Videos Presidency Itunes
There are some matches from the search in the transcription. Click in the red lines on the progress bar to find them.
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Gobierno Vasco informa del recurso del Ejecutivo español contra la Ley de Iniciativa Legislativa Popular

2016 September 27
Transcription
Berriz ere oraindik jardunean denEspainiako Gobernuak, beste euskal lege
bat errekurritzen du alderdi politikoguztien babesa duena, eta horrez,
gainera, herritarrek bizitza politikoanparte hartzea erraztu, sinplifikatu eta
ahalbidetu egiten duena. EspainiakoGobernuak erakusten du ez duela inongo
mugarik bere jardunean, dirudienez ezzaio batere axola euskal gizarteak eta
ordezkariak dituen alderdi politikoekaho batez adierazitako iritziaren kontra
egitea.
Alderdi Popularraren Gobernuak berrizesaten dio ezetz
euskal autonomía erkidegoan erabakidugunari, nahiz eta aho batez
erabakitakoa izan. EuskoJaurlaritza guztiz bat dator Eusko
Legebiltzarrak
joan den ekainaren 30rean aho batezonartu zuen testuaren espirituarekin,
helburuarekin eta idazketarekin. EuskoLegebiltzarrak negoziatu, adostu eta
onartu zuen baldintzetan defendatukodugu orain lege hori Bitariko Batzordean
bide bada, eta bestela KonstituzioAuzitegiaren aurrean.
Una vez más el Gobierno español aún enfunciones recurre una ley aprobada por
el Parlamento Vasco que cuenta con elapoyo de todos los partidos políticos
que formaban parte de la Cámara vasca yque además facilita, simplifica y
favorece la participación ciudadana enla vida política. El Gobierno español,
con esta actitud demuestra una vez másno tener límites, parece que no le
importa ir en contra de la opiniónexpresada por la sociedad vasca y por la
unanimidad de los partidos políticos conrepresentación parlamentaria. El
Gobierno del Partido Popular dice unavez más, que no a lo aprobado por
unanimidad en el Parlamento Vasco. ElGobierno Vasco comparte el 100% del
espíritu, el objetivo y la redacción deltexto aprobado el pasado 30 de junio por
el Parlamento Vasco. Defenderemos portanto, esta ley en los términos en los
que el Parlamento Vasco lo aprobó, loacordó y lo negoció. Y lo haremos así,
tanto, ante la Comisión Bilateral deCooperación, el supuesto de que
finalmente esta prospere como en sumomento, en su caso ante el Tribunal
Constitucional si finalmente acabaformalizandose la demanda
correspondiente por parte delGobierno central. Eta jaurlaritzari
dagokionez, gaurko Jaurlaritzakoakordioen laburpena eman dizuet,
eta orain zuen esanetara naukazuegalderarik baldin badago,
galderei erantzuteko.
La ley, que ya que este colectivo debehacer hubiera promover propia o eso
primar los verdaderos valo, res lo queestá cuestionada por el golpe, o
cualquier mala, pero lo promoverla HoyAlba. Bueno combate la ley permitía las
cosas promoción confirma lógicamente lade la manera que más efectiva y más
firme de promover de una reformalegislativa o ejerce la iniciativa
legislativa es la de consignar de lafirma del ciudadano o ciudadana
interesan hacerlo en la iniciativaimpulsada por quien e porque fuera no el
el Gobierno central se opone a que estaparticipación, se pueda producir por
parte de personas extranjeras, aunque laresidencia sea legal sean extranjeros
con residencia legal es válida a todoslos efectos no con mayoría de edad con
empoderamiento legalmente formalizadosno conocer el parto o dejar de lado,
valorarán agregar al que se puede haceruna galería.
