Propuestas de Gobierno Administración Pública y Justicia
100 %a favor
4 votos (4/0)
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.

Uno de los aspectos de esta Ley contempla la participación de la ciudadanía en los asuntos locales.

Tu opinión nos interesa...

 • ¿Crees que es necesaria la Ley Municipal de Euskadi?
 • ¿Crees que servirá realmente para clarificar el panorama competencial de los ayuntamientos vascos?
 • ¿Crees que la participación ciudadana en los asuntos locales es adecuada? ¿Podría mejorar? ¿Cómo?
 • ¿Crees que es necesario articular mecanismos que aseguren la transparencia de las entidades locales?
 • ¿Crees que es necesario articular mecanismos para el estudio de los diferentes programas, planes o normativas con incidencia o influencia en la ciudadanía vasca?
 • ¿Qué punto o aspecto crees que no debería faltar en la Ley Municipal de Euskadi?
Argumentos a favor
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
Argumentos en contra
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
6 comentarios
 • 7 de julio de 2014

  Beharrezkoa da, nire ustez, Ebazpen Batzordearen (Comisión Arbitral) osaera aldatzea, udalek kide bat aukera dezaten. Catalunyako Estatutu Bermeen Kontseiluko kide bat udalek aukeratzen dute, beraz, posible litzateke hori EAEn ere izatea. Era berean, aukera eman beharko litzaieke udalei Ebazpen Batzordera jotzeko, euren eskumenen aurkako lege edo foru araurik izapidetzen bada.

 • 2 de julio de 2014

  Después de la reforma local aprobada en el Estado lo más preocupante que veo es el ataque a la autonomía local constitucionalmente garantizada. Espero y deseo que esta Ley Municipal de Euskadi, si finalmente se consigue aprobar en esta legislatura, no repita los mismos errores que la estatal.

 • 1 de julio de 2014

  Tokiko Gobernu Batzarraren inguruan, Udal Legearen bidez berezko eskumenak ezarri behar zaizkio. Orain, erregimen erkideko udaletan, TGBek alkateak edota udalbatzak eskuordetutako eskumenak baino ez ditu burutzen. Eguneroko gaiak ez nizkioke ezarriko TGBri, baina bai garrantzizko kontuak, hala nola, aurrekontuen proiektua onartzea, lan eskaintza publikoa onartzea, hirigintza planeamendua garatzeko instrumentuak onartzea, etab.

 • 1 de julio de 2014

  Nire ustez, Udal Legearen bidez, Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen Legeak biztanleria handiko udalerriei Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia izatea ezartzen diena beharra EAEko udal guztiei ezarri beharko litzateke. Modu horretan, nolabait ekidin ahal izango lirateke erantzunik gabeko idazki, kexa edota erreklamazio.

 • 19 de junio de 2014

  Nire ustez, guztiz beharrezkoa da EAEko Udal Legea onartzea. Izan ere, Estatuaren arabera, EAEk tokiko araubideen gaineko eskumena dauka, baina inoiz ez du egikaritu. Nire ustez, Legearen bidez toki erregimena gure errealitatera egokitu beharko litzateke. Hau da, udalen gaineko Foru Aldundiek dituzten eskumenak argituz, gure udalek egikaritu ahalko dituzten eskumenen zerrenda osatuz (horretarako eskumena baitaukagu), etab.
  Bestalde, barne-antolaketan, funtsezkoa da herritarren parte hartzea bermatzeko neurriak ezartzea. Besteak beste, jendaurreko izapideak irekitzean, web orrian eskegi beharra dokumentazioa, modu horretan alegazioak egin ahal izateko Udaletxera joan barik, informazio batzordeak irekiak izan daitezen, etab.
  Bestalde, nik udalerriek bete beharreko eskumen edo zerbitzuen artean, beste bat sartuko nuke: Euskara Zerbitzua eskaini beharrekoa, horien bitartez bermatzen direlako, gehienetan, euskaldunon hizkuntza eskubideak.
  Azkenik, beharrezkoa da Bizkaiko Garraio Partzuergoaren berdefinizioa, izan ere, bere garaian tokiko partzuergo gisa sortua izan zen. Nik uste, bere izaera aldatu behar dela eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Garraio Agintaritzan bihurtu behar dela.

 • 21 de mayo de 2014

  La ley tiene que permitir a los Aytos. disponer de los medios necesarios (ordenanzas,normativas etc.) para favorecer la escasa e impedida participación ciudadana, la transparencia y la información. Cosas elementales: comisiones informativas abiertas, que los vecinos puedan expresarse en el Pleno quedando constancia, obligación ineludible y justificada de contestación a las peticiones vecinales etc.etc

Los comentarios en este documento están cerrados
Descargas medios de comunicación