Peticiones ciudadanas Lehendakaritza
Es

Lauro Healthy food is good

17 de febrero de 2016
50 %a favor
206 votos (104/102)
Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
N770 lauro healthy 6b

Hau da gure proposamena / Esta es nuestra propuesta


Lauro Ikastolako Healthy food is good taldeko ikasleak gara. EAEko gazteen artean obesitatearen arazoa konpontzen lagundu nahi dugu, gazteen % 15ek baitauka arazo hori. Kontzientziatu egin nahi ditugu ongi jateko ohitura har dezaten eta pertsona aktiboak izan daitezen. Teknologia berriak baliatu nahi ditugu blog bat sortzeko, eta dietez, errezeta osasungarriez eta osasuntsu egoteko jarduerez hitz egiteko. Ikusi gure bideo-proposamena, eta gustuko baduzu, klik egin "alde nago" aukeran.


_____________________________________________________________________________________


Somos los alumnos y las alumnas del grupo Healthy food is good de Lauro Ikastola. Queremos ayudar a resolver el problema de la obesidad entre la juventud vasca que afecta al 15% de los jóvenes. Para ello queremos concienciarlos en los hábitos de comer bien y ser personas activas. Queremos aprovechar las nuevas tecnologías para crear un blog y hablar sobre dietas, recetas sanas y actividades para estar sanos. Mira nuestro vídeo propuesta y si te gusta haz click en “Estoy a favor”. 

Argumentos a favor
 • ados nago
  Usuario autoeliminado
  25 de febrero de 2016
Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
Argumentos en contra
Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
2 comentarios
 • Irekia
  22 de marzo de 2016

  Bergarako San Martin Agirre eskolak irabazi du Gazte Irekiaren hirugarren edizioa

  Aurreko bi edizioetan bezala, parte hartu duten ikastetxeetako taldeek sormen, ahalegin eta konpromiso maila handia erakutsi dute denon artean Euskadi hobea eraikitzeko, gazteriaren beti ere irudimen handiko ikuspuntutik begiratuta. Azkenean, guztira, 17 talde aurkeztu ziren, bakoitza bere bideo-proposamenarekin, eta 2.000 boto baino gehiago eman dira Gobernu Irekia plataforman. Epaimahaiak eztabaidatu ondoren, pasa den martxoaren 18an, badaukagu Gazte Irekiaren hirugarren irabazlea: San Martin Agirre Eskola. Zorionak!

  Egindako proposamenari esker, zeinetan jantokietako janariaren kalitatearen eta iraunkortasunaren gaia jorratu baitute, San Martin Agirre Eskolak epaimahaiaren aitorpena lortu du, eta Lauro Ikastola eta CEU Virgen Niña beste bi finalisten aurretik gelditu da. Epaimahaiak nabarmendu eta baloratu du proposamen zehatza dela, ikastetxeetako eguneroko gai bat jorratzen duela eta, gainera, ikastetxeen inguruaren iraunkortasunarekin lotuta dagoela.

  Zorionak eman nahi dizkiogu talde irabazleari, baina Gazte Irekia ekimenaren hirugarren edizio honetan parte hartu dutenei ere zorionak eman nahi dizkiegu. Beste behin, aukera ederra izan dugu ikasteko zer lor dezakegun gure denboraren zati bat erabiltzen badugu gure gazteek esaten digutena arretaz entzuteko.

  Mila esker parte hartu duten ikastetxe guztiei, irakasleei eta gazte guztiei, zuen proposamenak egiten emandako denbora, egindako ahalegin eta erakutsitako konpromisoagatik. Zuek gabe, Gazte Irekiaren hirugarren edizioa ez zen posible izango. Laster arte!
  __________________________________________________________________

  San Martin Agirre de Bergara ganador de la tercera edición de Gazte Irekia

  Como en las dos ediciones anteriores los grupos de los centros participantes han demostrado grandes dosis de creatividad, esfuerzo y compromiso para entre todos poder crear una Euskadi mejor desde el siempre imaginativo punto de vista de nuestra juventud. Finalmente se presentaron un total de 17 grupos, cada uno con su correspondiente propuesta en vídeo y se han emitido más de 2.000 votos en la plataforma de Gobierno Abierto Irekia. Tras la deliberación del jurado el pasado 18 de marzo tenemos el placer de anunciar a nuestro tercer vencedor de Gazte Irekia: San Martin Agirre Eskola ¡Felicidades!

  Gracias a su propuesta, en la que se trata el tema de la calidad de la comida en los comedores y sus sostenibilidad, San Martin Agirre Eskola ha conseguido el reconocimiento del jurado e imponerse a los otros dos finalistas Lauro Ikastola y CEU Virgen Niña. El jurado ha destacado y valorado que es una propuesta concreta, que trata un tema del día a día de los centros escolares y que además va vinculada a la sostenibilidad del entorno de los centros.