Pero sí, obviamente hemos hecho unanálisis de los resultados electorales y
hemos compartido la satisfacción por elresultado tenido por la candidatura del
Partido Nacionalista Vasco, puesto queha tenido un resultado muy claro, un
resultado en el que que apreciamos unaval de la sociedad vasca, la labor
desarrollada por el Ejecutivo a laúltima a lo largo de la última
legislatura un aval que se haceextensivo al agenda con la que ha
trabajado el Gobierno y a sus tresprincipales apuestas, el mantenimiento
de los servicios públicos esenciales.ELA, la lucha. Por la reactivación
económica y la creación de empleo y queel trabajo en pos de avanzar y
consolidar la convivencia no. Creemosque es también un respaldo un aval para
ir e avanzando para seguir avanzando porel mismo rumbo. Porque sabemos que
todavía hay mucho que hacer en esteámbito y por supuesto hay también un
desafío de primer orden que vieneavalado por la sociedad vasca que tiene
que ver con la creación de más y mejorempleo no en vano el principal objetivo
con el que el Partido Nacionalista Vascoha concurrido a las elecciones e el
pasado 25 de septiembre fue el dereducir la tasa de paro un 10% creemos
que hay mucho que hacer en este campo yleemos interpretamos el resultado
electoral como una bala lo hecho y comoun respaldo avanzar por el mismo camino,
a que elabora o encendida encendida ETApositivo y tuvo que el de actuar que
alguien tira e en marcha que es UTEsricos.
Ikuspuntu horretatik zalantzarik etaEusko Jaurlaritzak emaitza horietan
ikusten du euskal gizartearen babesaJoan den legealdian zehar egindakoari
eta bereziki legealdian zeharaukeratutako eta bereziki landutako hiru
apostu nagusiei, ez da. Alde batetik,
re aktibazio ekonomikoaren etaenpleguaren aldeko lanari funtsezko
zerbitzu publikoak mantentzearen aldekoapustuari eta bizikidetzan aurrera
egiteko ba ahalegin guztiari uste dugubide batez gainera, ba egindakoaren
babesa ere ikusten dugunez gerohauteskundeen emaitzetan ba aurrera bide
beretik jarraitzeko apustua edo babesaere badagoela, alegia ba orain arteko
bide beretik jarraitzeko apostuberdinetik areagotzeko eta bereziki da
enpleguaren erronkari ba enfasibereziarekin arreta eskaintzeko. Eta hor
gogoratu behar da hauteskundeetaraaurkeztu genuen gure programan helburu
nagusia zela ba langabeziaren tasa%10retik behera jaistea e a ze helburu
horretarako babesa aurkitzen dugu gaudehauteskundeen emaitza hauetan ere.
Ba hobe dugu bai ba ba eta bueno horialderdi politikoen kontua da alderdi
politikoek orain eurek dira bakoitzakbere emaitzak aztertu eta gerora begira,
ba elkarlanerako estrategia egin beharkodutenak ez da Eusko Alderdi Jeltzaleari
dagokionez, martxan jarritakometodologia ezaguna da de bere
presidenteak atzo iragarri zuen. Etabueno estrategia horren arabera
lehenbiziko urratsa izango dira bakontaktuak izatea gainontzeko alderdi
politikoekin bakoitzaren jarrera ereikusteko eta bakoitzari kideekin batera
egon daitezkeen eduki partekatuak etadesadostasunak neurtzen eta ebaluatzen
izateko. Beraz, alderdi politikoenprotagonismoa da momentu honetan
nabarmenarazi beharko dena eta alderdipolitikoen eskuetan uzten dugu beraz
eman beharreko urratsak ematea,Gobernuak ba orain arte bezala, ze ba
puntu hauen aldeko apustua egin beharraikusten du bai eta ulertzen du
hauteskunde hauetan ba Gobernuaren orainarteko Eusko Jaurlaritzaren apustuak
babestuak direla eta horietan sakondubeharra dagoela noren eskutik edozein
modutan edo ze nolako elkarlaneanoinarrituta hori alderdi politikoak
izango dute eta hurrengo asteetan ezta.
Gobernu. Harago goaz fondoak gardenagoaegonda ere zerga oso bat. Lau urte
hauetan sozialistekin gai garela edonahi ez dut ulertzen zer esan nahi duzun
edo batera ari dira orain gobernuan egonzareten lau aurreko arau behera egon,
hala bada, hartu-eman eroso bat E kodugu ikuspuntu hori errepikatzeko
aukerarik ikusten duzuen edo erosotasunhori errepikatzeko. Bueno baina hori
esan bezala alderdi politikoen kontua daorain erabakitzea gerora begira nola
zein modutan artikulatu behar denelkarlana batzuen eta besteen artean
aurrean ditugun erronkei erantzun ahalizateko, Eusko Jaurlaritzak Joan den
legealdian bere apustuak izanen ditubidelagunak aurkitu izan ditu ezberdinak
efekto desberdinetarako, egia da.
