Videos Presidency
(*) This subtitling service is generated in an automated way with a software version under test. Sorry for any errors.

El Lehendakari ofrecerá pactos de alcance en el Pleno de Política General

2022 September 20
Transcription
Mikroa piztuta dago. Gero esango dizut belarrira edo bihar. Bueno, egunon guztioi. Gaur onartu ditugun gai bakan batzuk aipatuko dizkizuet, baino aurretik eh bueno, kontatu nahi dizuet Gobernu batzordearen azken partean ba Lehendakariak datorren osteguneko Legebiltzarreko bilkuraren aurrean ba, izango duen agerraldiaren ildo nagusiak komentatu dizkigu eta horien inguruko gogoeta egin du, ba sail ezberdinen ekarpenak eta kontuan hartuz. Lehenengo eta behin eh bueno, Lehendakariak oso presente eduki du eman digun azalpenean eta horrela egingo du datorren ostegunean ere. Zein momentutan bizi garen denok, bai herritar bezala eta bai erakunde bezala, ezta? Eta nolako eragina duen bizi dugun testuinguru honek gure eguneroko bizitzan, baina baita ere gobernu mintzaldi dagozkion arlo guztietan. Bizitzen ari garen jakin ezak jatorri jakin batzuk ditu, baina oso potoloak dira eta gainera mundu osoari eta bereziki Europa osoari eragiten diote. Eta horrek eskatzen du globalak lehen arazo batzuei tokian-tokian ere erantzuna eman behar izatea. Kezka horietako bat covid pandemiari lotuta dago. Zorionez eta txertoen eraginez neurri batean ohiko bihurtu dugun gaixotasuna gainditzen ari garela esan arren, bista-bistakoak dira pandemia honek utzi dituen eraginak. Alde batetik, osasun osasunari dagokionez eta bizitzari dagokionez, bihar bertan izango dugu, joan den astean aurreratu nizuen bezala, covidak hildako pertsona inguruko omenaldia. Baina hor daude baita ere, etengabe ikusten ari garen eraginak ekonomiaren munduan, produkzio, industria-produkzioaren munduan eta gaien salerosketan, eta horiek zenbateraino luzatu daitezkeen, ba oraindik ez dugu argi ikusten. Eta egoera hori eta bereziki energiaren prezio hori eta kontsumoari eta produkzioari lotutako gorabehera horiek areagotu egin dira Errusiak Ukraina inbaditu ondoren. Eta egia da ba gertakizun hauek guztiz astindu dutela gobernu guztien agenda eta baita ere Eusko Jaurlaritzarena eta Euskal erakundeena. Honen aurrean, lehenengo momentutik bai covidaren aurrean eta bai Ukrainako gerraren ondoren izan diren elkartasun beharrizanei erantzuteko, baina baita harrezkero ere, inflazioaren eta krisi energetikoaren inguruan. Jaurlaritzak eta Euskal erakundeek etengabe saiatu dira neurriak hartzen kasuan kasuan. Eta neurri horiek hartzerakoan bilatu da erakunde ezberdinen arteko lankidetza, baina baita ere gizartean zeresana duten eragile sozial eta ekonomikoen iritzia eta lankidetza ere. Eta guzti hori eginda, bi lehentasun kontutan izanda. Lehenengoa izan da zailtasunik handienak dituzten herritarrei familiei babes berezia ematea, eta bigarrena izan da gure ekoizpen sareari eta bereziki gure industria arloari arreta jartzea etengabe eta izan ditzaketen zailtasunei aurre egiteko laguntzak eta neurriak bideratzea. Horrez gainera, agintaldi baten erdian gaude, gure ekuadorrean gaude. Eta alde batetik, bi urte hauetan Gobernu jarduerak izan duen balantzea egiteko momentu egokia iruditzen zaio Lehendakariari, baina baita ere falta diren bi urteetarako eginkizun nagusiak zeintzuk diren. Eta gobernu hitzarmenean, Eajk eta Partidu Sozialistak hitzartutako gobernu hitzarmenean jasota dauden konpromiso horien betetze mailari eta eragiketari ere ba garrantzi berezia emango dio. Eta, jakina, autogobernuaren garapenarentzako ere izango du aipamen bat, hori baita, gure gobernu-programan finkatuta daukagun zutabe nagusietako bat. Eta espiritu modura, Jaurlaritza ahalegindu da agintaldi hau hasi zenetik espiritu modura eta jarrera modura akordioak bilatzen, bai beste erakundeekin eta baita ere Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden talde politikoekin. Jarrera bat izan da orain arte indarrean egon dena, eta jarrera hori bermatu nahi dugu falta diren datozen bi urte hauetan ere. Mahai gainean dauzkagun