Videos Presidency
(*) This subtitling service is generated in an automated way with a software version under test. Sorry for any errors.

El Lehendakari aborda la situación competitiva de Euskadi en la conferencia organizada por Orkestra

2017 June 28
Transcription
(saludos)
(voces de fondo)
Herri agintariok, alkate jauna,lehendakari ohia, Bizkaiko Batzar
Nagusietako presidentea etazuekin batera diren: herri agintari
herri ordezkariok, Unibertsitatearen etaOrkestraren ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on.
Lehiakortasunaren erronkaherrialde guztiaren erronka da.
Orkestrak bere lehen hamar urte hauetanondo baino hobeto erakutsi duen moduan.
Horregatik aurkezten duzuen"Lehiakortasunari buruzko txostena",
hemen aipatzen den bezela, erreferentebat da guretzako. Gizarte eta ekonomia
garapenaren aldaketaeragiteko lan tresna.
Zuen ekarpena eskertzen dugu.Berrikuntzari eta nazioartekotzeari
lotutako enpresa estrategiak aztertudituzue, kluster politikaren bilakaera,
energiaren garrantzia, garapenestrategia eta baita ere, berrikuntzaren
euskal sistema. Argi dugu berrikuntzaenpresaren kulturan txertatu behar dela.
Horrela lortuko dugu etorkizun ekonomikoberriaren erronkak gainditzea.
El Informe de Competitividad de Orkestraes una referencia para el Gobierno Vasco.
Valoramos el análisis de la evolución dela situación competitiva de estos diez
años y la mirada al futuro que proyectáis.Hemos demostrado capacidad para
comenzar a superar la crisis y mirar a unnuevo futuro económico. Lo hacemos
sobre una base sólida, el modelo dedesarrollo humano sostenible que defendemos.
La cohesión social es un elemento decompetitividad de nuestro país.
Las sociedades más equilibradas son tambiénlas más competitivas. La formación,
modernización de las infraestructuras,especialización inteligente,
internacionalización o innovación, soninversiones básicas para fortalecer un
ecosistema de economía avanzada.La labor de Orkestra es muy relevante
y contribuye a socializar la cultura dela competitividad en nuestro país.
Giza Garapen Iraunkorraren ereduaindartzea eta Euskadin enplegua
sortu eta enplegu hori kalitatehandiagokoa izatea da gure erronka.
Horixe da gizarte solidario eta aurreratubaten etengabeko erronka.
Gaur egun oparoa izan da bide honetan.Alde batetik, Orkestraren txostena
aurkeztu duzue. Bestetik, eta hemen daude,bai Euskal Herriko Unibertsitateko
errektore anderea, MondragoikoUnibertsitateko errektore jauna,
Deustuko Unibertsitateko errektorejauna, baita Innobasqueren presidentea
bera ere, gaur izan egin dugu Zientzia,Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal
Kontseilua eta bertan ere,azpimarragarriak dira, bertan
aipatutakoak. Berrikuntza da gureetorkizunaren giltza. Euskadi
berrikuntza-gune bat dela aitortu duEuropar Batasunak. Helburu honekin, gure
herrialdeak 11.000 milioa euroko inbertsiopubliko-pribatua konprometitu du. Ahalegin
gehigarri bat behar da. Honetarakoelkarrekin lan egin behar dugu enpresek,
unibertsitateek, eragilezientifiko-teknologikoek eta
administrazio publikoak ere. Erabatekokonpromisoa daukagu ikerketa, garapen
eta berrikuntzarekin. Gobernuak urtero%5 gehituko du programa horietarako duen
aurrekontua. Eusko Jaurlaritzaklegegintzaldi honetan 1.770
milioi inbertituko ditu espezializazioadimentsuaren estrategiaren alde.
Kontseiluaren edo Orkestraren lana osogarrantzitsua da. Enpresak, batez ere,
txikiak eta ertainak, animatu beharditugu berrikuntzan inbertsio gehiago
egitera. Hori da gurelehiakortasunaren oinarria.
Nuestro reto por lo tanto es, reforzar elmodelo de desarrollo humano sostenible,
creando más empleo y de mayor calidad.Es el reto de una sociedad solidaria y
avanzada, el bien común que noscorresponde construir trabajando juntos.
En este camino, la labor de Orkestrasocializando la cultura de la
competitividad está siendo fundamental.Hoy, además, como he dicho en euskera,
hemos reunido el Consejo Vasco de Ciencia,Tecnología e Innovación, que supone que
Euskadi refuerza su apuesta estratégicapor la innovación. La innovación es la
razón de nuestro presente y la llave denuestro futuro, decíamos esta mañana.
Desde 2014 desarrollamos la estrategiade especialización inteligente RIS 3
y la Unión Europea ha vuelto a reconocerel papel de Euskadi como polo de
innovación. Se mantiene nuestra posicióncomo comunidad de alta innovación en un
entorno estatal de media o bajainnovación. Haber llegado hasta aquí es
reflejo de un esfuerzo compartido, perolos éxitos del pasado no garantizan el
futuro. Nuestro país ha comprometidouna inversión público privada de 11.100
millones de euros hasta el año 2020.Aspiramos a ser referente europeo de
innovación y tenemos que hacer unesfuerzo adicional. Esto nos exige
trabajar juntos, empresas, universidades,agentes científico-tecnológicos
tecnológicos y Administración Pública.Nuestro compromiso con la I+D+i
es pleno. Vamos a incrementar un 5%anual el presupuesto del Gobierno Vasco
para estos programas. Vamos a invertir1.770 millones de euros esta legislatura
en favor de la estrategia deespecialización inteligente. La labor
del Consejo o de Orkestra es muyrelevante. Nos corresponde, como decía
el rector, animar a las empresas,especialmente las pequeñas y medianas,
pero animar a las personas aincrementar su inversión en innovación.
La innovación es competitividad, tanto ennuevos productos y procesos como en el
ámbito comercial y de organización.Hablábamos esta mañana también de
innovación tecnológica e innovación notecnológica. Tenemos que hacer las cosas
mejor y más rápido que los demás. Elempleo de hoy y mañana depende de
nuestro acierto en esta apuesta. Elempleo de calidad se fundamenta en la
innovación y esta es la basede nuestra competitividad.
Beraz, hurrengo hamarkadari begira,gure eskualdeak aurrean dituen erronkak
sakontasunez aztertzea dagokigu. Bidealuzea dugu eta hamar urte hauetan,
Orkestra izango dugu beti bide lagun.Jarraitu dezagun elkarrekin
lehiakortasunaren bidean, auzolanean.Zorionak Orkestra egindako lanagatik eta
guztioi eskerrik asko.
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event
(XI term 2016 - 2020)