 goi-bileran parte hartu
zuen “The Climate Group” nazioartekoaliantza ordezkatuz, eta 2016ko
maiatzean Klima aldaketari buruzkohitzarmen globalari atxikitzea izenpetu
izenpetu zuen Lehendakariak.Hitzarmen horretan ezarritakoaren
arabera, ingurumen politika arduratsuaegin behar da, mundu osoko tenperatura
igoerari industrializazio aurrekomailekiko 2ºC-ko igoeratik behera eusteko.
New York-eko eta Pariseko goi-bilerenondotik, Euskadi nazioarteko
erreferentzia eredua izan da konpromisohorretan. Europar Batasunak onartzen du
eskualde aitzindarietako bat garelaekintza klimatikoan eta hazkunde
ekonomiko jasangarrirako eredu batdugula ingurumenarekiko errespetuarekin
bat datorrena. Horrela 1995etik hona %65hazi da Barne Produktu Gordina Euskadin,
berotegi-efektuko gasen isurketa, ordea,%20 jaitsi da aldi berean. Benetan,
aurrera egin behar duguberotegi-efektuko gasen isurketa
murrizten, baina aitortu beharra dagogarapen jasangarrirako edo jasangarria
gorako eredu bat garatzenegindako ahalegina.
Gaur Euskadi Europako lehenengo bostherrialdeen artean dago eraginkortasun
energetikoaren alorrean. Tradizioindustrialeko herrialde bat gara, lortzen
ari dena, ekoizpen ekonomikoa etaberotegi-efektuko gasen isurketa
eraginkortasunez bereiztea.Jasangarritasun Energetikoari buruzko
4/2019 Legea onartu dugu EuskoLegebiltzarrean eta Jaurlaritzaren
Kontseiluak ere Mugikortasun ElektrikoarenPlan integrala onartu du 2018an.
Eredugarria izan da ibilitako bidea etabide horrek beti izan du erakunde
publiko guztien konpromisoa eta euskalgizarte osoaren atxikimendua. Konpromiso
kolektibo horrek beste urrats bat egindu, Eusko Jaurlaritzak erabaki baitu
mundu guztiko erakunde publiko, sozialeta akademikoekin bat egitea, baita
nazioarteko aldaketa klimatikoarenKonferentziarekin, eta klimaren eta
ingurumenaren larrialdi-egoeraadieraztea. Gobernuak burututako
politiketan premiazko ekintza handinahiakonartzeko konpromisoa iragartzeko.
Eusko Jaurlaritzak bat egin nahi izan dumunduko erakunde politiko, sozial eta
akademikoekin klimaren eta ingurumenarengaineko larrialdi egoerako adierazpen
formalean, karbonoan lurralde neutrobat lortzeko, trantsizio justu batek
hori egiteko aukera ematen duen bezainpronto, eta edozelan ere, inoiz ez 2050
baino beranduago, baita larrialdiklimatikoaren aurrean lurralde eta
gizarte erresilienteago bat lortzeko ere.Adierazpen honekin Eusko
Jaurlaritzaren asmoa da gai hau gureherriaren helburu nagusi gisa kokatzea.
Asmoa ez da inolako alarmismoinkontzienterik anplifikatzea edo
hedatzea, baizik eta erronka honi beharduen dimentsioa eta arreta ematea.
Berotze globala errealitate ukaezina daeta frogatuta dago hori arduraz
kudeatzeak onurak ekarriko dituelaingurumenarentzat eta pertsonen
osasunarentzat. Ekarriko ditu, baita ere,aukerak hazkunde ekonomiko
jasangarriagoa lortzeko, jarduerasektore berriak garatzeko eta kalitate
handiagoko enplegu-aukerak sortzeko.
Euskadi prest dago aukera gisa egitekoaurre eraldaketa ekologikoaren eta
energetikoaren erronkari. Gu murgildutagauden trantsizio global horrekin
batera, politika industriala, fiskala,energetikoa, ikerketakoa eta
berrikuntzakoa erabili behar dira aldiberean, politika hori laguntza eta
pizgarri izan dadin. Jakitun garabeharrezkoa dela osorik egokitzea
garraioaren sistema,
herri eta lurraldeak konfiguratzekodinamika, baliabideen kudeaketa,
industria edo nekazaritza etaabeltzaintzako ekoizpen ereduak, edo
apustu egin behar dela ekonomiazirkularraren alde. Jakitun gara baita
ere, aldatu egin behar direla baliabidenaturalen kontsumo-ohituretan familien
eta norbanakoen eguneroko erabakiak.