  Queremos dar la enhorabuena al grupo ganador, pero también felicitamos a quienes han participado en esta tercera edición de la iniciativa Gazte Irekia en la que una vez más hemos aprendido lo que podemos obtener si dedicamos una parte de nuestro tiempo a escuchar lo que nuestros y nuestras jóvenes tienen que decir.

  Muchísimas gracias a todos los centros escolares participantes, su profesorado y a todos los y las jóvenes por el tiempo, esfuerzo y compromiso que habéis dedicado a vuestras propuestas. Sin vosotros la tercera edición de Gazte Irekia no habría sido posible. ¡Hasta pronto!

 • Irekia
  2 de marzo de 2016

  Dagoeneko amaitu dira Gazte Irekia lehiaketaren hirugarren edizioko bozketak. Hauek dira, azkenean, bozketa herrikoian aukeratutako taldeak:

  1. Lauro Ikastola “Bla Bla Basque”
  2. San Martín Agirre
  3. CEU Virgen Niña

  Datorren ostiralean, martxoak 18, bilduko dira Mikel Agirregabiria, Guillermo Dorronsoro, Maite Goñi, Pilar Kaltzada eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua, proiektu irabazlea zein den erabakitzeko, eta irizpide hauetan oinarrituko dira proposamenak balioesteko:
  - Proposamen bakarra izatea, eta ondo garatua.
  - Oratoria eta argudioak defendatzeko gaitasuna.
  - Produkzioan eta ikus-entzunezko kodean jarritako arreta.
  - Sormena.
  - Zer onura dakarkien haurrei eta gazteei.
  - Proiektuaren kontu pragmatikoagoak; esate baterako: zer ekarpen egiten dion gizarteari, dirutan zenbat den, ingurumenean zer eragin duen, eta abar.
  - Horretaz gainera, bereziki balioetsiko da proiektuak genero-ikuspegidunak izatea alderdi hauei dagokienez:
  • Forman:
  Erabiltzen diren dokumentuetan eta aurkeztutako proiekzioan, ez da onartuko hizkuntzaren eta irudien erabilera sexistarik.
  • Edukietan:
  Produkzioen proiekzioetan, balio hauek dituen irudia bultzatuko da: berdintasuna, aniztasuna, rolen pluraltasuna eta erantzukidetasuna.
  Nesken ordezkaritza behar bezalakoa ez den espazioetan edo jardueretan, neskak ikusgarriago egitea sustatuko da.
  Datuak sexuaren arabera bereizita emango dira.

  Erabakia hartutakoan, proiektu irabazlearen berri emango da. Irabazle horrek Lehendakaritzara bisita egingo du, eta bere proposamena azalduko dio lehendakariari.
  ____________________________________________________________________

  Ya se han cerrado las votaciones de esta tercera edición de Gazte Irekia. Finalmente estos son los equipos elegidos por votación popular:

  1. Lauro Ikastola “Bla Bla Basque”
  2. San Martín Agirre
  3. CEU Virgen Niña
  El próximo viernes 18 de marzo se reunirá el jurado formado por Mikel Agirregabiria, Guillermo Dorronsoro, Maite Goñi, Pilar Kaltzada y la consejera del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, o persona en quien delegue, para elegir el proyecto ganador, basándose en los siguientes puntos a la hora de valorar las propuestas:
  - Presentación de una sola propuesta bien desarrollada.
  - Oratoria y capacidad de defender argumentos.
  - Cuidado en la producción y en el código audiovisual
  - Creatividad.
  - Beneficio que aporte a la infancia y juventud.
  - Aspecto más pragmático respecto al proyecto, cómo es su aportación a la sociedad, su cuantificación monetaria, sus implicaciones medio-ambientales, etc.
  - Además, se valorará de manera especial que los proyectos integren la perspectiva de género en los siguientes aspectos
  • En la forma:
  Se realizará un uso no sexista del lenguaje e imágenes en toda la documentación así como en la proyección presentada.
  • En los contenidos:
  En la proyección de sus producciones, se fomentará una imagen con valores de igualdad, diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad.
  Se fomentará una mayor visibilidad de las chicas en aquellos espacios o actividades en las que se encuentran infrarrepresentadas.
  Se aportarán datos desagregados por sexo.
  Una vez tomada la decisión se comunicará el proyecto ganador que visitará Lehendakaritza y expondrá su propuesta al lehendakari.

Los comentarios en este documento están cerrados