Arlo ekonomikoan aurrekontuen ingurukokontuetan eta enpleguari buruzko
proiektuetan Alderdi Sozialistarekin bategin zuela, baina egia da baita ere
beste alderdi politiko batzuekin akordiohistorikoa lortu zituela udal-legeari
buruzkoa, esate baterako ebatziBildurekin batera lortu zuen. Beraz,
Jaurlaritzaren apustua izan daelkarrizketa lantzea alderdi politiko
guztiekin eta ahalik eta akordiorik eregehienak biltzea Jaurlaritza berak
finkatutako helburuen argitan eta horienaldeko bere jarduna gauzatu ahal
izateko. Eta bueno orain nire nolagauzatu behar den. Lan hori lan
partekatu hori alderdi politikoak baerabaki beharko dute han eta hemen
gauden edonor bada, udal hor kontatukodut Partido.
Y en segundo término e desalojado unopropio de ya que la situación del
Partido Socialista pueda condicionarestas conversaciones para haberlo
Gobierno.
Bueno ver por lo que se refiere a laagenda de trabajo. Eso obviamente una
agenda en la que el lehendakari departicipar activamente, pero cuyo
protagonismo corresponde en principio alPartido Nacionalista Vasco no le tengo
entendido que ayer mismo el presidentede Euskadi Buru Batzar e hizo pública es
su voluntad de entrar en contacto apartir de hoy mismo con el resto de las
formaciones políticas para empezará aponer en marcha esa inicial ronda de
conversaciones que después con el pasoal tiempo pues seguramente podréis,
materializándose en grupos de trabajomás sectoriales que puedan y profunda en
profundizando los temas en funcióntambién de la respuesta que eso tenga
por parte de las formaciones políticascon las que se Deba tomar contacto no.
Por tanto, yo no puedo adelantarle esnada más en relación con lo que es
propiamente la agenda trabajo se que apartir de hoy se empezarán a producir
los primeros contactos, pero bueno lapróxima semana se irán, materializando
las reuniones en función también de loque vende si en las primeras relaciones
los primeros contactos que que semantengan con las formaciones políticas
o que por lo que se refiere a laconcreta situación del Partido
Socialista que el hombre no es yo creoque no es ni voluntad, ni y deber ni
cometido del Gobierno e interferir losprocesos internos de los partidos
políticos no y por tanto, que comoGobierno respetamos, etc lo que pueda
estar sucediendo entre cada partidopolítico y las dinámicas que sus propios
militantes puedan impulsar sea cual seala dirección o la orientación que sin
prima la formación política en cuestión.Nosotros lógicamente que en estas e
rondas de contactos e puesta baremos queen relación con sus responsables con los
responsables de la formación políticadesde el Máximo respeto a la situación
personal colectiva o grupo al que puedeestar atravesando no creado en una
propuesta que pueda condicionar lanegociación que esta afirmación pueda
condicionar la negociación para queluego ya hablé confiamos en que lo que
en concreto el Partido Socialista, comocualquier otro pueda hacer y haya hacer
en relación con la formación del próximoGobierno que lo haga, atendiendo a su
responsabilidad que con la ciudadaníavasca, con sus votantes y con los
compromisos asumidos ante la sociedadvasca, no y dejando al margen en la
medida de lo posible otros factoresorganizativos y personales legítimos
inevitables digamos en el en la luchapolítica, pero que bueno sería bueno que
fuéramos todos capaces de dejar margenirán dando prioridad a la necesidad de
la ciudadanía.
E a e a e a eta arduragabea Bateraguneegoera arabera edo dena, hor dagoela.
Olano ona dela eta egoera horren aurrezaurre egin gabe dagoela edo ez.