erronkak handiak dira. Erronka horiek eskatzen dute ahalik eta babesik zabalena jasotzea, eta hori izango da Jaurlaritzaren ahalegina eta hori adierazi nahi du Lehendakariak. Batetik, ahalik eta babesik handienarekin akordioak lortzeak segurtasun bat ematen dielako hartzen diren neurriei, baina, gainera, iraunkortasun bat ematen dielako denboran, eta ez agintaldiz agintaldi aldatu daitezkeen oinarrizko akordio horiek hankaz gora jartzea. En el Consejo de Gobierno el Lehendakari ha querido compartir con los miembros del Ejecutivo las líneas generales de la intervención que está preparando para el pleno de política general del próximo jueves. En principio el Lehendakari, tiene previsto realizar un examen o un repaso detallado del contexto internacional global en el que se está desarrollando en estos últimos años nuestra actuación, tanto como ciudadanos como, como responsables de las instituciones de gobierno de este país. Existen una serie de factores que han condicionado de forma tremenda nuestra actuación, la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y también las expectativas que todos teníamos. En primer lugar, y aunque desde un punto de vista, desde el punto de vista de la salud, parece que está de momento controlado, los efectos que la covid y la pandemia han tenido en el funcionamiento de la economía a nivel mundial han sido enormes, y esos efectos todavía están vigentes y no conocemos con exactitud cuándo acabarán. Han tenido un efecto en la oferta y demanda de bienes. Han tenido un efecto también en las posibilidades de crecimiento económico en todo el mundo. Y las distintas respuestas que unos y otros países han dado a esta pandemia están condicionando el desarrollo económico normal de de todo el mundo, de toda la actividad económica en el mundo. A esta situación pandémica se ha sumado, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una crisis energética que ya se venía anunciando, como también como consecuencia de la covid, y que está apretando las agendas de todos los gobiernos de todo el mundo, y también, de alguna manera, las de las familias, no? Por el efecto que está teniendo en la crisis energética, en la transición energética, en la sostenibilidad de nuestra economía y nuestras vidas, y por el efecto que está teniendo también en el aumento de los precios. Todo está sucediendo, todo esto está sucediendo en medio de un contexto de incertidumbre en el que el Gobierno se ha esforzado durante estos dos años en buscar la coordinación y la colaboración con el resto de instituciones vascas, pero también con los agentes económicos y sociales que tienen algo que decir en este país, con el objetivo de dar la respuesta más amplia y más efectiva a la situación que tanto ciudadanía como instituciones estamos viviendo. Y dos han sido los objetivos principales de estas medidas de actuación. El primer objetivo ha sido ayudar a las personas y a las familias que se encuentran en las situaciones más vulnerables, sobre todo de cara a la crisis económica, perdón, a la crisis energética y también al aumento de precios que estamos viviendo. Y, por otro, facilitar la mayor, el mayor número posible de apoyos a las empresas de nuestro tejido industrial, de las que depende básicamente nuestra economía. El Gobierno continúa con sus compromisos y con el compromiso de cumplir los objetivos que estaban impuestos en el programa de gobierno y en el acuerdo de coalición que PNV y PSE alcanzaron hace dos años. Es, por lo tanto, también un momento de realizar un balance de esa actividad en todos los ámbitos de actuación que tiene este Ejecutivo. Pero también es momento para establecer los objetivos principales y las metas de trabajo para los próximos dos años que le quedan a esta legislatura. En ese sentido, también el autogobierno es un elemento importante de nuestro programa de gobierno, y en el que, como Ejecutivo vamos a seguir insistiendo. Y en todo, en toda esta reflexión, pues tiene también importancia la apelación que el Lehendakari va a realizar a los grupos