Gure gain hartzen dugu erronka hori,garapen iraunkorraren aldeko herri
apustu globalaren esanahi sakonenean,eta geure egiten dugu egungo gure
belaunaldiaren konpromisoa etorrikodiren belaunaldiekiko. Konpromiso honek
berekin dakar erabakiak hartzea etaberariazko baliabideak abian jartzea.
Larrialdi Klimatikoari buruzkoAdierazpenari erantzun eraginkorra
emateko. Aldaketa klimatikoaren legearenaurreproiektuko 1go artikuluan
jasotakoaren arabera, helburua da“2050 urterako, ekonomia erresilienteen
edo erresilientean eta karbonoan neutroaden ekonomian aurrera egitea." Eusko
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutakoEuskadiko ingurumena administrazio
administratzeko lege-proiektu berrianere horrela jaso da eta hainbat gairen
artean ezarri da obra publikoetanerabili behar den materialaren %40a
birziklatua izatea ekonomiazirkularraren alde apustu egiteko.
Bi arau horiek, zalantzarik gabe, funtsezkozeregina beteko dute aldaketa
klimatikoaren munduko arazoagainditzeko Euskadik egingo duen
ekarpenean. Ekimen horiek jarraipenaizango dute eta Eusko Jaurlaritzak bere
konpromiso irmoa adierazten du kontuanizan dadin aldaketa klimatikoaren
eraginaren perspektiba, politikapublikoak diseinatzerakoan eta
aplikatzerakoan. Horrela, emisioakmurrizteko eta egokitzeko beharrezkoak
diren neurriak bultzatuko dira, LarrialdiKlimatikoari buruzko Adierazpen hau
betetzeko. Era berean, ezinbestekoaizango da tresna eta baliabide
ekonomikoak edukitzea, larrialdiklimatikoari aurre egiteko politikak
garatzeko. Horretarako, EuskadikoAdministrazio Nagusiak eta horri
lotutako erakundeek urtekoaurrekontuaren zati bat erabiliko dute
aldaketa klimatikoan eragina izangoduten jarduerak garatzeko. Bai aldaketa
hori arintzeko, bai aldaketa horriegokitzeko, eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren aurrekontu orokorrekekonomia eta aurrekontu arloko
informazioa jasoko dute, ekintzen,neurrien, zerbitzuen eta programen
arabera jarraitzeko informazio horri.Aldi berean, beharrezkoak diren akordio
eta hitzarmenak sustatuko dituzte,autonomia ekonomiko finantzarioa
errespetatuz, Euskadiren herri etalurralde erakundeetan ekintza klimatikoa
bultzatzera bideratutako programak etaekintza zehatzak kofinantzatu ahal
izateko. Eusko Jaurlaritzak bat egitendu Adierazpen honekin, eta berretsi
egiten du, era berean, “Klima 2050”klima aldaketaren estrategiarekiko eta
2030 estrategia energetikoarekikokonpromisoa, eta aldi berean,
adierazi nahi dugu uste osoa dugulaEuskadi erronka horren aitzindari izan
daitekeela eta erronka hori eraldaketapalanka bihur dezakeela ekonomia
lehiakorragoa eta klimatikokineutroagoa erdiesteko.
Declaración institucional del GobiernoVasco de emergencia climática.
Euskadi es una comunidad pionera en elcompromiso con el desarrollo sostenible,
el respeto al medio ambiente y laestrategia de lucha contra el cambio
climático. Las iniciativas impulsadasdesde las instituciones públicas han
encontrado siempre el respaldo y apoyode una sociedad vasca concienciada y
comprometida con este objetivo decarácter global.
Existiendo un consenso internacionalsobre el cambio climático que nos podría
llevar a situaciones de crisis ycatástrofes en diferentes puntos del
planeta, entendemos que tal situación esuno de los retos más urgente y complejo
al que tenemos que prestar toda nuestraatención. La sociedad vasca avanza
hacia una economía neutra en carbono yha asumido su cuota de responsabilidad
en la puesta en marcha de políticas demitigación y adaptación al cambio
climático con un compromiso profundo yexigente. La Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020y los Programas Marco aprobados cada
cinco años han enmarcado la orientaciónde la política vasca en esta materia.