Otros gobiernos no, como gobierno vamosacomodarnos a lo que sea posible que
trabajar y pactar entre formacionespolíticas o el escenario que han dejado
las elecciones está ahí está claro lasposibles Coffee CE, pues yo creo que no
ofrecen tampoco duda de ningún tipo y apartir de ahí el Gobierno le llamen,
evidentemente, se acomodan o lo que seaposible pactar entre formaciones
políticas o a lo que las formacionespolíticas que tienen la principal
responsabilidad de lado, de adoptar lainiciativa en este ámbito pues decidan
que es la mejor fórmula para articularun Gobierno estable para la próxima
legislatura,
la avería llegó, haya o haberlo cambiadoy en la que llamaban ha llegado a.
Dugu edo zaila da. Horretarakoprebisioak egitea antza aurreikuspen
zehatzak egitea, gobernu batenosatzearen inguruan ez da gauza erraza,
baina printzipioz onargarria edoprebisio ilea Ezerezera litzateke duela
lau urte ba erabili genuen denboranantzekoa erabiltzea baita ere oraingoan
ere gobernua osatu ahal izateko. Horreksuposatuko luke ba gutxi-asko azaroaren
2. Hamabostaldirako gobernua osatzekoprest egongo litzatekeela gutxi
gorabehera duela lau urteko epeakgaurkora ekarrita, baina esan bezala,
hori iragartzea zehaztasunez ez da gauzaerraza dinamikak beti bat modu berdinean
planteatzen ez direlako eta sarriaskotan erabat ere aldatzen direlako eta
oraindik ere alderdi politikoen artekokontaktuak hasi ere egin ez direlako
beren xedea edo dago. Bueno bueno hemenakabo den azterlana erreferentzia
baluke.
Puede ser un plazo temporal el razonablepara la constitución del nuevo Gobierno
no hace cuatro años que se utilizaronpara para la constitución del Ejecutivo,
que ya se ha ocupado de laresponsabilidad de gobernar durante la
última legislatura un tiempo que creemosque en en esta ocasión se pueda utilizar
también como Marco Temporal dereferencia no. Eso no supondría aquel
por el Gobierno podría estarconstituyéndose en la segunda quincena
del mes de noviembre, no es ése el MarcoTemporal en el que el principio sería
razonable moverse, insisto que sin queesto suponga una planificación
exhaustiva un calendario que completeperfecto de lo que puede ser el de el
proceso de conformación del gobierno.Porque lo que sirvió como referencia
hace cuatro años, pues puede ahoratambién se ven como modelo o puede no
servir porque todo depende también delas dinámicas y las actitudes de las
formaciones políticas que no siempre serepiten y por tanto habrá que ver que
todavía no se ha producido un solocontexto, una sola reunión entre
partidos políticos, ya es difícil,calibrar e pues qué tipo puede llevar la
formación de Gobierno a ver le dije quedejen de lado, hemos aportado toda la
responsabilidad de que prime la acciónadoptado, el secretario general del
Partido Socialista,
pero no creo que como Gobierno Noscorresponde el tomar posición en
relación con lo que son de decisioneslegítima y válidamente adoptadas en el
seno de las formaciones políticas decara a sus estrategias parlamentaria, no
máxime cuando esas estrategiasparlamentarias no se van a producir en
el complejo institucional específicovasco, sino en otros entornos
institucionales. Por tanto permítame quesea respetuoso hay con lo que son las
divisiones internas de los partidospolíticos.
El voto a los presupuestos del año queviene he dado lugar e o reciba esperar a
la aprobación del Gobierno para queparece claro por edad este.
Ebaluatu behar da Akordiorako gogo edobehar egongo dela edo.