parlamentarios para seguir avanzando en los acuerdos de país. Este Ejecutivo se ha esforzado desde el primer día en buscar acuerdos que fueran más allá de la mayoría que tiene el Gobierno en el Parlamento. Ésto se ha hecho semana a semana en el Parlamento, mediante las negociaciones de diferentes proposiciones no de ley o proposiciones de ley, pero también en el en el desarrollo de nuestro calendario legislativo. Y nos parece que ésa tiene que ser la actitud del Gobierno en los próximos, en los próximos dos años. Hay una serie de retos que son importantes para el futuro de nuestra sociedad, y cuanto mayor apoyo reciban las respuestas que se den a esos retos, más efectivas serán las respuestas, pero también más durarán en el tiempo y no se verán sometidos a los vaivenes que las legislaturas puedan tener. Hau izan da gutxi gorabehera Lehendakariak egin dugun gogoeta osteguneko itzuliaren aurrean. Eta orain, zure hitza eman aurretik, erabaki pare bat komentatuko nahi nituzke. Lehenengoak zerikusia du Segurtasun Sailarekin eta Euskal Poliziaren Ertzaintzaren euskalduntzearekin. Gobernu Kontseiluak onartu du 2022 2023 ikasturtean lan orduz kanpo formakuntza hartu nahi duten Ertzaintzako agenteei laguntzea. Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeak, Habek, beteko duelarik zeregin hori. Segurtasun Sailaren eta Haberen arteko akordio honek aukera emango die ertzainei hala nahi duten ertzainei, aurrez aurre ikastaroak jasotzeko edo nork bere kasa ikasteko. Akordio honek 600.000 euroko diru partida dauka eta euskaldundu nahi duten agenteen matrikulak eta tasak ordaintzeko erabiliko da diru-laguntza hau. Arrazoia bat eta nagusia da. Ertzaintzan gero eta profesional gehiagok ikusten dute beraien euskara gaitasuna hobetzeko premia. Dentro de los planes de euskaldunización de la plantilla de la Policía vasca, el Gobierno ha autorizado al Departamento de Seguridad a reeditar el acuerdo que tiene con HABE, Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos para continuar prestando formación a los y las agentes de la Ertzaintza que quieren mejorar su capacidad en euskera fuera del horario laboral durante el curso 2022 2023. HABE será el responsable de organizar estos cursos que podrán ser presenciales o bien podrán funcionar en la modalidad de autoaprendizaje. Y el objeto de esta, de este esfuerzo es responder a la demanda creciente que los ertzainas comprueban en su labor diaria por parte de los ciudadanos, que también reclaman una atención en euskera. El importe de este acuerdo es de 600.000 euros que se destinarán al pago de matrículas, de matrículas y tasas de los y las agentes que deseen euskaldunizarse. Bestalde, Jaurlaritzak 800.000 euroko diru-laguntza onartu du gaurkoan, Artziniegako Udalari transferituko zaiona, bertako monumentu multzoa hobetzeko. 800.000 euroko diru-laguntza hau Berpiztu programaren barruan jasota dago eta Aiara aldean dauden premia jakinei erantzuteko planteatuta dago. 800.000 euro hauekin, Artziniegako Udalak, batetik, kultur etxea egokitzeko behar diren lanak egingo ditu, eta bestetik, Ortiz de Molinillo dorrean Esku hartze bat egingo du berriro ere hotel bezala funtzionatzeko aukera izan dezan. Gogoan izan bai kultur etxea eta bai Ortiz de Molinillo dorreak babestuta dagoen inguru, inguru gunean eraikita daudela. Dentro del programa Berpiztu para la Recuperación Económica del Empleo en Euskadi, el Departamento de Cultura concederá una subvención de 800.000 euros al Ayuntamiento de Artziniega para financiar una serie de intervenciones en su conjunto monumental. Es una ayuda bianual que se abonará durante los años 22 y 23, y tiene como objeto financiar una serie de actuaciones. Por un lado, en la Casa de Cultura de Artziniega y por otro en la Torre Ortiz de Molinillo y Velasco. Ambos edificios forman parte del casco histórico de Artziniega, que está declarado como Bien cultural, y ambas edificaciones se encuentran, además en una zona arqueológica debidamente delimitada, y reconocida. Y, por lo tanto, estas dos actuaciones se incluyen dentro del Plan Berpiztu y se acogen a las directrices y criterios que se habían establecido para su financiación, de acuerdo con la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos concernidos. Hauek dira, nire partetik komentatu behar nizkizuen gaiak, eta orain zuen esanetara geratzen naiz. Iker, Amaia eta José Luis. