Anteproyecto de Ley del transporte por cable. Trámite de información pública

0 votos
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.

Son objetivos específicos de la presente ley:

 

1.- Garantizar la seguridad y la accesibilidad de todas las personas en las instalaciones de transporte por cable.

2.-Proteger los derechos de las personas usuarias de las instalaciones de transporte por cable.

3.-Hacer compatibles con el respeto al medio ambiente la construcción y la explotación de las instalaciones de transporte por cable, incluidos los vehículos.

 

Desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, el día 11 de mayo de 2021, del anuncio de sometimiento a información pública del Anteproyecto de Ley, se abre un período de un mes para la presentación de alegaciones. El texto de la norma se encuentra disponible en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Argumentos a favor
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
Argumentos en contra
La fase de Debate ha sido cerrada. Lo sentimos, pero ya no puedes participar.
Un comentario
 • 10 de junio de 2021

  Garraio Plangintzaren zuzendari jaun agurgarri hori:
  Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailak jendaurrean jarri du “Kable bidezko Garraioaren Lege-aurreproiektua” eta horretarako epearen barruan honen bidez jarraian adierazitako alegazioak aurkezten dizkizut.

  LEHENENGOA.- Lege-aurreproiektuaren 5. artikuluak jasotzen duenaren arabera, 50.000 biztanletik gorako udalerriek beren udalerri barruko instalazioen gaineko eskumena bereganatuko dute lege gisa Legebiltzarrak onartzen duenean. Horren harira, artikulu horren 2. paragrafoan bertan edo horretarako berariaz txertatutako 3. paragrafoan Jaurlaritzak goi-ikuskaritzarako eskumena izango lukeela jaso beharko luke lege-aurreproiektuaren testuak. Horren arrazoiak hauexek lirateke: udal ezberdinek kudeatutako instalazioen egokitzapena eta bertan bermatu beharreko baldintzak betetzen direla ziurtatzea.

  BIGARRENA.- Lege-aurreproiektuaren 10. artikuluaren 6. paragrafoan hizkuntza-eskubideen aipamena gehitu da eta hori guztiz beharrezkoa da. Hala ere, IV. Kapituluan, zehapen-araubidea arautzen duen kapituluan, hain zuzen ere, ez dator eskubide horiek ez betetzearen ez definiziorik ezta sailkapenik ere. Hori horrela, ene ustez, 31.g) artikuluan erreklamazio-liburuen inguruko arau-hausteak jasota daudenez (erabiltzaileen eskubideak bermatzeko xedez), egokia litzateke hizkuntza-eskubideak urratzea 31. artikuluan ere jasotzea eta, ondorioz, horiek arau-hauste larri gisa kalifikatzea.

  Arestian adierazitako eta arrazoitutako alegazioak aintzat hartuko dituzulakoan, agur t´erdi,

Los comentarios en este documento están cerrados
Descargas medios de comunicación