Puedo, la última vez que tuvimos ocasiónde hablar sobre este particular a
finales del mes de Julio creo recordarque les dice que el Gobierno había,
puesto en marcha, sobre todo el equipoeconómico del Gobierno y ha puesto en
marcha e los trabajos preparatorios delo que deben ser las bases e dela
aproximada de las próximas cuentaspúblicas no, pero que en cualquier caso,
el acto formal de elaboración yaprobación del proyecto de presupuestos
y va a corresponder al nuevo Gobierno.Por tanto el trabajo previo de análisis
de la situación económica está siendoobjeto realización todavía hay un dato
definitivo importante que es el acuerdoque se alcanzará el próximo mes el
Consejo Vasco finanzas que defina ya hecuáles son los recursos de los que
dispone al dispondrán las institucionesque para financiar en sus cuentas
públicas, el año 2017 y cuando seconcretan estas cifras, estaremos en
condiciones ya de elaborar elpresupuesto pero insisto el acto formal
de elaboración y aprobación delpresupuesto para el 2007, lo hará, el el
Gobierno. Nosotros hemos adelantado eltrabajo e previo de carácter técnico que
puede llevarse a cabo de manera que elEjecutivo que asuma responsable de
gobernar que después de constituido elnuevo Gobierno que se cuente con las
cosas más fáciles de ese punto de vistatécnico, con las cosas realizadas
avanzadas en la medida en que esto seaposible por parte del Gobierno anterior,
pero las decisiones finales sobre lautilización en la distribución de los
recursos públicos entre las diferentespartidas entre las diferentes apuestas e
del Ejecutivo, pues esto insisto, lohará el Gobierno entrante a o todo lo
que había, puesto yo creo que es si estoseguro que pueda casi por seguro en lo
que podemos también una vez más es quequizá he de actualizar el Marco Temporal
en el que nos movemos hace cuatro añoscuando formuló el Gobierno su primer
proyecto de presupuesto que luego nosfinalmente no vio la luz porque fue
rechazado por el Parlamento Vasco nopero pero en tres meses un gobierno que
se constituyó a finales del mes dediciembre para finales de Marzo había
formulado su proyecto de presupuestos noque insisto, después, fue rechazado por
el Parlamento Y no vio la luz, pero sínos movemos un Marco Temporal de
semejante y el Gobierno se constituyópara finales del mes de noviembre, pues
en pocos meses el proyecto de de de Leyde Presupuestos podría estar preparado
para el mes de febrero podría estarlisto, por ejemplo, y si hay acuerdos
parlamentarios, por su aprobaciónpodría, llevarse a cabo sin excesiva
demora de manera que el paro el paíscontará con sus cuentas públicas para
sin la el primer cuatrimestre o pocomás, que esto supone una convulsión
desde el punto de vista económico, epresupuestario hay países hay ámbitos
territoriales que se encuentran estacióne francamente peor mucho peor desde el
punto de vista del hashtag económicopresupuestaria y por tanto, es un margen
el que nos podemos mover sin generarpreocupación o alarma alguna no venga
vía.
Bai, guk argi daukagu ere datorrenurteko aurrekontuak ere Jaurlaritza
honek orain dagoen funtzioetan dagoenJaurlaritza honek berak ez dituela
frogatuko. Hurrengo sortzen denGobernuak ere aprobatuko beharko du
Jaurlaritzak beraz aurreratu bai eginditu egin beharreko aurreratu ahal diren
lan teknikoak gauzak ahalik eta gehienerrazteko ez hartu berria izango den
Gobernuari, baina Le Legebiltzarrerabidaltzea eta formalki aprobetxatzea da
2017. urteko aurrekontua hori datorrenGobernuari Eta ukatuko zaio eta bere
eskuetan uzten dugu. Horrek esan nahi dubueno ba datorren urtean ere aprobatu
kenduko dela 2017ko aurrekontua ez delabere momentuan legearen araberako
momentuan aprobatuko, baina gauzakgehiegi atzeratzeko arriskurik ez dago.
Gauzak ez duela lau urte egin zirenepeetan egiten baldin badira eta Gobernu
berria, azaroaren amaierako osatzenbaldin bada, hiru hilabetetan
Jaurlaritzak bere lege-proiektua baaurre Legebiltzarrera bidaltzeko moduan
egongo litzatekeelako otsailaren 2017kootsailaren amaierako eta hortik aurrera
legebiltzarrean akordioak izan ezkero ba2017ko lehen bati besterako ba legea
onartuta egon daiteke eta hori ez daonargarria da esan dute aurrekontu
ikuspuntutik ezta.
Larritasun handiko epe bat da.
Eta oso ondo bada. Eskerrik askobesterik ez badaude.
There are still no comments
  • Faceless avatar thumb 70
    Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event
(X term 2012 - 2016)