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. --------- ------------- Bueno, la consulta es una consulta que realizo como Consejero de Cultura a iniciativa propia, y antes de proceder al nombramiento de Gorka Iturriaga,como director de Deportes y de Actividad Física. Y lo hago una vez que conozco que su esposa tiene una relación mercantil con una empresa que ha sido adjudicataria de unos servicios de comunicación para el inicio del Tour el año que viene en Euskadi. Yo planteé a la Comisión de Ética Pública dos cuestiones. La primera, si podía ser nombrado director de Deportes, habida cuenta de esas circunstancias, y segundo, si en si, de cara a su funcionamiento como director, debíamos observar alguna medida. La respuesta de la comisión pública ha sido unánime y creo que es rotundo. Además, establece, en primer lugar, que no hay ninguna dificultad ni ningún impedimento para su nombramiento como director de Deportes. Segundo, nos recuerda que siempre en nuestras actuaciones deben ser transparentes y deben buscar la igualdad de oportunidades, y de cara a que nadie se pueda sentir perjudicado, establece que el director de Deportes debería abstenerse en cualquier decisión que tuviera que ver con la comunicación del Tour de Francia, aunque la ejecución de estas decisiones en materia de comunicación no corresponden, de hecho, a la Dirección de Deportes, sino al órgano que hemos constituido entre las siete instituciones para su gestión. -------- --------- Si puede ser. Si cree que eso puede condicionar realmente esa, esa limitación que se impone al director de Deportes y puede condicionar la labor del Gobierno Vasco en ese evento tan importante, no de alguna forma. A ver, me parece que es una medida preventiva que, bueno que he considerado que tenía que utilizar para que su nombramiento fuera completamente transparente. Todas las decisiones que teníamos que haber adoptado sobre la comunicación del Tour de Francia están ya adoptadas en términos generales, y además han sido objeto de acuerdo entre el Gobierno, las tres diputaciones forales y las tres capitales de nuestras ciudades. Por lo tanto, no tiene porqué afectar. Y, bueno, hay equipos de comunicación en todas las instituciones para coordinar esta tarea. Bai, Jaurlaritzan bat gatoz denok uste dugu beharrezkoa dela ezagutu dugun epai honen aurkako errekurtsoa jartzea. Gure erakundeetan eta gure herritarrei zerbitzu eskaintzeko, bakoitzak eskatzen duen hizkuntza ofizialean, euskaraz zein gaztelaniaz. 40 urte hauetan zehar hainbat erabaki hartu ditugu. Bat eta nagusiena, 1982ko Euskararen Legea. Bertan finkatzen da euskal erakundeek betebehar batzuk dauzkagula eta euskal herritarrok eskubidea daukagula Administrazioarekin euskaraz zein gaztelaniaz harremanak izateko eta aukeratzen dugun hizkuntza horretan artatuak izateko. Horren ondoren, hainbat plangintza egin ditugu euskararen eta gaztelaniaren egoera eta bien arteko harremanak normalizatzeko gure administrazioetan. Azkena izan zen eta garrantzi handiko erabakia izan zen. 25 urtez egon da indarrean. 1997an onartu zen Euskararen Erabilera Normaltzeko Dekretua, oraintxe berrikusten ari garena, eta hor ere finkatu genituen irizpide nagusiak, ba erakunde ezberdinek hartu behar dituzten erabakietarako. Uste dugu orain ezagutu den epai honek edo sententzia honek ez duela aintzat hartzen 40 urtez gure administrazioetan egin den bidea, eta horregatik hartu dugu edo hartuko dugu errekurtsoa aurkezteko erabakia. Eta oinarrian, eta gai honi zuzenean lotuta, udaltzainen hizkuntza gaitasunari lotuta, B2 maila eskatu aurretik, hainbat herritan arazo bat izan da lan poltsetatik atera diren ba ordezko udaltzainen askok edo batzuk ez zutelako behar besteko hizkuntza gaitasunik