Noticias Hacienda y Economía

La Directora de Administración Tributaria, Ane Etxenausia, participa en la rueda de prensa de presentación del Parque Infantil de Navidad 2019-2020

13 de diciembre de 2019

La Directora de Administración Tributaria, Ane Etxenausia, participa en la rueda de prensa de presentación del Parque Infantil de Navidad 2019-2020

 

Egunon denoi, agintariok, adiskideok, lagunak.

Ongietorria eman nahi diet, baita ere, gaur goizean BEC-eko areto honetan bildu garen pertsona guztiei, Gabonetako Haur Parkearen aurkezpena dela eta.

Aurten ere, Eusko Jaurlaritza, Ogasun eta Ekonomia Sailaren bitartez, gabonetako Haur Parkean egongo da haur txikienek ere Ekonomia Ituna urbiletik ezagutzeko KONEKO V bideojokoaren bitartez.

2019 urtean zehar, Ekonomia Itunak 141 urte bete dituen honetan, hau bera euskal gizartean ezagutarazteko hainbat komunikazio ekintza eraman dira aurrera.

Ekonomia Itunak Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza-eta zerga-harreman bereziak arautzen ditu eta Gernikako Estatutuan oinarritzen da, zeinak lurralde historikoetako instituzio eskumendunek beren esparruan zerga-erregimena mantendu, ezarri eta arautu ahal izateko ahalmena aitortzen duen.

Ekonomia Itunaren ezaugarriek oso gai teknikoa izatea egiten dute, baina Ogasun eta Ekonomia Sailetik beharrezkotzat jotzen da hau herritarren artean aldarrikatzea eta modu erraz eta gardenean adin tarte desberdinetara eramatea.

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Hacienda y Economía, va a estar presente también este año en el Parque Infantil de Navidad con un stand en el que los pequeños y pequeñas que acudan al recinto puedan conocer de cerca el Concierto Económico, a través del videojuego KONEKO V que estamos desarrollando.

A lo largo de este año 2019, en el que el Concierto Económico ha cumplido 141 años de historia, se han desarrollado diferentes acciones de comunicación, de cara a dar a conocer este sistema de financiación entre la ciudadanía vasca, para fomentar el conocimiento del mismo y de su utilidad en la sociedad.

El Concierto Económico es un elemento vertebrador de las relaciones entre Euskadi y el Estado, de carácter singular y amparado constitucionalmente.

Las características de la Ley del Concierto Económico hacen que sea un tema árido y muy técnico, pero desde el Departamento de Hacienda y Economía se considera necesario promulgar el Concierto Económico entre la ciudadanía y trasladarlo de forma sencilla y transparente, a distintas franjas de edad.

Uno de los públicos objetivo de este reto es el público infantil, de entre 8 y 10 años. De esta forma, a través de una aplicación móvil, tipo videojuego, se pretende dar a conocer la importancia del Concierto Económico para que Euskadi funcione como lo hace. Se trata de que el público se familiarice, mediante el juego, con los diferentes niveles institucionales de Euskadi y sepa a qué servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía se destina la recaudación de los distintos impuestos.

Erronka honen helburu den publiko objektiboetako bat 8 eta 10 urte bitarteko haurrak dira. Horretarako, bideo-joko baten bitartez, Euskadik egiten duen bezala funtziona dezan Ekonomia Itunak daukan garrantzia ezagutarazi nahi da. Bideo-joko honen bitartez, haurrek, Euskadiko erakunde-maila ezberdinak zeintzuk diren eta zergen bitartez batutako diruarekin herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu publikoak zeintzuk diren jakin ahal izango dute.

KONEKO V, Euskal Ekonomia Itunaren bideo-jokoa, duela urtebete aurkeztu zen. Orain, urte bat pasata, eguneratu egin da eta elementu grafiko berriak sartu dira txikienen artean jokoaren esperientzia sustatzeko.

Bertsio berri honetan ikusiko da, 16 joko-mailetako bakoitzean jaso behar ditugun txanponen banaketa on bat eginez, elementu ezberdinen sorrera nola bultza daitekeen, bere zerbitzu guztiekin hiri bat eraikitzeko azken helburuarekin.

Guztira, 18 joko-postu izango dira, hirunaka banatutako 6 mahaitan, soropil artifizialeko azaleraren gainean. Eta etxean jokatzen jarraitu nahi badute, euren smartphone edo tablet-ean deskargatu ahal izango dute jokoa Google Play eta Apple Storeren bidez.

KONEKO V, el videojuego del Concierto Económico Vasco presentado hace un año y gran protagonista de nuestro stand del PIN, se ha actualizado incluyendo nuevos elementos gráficos para potenciar la experiencia de juego entre los y las más pequeñas.

En esta nueva versión, se verá cómo, realizando una buena distribución de las monedas que tenemos que recoger en cada uno de los 16 niveles de juego, se puede impulsar la creación de diferentes elementos, con el objetivo final de construir una ciudad con todos sus servicios.

En total, 18 puestos de juego distribuidos de 3 en 3, en 6 mesas colocadas sobre una superficie de césped artificial. Y si quieren seguir jugando en casa, podrán descargarse el juego en su smartphone o Tablet a través de Google Play y Apple Store.

Abenduaren 18tik datorren urteko urtarrilaren 5era arte gure standera gerturatzeko gonbitea egitea besterik ez zaigu geratzen, beraz.

 

Mila esker.

Todavía no hay comentarios
Los comentarios en este documento están cerrados
Cargos asistentes al acto
(XI legislatura 2016 - 2020)