Nuestra política ambiental se encuentraestrechamente alineada con la agenda 2030
y los objetivos de DesarrolloSostenible de Naciones Unidas, y con la
Estrategia de la Unión Europea.El Gobierno Vasco aprobó el año 2015 la
Estrategia de cambio climático deEuskadi, “Klima 2050”, así como la
Estrategia Energética 2030 en juliode 2016, asumiendo el principio de
responsabilidad compartida que rige laspolíticas internacionales de reducción
de emisiones y sobre la transiciónenergética. La lucha contra el cambio
climático es un desafío mundial que nosincumbe a todas y todos, especialmente a
las entidades más cercanas y queconocemos mejor las demandas y
necesidades de la ciudadanía. En estesentido, los organismos internacionales
han subrayado que el “Compromiso de lasRegiones” es fundamental para abordar
crisis climática. A lo largo de estesiglo, Euskadi ha venido demostrando
este compromiso con hechos. Somosconscientes de constituir la primera
línea de acción en la lucha contra elcambio climático y la preservación del
medio ambiente en nuestro planeta.Desde la premisa “Think global, Act local”
nos hemos comprometido en la búsqueda desoluciones y respuestas locales para dar
solución a esta prioridad global. Unainiciativa de gran relevancia práctica
ha sido la puesta en marcha de la redUdalsarea 2030, que ha permitido
incorporar a estos objetivos climáticosa numerosos municipios vascos.
Atendiendo a esta filosofía de trabajoen red, Euskadi forma parte activa de la
Alianza de Estados, Comunidades yRegiones contra el cambio climático
“The Climate Group.” Esta Alianza estáconformada por Gobiernos que
representamos a 325 millones depersonas, esto es, más del 12% de la
población mundial.
En calidad de co-presidente de estaAlianza, la representación del
Lehendakari participó en la CumbreMundial de Nueva York en septiembre de
2014 y asumió el "compromiso colectivode alcanzar una reducción del 80% de la
emisión de gases de efecto invernaderopara el año 2050." En diciembre de 2015,
el Gobierno Vasco tomó parte en la COP 21de París en representación de la
alianza internacional “The Climate Group”,y en mayo de 2016 el Lehendakari
firmó la adhesión al Acuerdo globalsobre cambio climático. Este Acuerdo
establece la necesidad de realizar unapolítica ambiental responsable para
mantener la temperatura media mundialmuy por debajo de los dos grados
respecto a los niveles preindustriales.
A partir de las cumbres de Nueva York yParís, Euskadi ha sido ejemplo
internacional de referencia en estecompromiso. La Unión Europea nos
reconoce como una de las regioneslíderes en la acción climática, con un
modelo de crecimiento económicosostenible y acompasado con el respeto
medioambiental. Así, desde 1995, elcrecimiento del Producto Interior Bruto
en Euskadi ha sido del 65%, mientras queen el mismo periodo las emisiones de
gases de efecto invernadero se hanreducido un 20%. Ciertamente, tenemos
que seguir avanzando en este proceso dereducción de emisiones pero es preciso
reconocer el esfuerzo realizado para desarrollarun modelo de crecimiento más sostenible.
Hoy Euskadi se sitúa entre los cincoprimeros países de Europa en eficiencia
energética. Somos un país de tradiciónindustrial que está logrando desacoplar
de forma eficiente la produccióneconómica y la emisión de gases de
efecto invernadero. En el ParlamentoVasco hemos aprobado la nueva Ley de
Sostenibilidad Energética, 4/2019y por el Consejo de Gobierno
también el Plan Integral de Movilidadeléctrica en el año 2018.
El camino recorrido ha sido ejemplar yha contado siempre con el compromiso de
todas las instituciones públicas y laadhesión del conjunto de la sociedad
vasca. Este compromiso colectivo sematerializa en un nuevo paso porque el
Gobierno Vasco ha decidido unirse a lasinstituciones políticas, sociales y
académicas de todo el mundo, y declararla situación de Emergencia Climática y
ambiental como expresión del compromisode adoptar acciones urgentes y
ambiciosas en el conjunto de laspolíticas desarrolladas por el Gobierno.