euskaraz artatzea izateko eskubidea eskatzen zuten herritarrei. Eta horregatik erabaki zen udaletatik Eusko Jaurlaritzak eta Segurtasun Sailak jasotzen duten eskariari erantzuteko B2 maila eskatzea Lan-poltsa horretan. Jose Luis. Tenía un par de preguntas. Una relacionada con el tema del anuncio de la eliminación del impuesto de patrimonio ----------- ---------- ------------ Creo que en otras oportunidades también, en nombre del Gobierno, he respondido a cuestiones parecidas a éstas no? Al final, en nuestro sistema fiscal, el de la Comunidad Autónoma, el de los territorios históricos, en la Comunidad Autónoma Vasca y el Régimen Foral navarro, tienen una característica singular y exclusiva, y es que asumen todos los días la responsabilidad de recaudar y la responsabilidad de gestionar esos recursos recaudados. Ésta es una situación única con respecto a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el equilibrio de nuestras políticas económico financieras tiene que tener muy en cuenta la cantidad de recursos que podemos ingresar a través de los impuestos, y también una seguridad en el gasto, para que siempre exista un equilibrio entre ingresos y gastos. En otras comunidades no se produce esta circunstancia. Los ingresos derivan principalmente de la financiación, de los mecanismos de financiación que existe a nivel de Estado, y las políticas de gasto, pues, están también sometidas a esos ingresos que reciben del Gobierno de España. En la Comunidad Autónoma Vasca existe ahora mismo un planteamiento fiscal general que tiene que ver con diferentes impuestos, que fue objeto de acuerdo entre partidos políticos y entre diferentes instituciones. Y los responsables de esas instituciones se dieron un tiempo para analizar. Bueno, si las políticas fiscales que se están aplicando son efectivas o no. Hay un compromiso por parte de las instituciones del momento que sea oportuno, revisar el modelo y ver si es necesario realizar alguna aplicación o no. En todo caso, si el objetivo de nuestro Gobierno es, por una parte desarrollar un sistema económico en el que nuestra capacidad de producción de riqueza y de nuestra capacidad de generación de puestos de trabajo sea importante y a la vez ese modelo de crecimiento económico se vea acompasado con políticas sociales que garanticen un nivel de solidaridad importante, sobre todo con los ciudadanos, ciudadanas y familias más vulnerables. Es necesario que exista un compromiso de cara a esos ingresos y un compromiso también a la buena gestión de los recursos que destinamos a desarrollar las políticas que derivan de ellos. En el caso de Euskadi, por recordar el dato, creo que hay 16.000 contribuyentes que en estos momentos declaran el Impuesto del patrimonio y vienen a ser. Recaudan aproximadamente 100, las haciendas recaudan como consecuencia de este impuesto unos 150 millones de euros. Estamos hablando del 0,28% de la población vasca. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. Bueno, consideramos que las políticas fiscales que las diputaciones forales vayan a desarrollar, primero, tienen que ser equilibradas, tienen que garantizar un nivel determinado de ingresos para que podamos hacer frente a los compromisos que tenemos anunciados y adoptados para facilitar el desarrollo económico y facilitar las políticas de solidaridad, que son una seña de identidad de las políticas públicas de nuestra comunidad. Y en segundo lugar, también desde el Gobierno, consideramos que estas políticas fiscales que establecen las diputaciones tienen que tener un horizonte temporal para crear un clima de certeza y de seguridad, tanto en las políticas de gasto como en las políticas de inversión y recaudación. Por lo tanto, consideramos que tiene que haber un equilibrio entre los diferentes impuestos y además han de ser, si en el caso de que sean modificados, han de serlo para un determinado horizonte temporal. