Videos Presidency Podcasts
(*) This subtitling service is generated in an automated way with a software version under test. Sorry for any errors.

The Lehendakari presents the Now, 2030 Proposal that he will address to the United Nations and the main European institutions

2023 March 15
Transcription
(lehendakariaren hitzaldia laster hasiko da) (el discurso del lehendakari comenzará en breve) 2015az geroztik 2030 Agendak proiektatzen duen 15 urteko aldiaren erdian gaude. 2019an, haren betetze-mailari buruzko balantzea ez zen nahikoa, argi eta garbi. Diagnostiko hartatik sortu zen Nazio Batuen deia Ekintzaren Hamarkadarako. Harrezkero, pandemia bat jasan dugu, eta Errusiak Ukrainan egindako inbasioak eragindako gerraren erdian gaude. Ez dakit erdian denboran baina bai fisikoki eta ondorioetan. 2023ko aldi honen balantzeak aitortu behar du Garapen Jasangarrirako Helburuak munduan betetzeari buruzko pronostikoak okerrera egin duela. Hala eta guztiz ere, 2030 Agendak premia eta aukera izaten jarraitzen du. Premiazkoa da, planeta gisa, aurrera egitea Agenda betetzen, eta onartzea erronka hori pasatzen utzi behar ez dugun trena dela. Si aceptamos pasivamente que la inercia actual continúe su trayectoria de devaluación sin alteración hasta 2030, el balance final será claramente negativo. La Década de la Acción necesita ahora 7 años y medio de reacción. Un punto de inflexión. La Propuesta Now, 2030 trata, precisamente, de contribuir a un consenso internacional que configure el año 2023 como punto de inflexión global y local en el desarrollo de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. Los días 19 y 20 de septiembre de 2023. Naciones Unidas celebrará la Cumbre de los ODS. La Propuesta Now, 2030 plantea ensanchar su formato y efectos. Apuesta por articular un proceso que no se reduzca solo a la celebración de una nueva Cumbre formal de Jefes de Estado y de Gobierno. En concreto, plantea las siguientes proposiciones. Diseñar este proceso mediante una amplia participación, de modo que se posibilite la puesta en común de una evaluación de la Agenda 2030 desde 2015 hasta 2023, y una definición de prioridades urgentes para los ODS desde 2023 hasta 2030. 2015-2023 aldirako ebaluazio-eredu komun bat prestatzea eta aldez aurretik aurkeztea, zehatza eta erabilgarria izango dena, bai edozein gobernu edo erakunderentzat (tokikoa eta eskualde edo estatu mailakoa) bai enpresa pribatuentzat edo gizarte zibileko erakundeentzat. 2030era edo 2030era arteko lehentasun nagusien panel argi eta erraz bat prestatzea eta aurkeztea. Panel horren formatuak aukera emango du orokorrean partekatutako helburuak eta errealitate geografiko, sozial, antolamenduzko edo instituzional bakoitzaren berezko xedeak txertatzeko. Proposamen honen helburu nagusia 2030 Garapen Jasangarrirako Helburuen balantzea pixkanaka eta etengabe hobetzea da. Horretarako, 2015ean, 2030 Agenda sinatu zuten erakundeen eskakizun-maila handitu egin behar da, eta haien egungo balantzearen analisi kritiko eta autokritikoa sustatu. La Propuesta Now, 2030 solicita y ofrece un compromiso. Solicita una reacción global de compromiso firme en los años que restan hasta 2030. Ofrece y reivindica el papel y compromiso de los gobiernos locales, regionales y no estatales en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su participación en una mejor cogobernanza global de la Agenda 2030. Finalmente, la Propuesta Now, 2030 sugiere preparar y presentar una Declaración de Compromisos Concretos de todas las instituciones y organizaciones que suscriban la misma y cuya premisa sea asumir que ya no caben dilaciones y que el compromiso con los ODS es ahora o no será. 2030 es ahora. Eskerrik asko.000 Eskerrik asko
There are still no comments
  •  usuario
    Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event