El Gobierno Vasco ha querido unirse alas instituciones políticas, sociales y
académicas de todo el mundo con ladeclaración formal de emergencia
climática y ambiental con el objetivo delograr un territorio neutro en carbono,
tan pronto como una transición justa lopermita, y en cualquier caso, no más
tarde del año 2050, así como de lograrun territorio y una sociedad más
resiliente ante la emergencia climática.Con esta Declaración, el Gobierno Vasco
plantea situar esta cuestión como unobjetivo central de nuestro país, en
línea también con lo que dice laConferencia Internacional del Cambio
Climático. No se trata de amplificarningún tipo de alarmismo inconsciente,
sino de otorgar a este reto la verdaderadimensión y atención que merece.
El calentamiento global es una realidadincuestionable y está demostrado que su
correcta gestión responsable, conllevaco-beneficios para el medio ambiente y
la salud de las personas. Tambiénoportunidades para un crecimiento
económico más sostenible, el desarrollode nuevos sectores de actividad y la
generación de oportunidades de empleo demayor calidad. Euskadi está
preparada para afrontar el reto de latransformación ecológica y energética
como una oportunidad. Esta transiciónglobal en la que estamos inmersos
demanda en paralelo una políticaindustrial, fiscal, energética, de
investigación e innovación que sirva deacompañamiento y revulsivo. Somos
conscientes de la necesidad deadaptación integral de los sistemas de
transporte, las dinámicas deconfiguración urbana y territorial,
la gestión de los recursos, los modelos deproducción industrial o agropecuario o la
necesaria apuesta por la economíacircular. Somos también conscientes de
la necesidad de transformar lasdecisiones diarias de las familias y de
cada persona en sus hábitos de consumode los recursos naturales. Asumimos
este reto en su más profundasignificación de apuesta global de país
por el desarrollo sostenible yadquirimos el compromiso de nuestra
generación actual con las generacionesvenideras. Este compromiso comporta la
adopción de decisiones y la puesta enmarcha de instrumentos específicos que
permitan dar respuesta efectiva a ladeclaración de emergencia climática.
Así se recoge en el Anteproyecto de Leyde Cambio Climático que, de conformidad
con su artículo 1, tiene como objetivo"avanzar en una economía resiliente y
neutra en carbono para al año 2050."También se contempla en el nuevo
Proyecto de ley de administraciónambiental de Euskadi aprobado por el
Consejo de Gobierno y que, entre otrascuestiones, plantea la utilización de un
40% de materiales reciclados en lasobras públicas como una apuesta por la
economía circular. No cabe duda de queestas dos normas van a tener un papel
fundamental en la contribución deEuskadi a superar el problema mundial
del cambio climático. Estas iniciativasvan a tener su continuidad y el Gobierno
Vasco expresa su firme compromiso paraque en el diseño y aplicación de todas
las políticas públicas sea tenida encuenta la perspectiva del impacto del
cambio climático. De esta forma, seimpulsarán las medidas de reducción de
emisiones y de adaptación que resultennecesarias con el objetivo de cumplir
con esta Declaración de EmergenciaClimática. Asimismo, se precisará
disponer los medios y recursoseconómicos para desarrollar las
políticas necesarias ante la emergenciaclimática. A tal fin, la Administración
General de Euskadi y sus entidadesvinculadas destinarán parte de su
presupuesto anual a actuación... actuacionescon impacto en el cambio climático, tanto
para la mitigación como para laadaptación, y los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,recogerán información económico
presupuestaria susceptible deseguimiento por acciones, medidas,
servicios, programas económicos. Delmismo modo, promoverán los acuerdos y
convenios necesarios para que, conrespecto a su autonomía económico
financiera, puedan cofinanciarse programasy acciones concretas destinadas a
impulsar la acción climática en las institucionesterritoriales y locales de Euskadi.
El Gobierno Vasco suscribe estaDeclaración reafirmando asimismo el
compromiso con la Estrategia de cambioclimático Klima 2050 y la Estrategia
Energética 2030, al tiempo quemanifestamos la plena convicción de
que Euskadi puede liderar este desafío yconvertirlo en una palanca de
transformación hacia una economía máscompetitiva y climáticamente neutra.
Eskerrik asko.
Todavía no hay comentarios
  • Faceless avatar thumb 70
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto
(XI legislatura 2016 - 2020)