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. ----------- ----------- Bueno, Euskal erakundeen asmo ez da aberatsen bila ibiltzea. Daukagun biztanleak dauzkagu, gure gizarteak daukan konposizioa dauka eta denok ekartzen dugunarekin eta egiten ditugun ekarpenekin eraikitzen dugu ba gure ekonomiaren ongizatea bilatzen duen eta elkartasuna bilatzen duen sistema, ezta? Uste dugu eh Gobernuak bat egiten du talentua zaintzeko behar-beharrezkoak diren politikekin, eta uste dugu talentu hori erakartzeko neurri asko daudela eta guztietan eragiten ahalegintzen da Gobernua. Batzuk izan dezakete zerikusia fiskalitatearekin eta fiskalitatea ez da hasten eta bukatzen bakarrik ondarearen gaineko zergarekin, beste batzuk zerikusia dute formakuntzarekin, beste batzuk zerikusia dute ingurune edo kontextu egoki bat aurkitzearekin, beste batzuk zerikusi zuzena dute enpresei eragiten zaien edo ezartzen zaien fiskalitatearekin. Beraz, hori da gure erakundeek daukaten jomuga eta daukaten jolas gunea, eta zentzu horretan, ba hemendik aurrera ere bide horretatik jarraituko da. Eta Escriba ministroak egin dituen adierazpenak direla eta, uste dut ez dagozkiola, ez ez dagozkiola gure Erkidegoari eta ezta ere fiskalitate kontuetan ahalmen duenak diren foru aldundiei edo batzar nagusiei. Gure sistema berezia da Estatu espainiarrean, Konstituzioan aurreikusita dago, Autonomia Estatutuan du oinarria, Kontzertu Ekonomikoa eta Kupoaren legeen bitartez kudeatzen da eta berritzen da aldiro-aldiro, eta beti izan behar du bi aldeen arteko akordioaren fruitu. Ezin dezake alde batek bere kasa eta bere erara aldatu. Beraz, edozein momentutan Espainiako Gobernuak pentsatuko balu zerbaitetan aldatu behar dela Euskal Autonomi Erkidegoko aldundiek eta batzar nagusiek arautzen duten harreman fiskal hori, ba mahai batean planteatu beharko lukete eta bi aldeen akordioak beharko luke. Eta guk dakigula, horren inguruko proposamenik ez da egon. David. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el hecho de que una comunidad como Andalucía, decida suprimir un impuesto en este caso patrimonio, para evitar que esos patrimonios se fuguen a otras comunidades, como Madrid, que tiene eliminado este presupuesto. Que la decisión se basa en éso, en el hecho de que haya paraísos, como decía la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, donde este impuesto, lógicamente no existe. ¿Qué opinión le merece esta decisión que toma Andalucía? Por si cree que esta decisión pueda provocar que otras comunidades hagan lo mismo y si tiene, si cree que puede tener alguna consecuencia para Euskadi, o no le preocupa. Bueno, nuestro modelo de financiación es completamente diferente al que tienen la Comunidad de Madrid o el que pueda tener la Comunidad de Andalucía. Nuestro modelo de financiación es un modelo a riesgo total, es un modelo que exige una disciplina de cara a los ingresos enorme, y exige también una disciplina enorme de cara al gasto, con el objetivo de que siempre existe un equilibrio entre los ingresos que esta comunidad, a través de sus haciendas forales, es capaz de lograr, y los gastos que podemos obtener con esos ingresos. No tiene nada que ver con la situación que la financiación tiene en la Comunidad Autónoma de Andalucía o en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que una parte muy pequeña de sus ingresos dependen de los impuestos que estas comunidades pueden generar, y la parte principal depende de la financiación que les facilite el Gobierno del Estado. Por lo tanto, la opinión nuestra sería primero, que no vamos a participar en la pesca de los ricos, no vamos, no es ésa nuestra política. Y en segundo lugar que bueno, creo que la situación es lo suficientemente compleja como para que nos preocupemos de lo nuestro, sin empezar a juzgar lo que otros hacen. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. ------------- --------------- Bueno eh la opinión mayoritaria en el Gobierno y por lo tanto, supongo que terminará siendo así, es la de presentar un recurso ante este fallo judicial. El proceso de normalización del euskera, de convivencia entre nuestras dos lenguas oficiales y el proceso para garantizar los derechos lingüísticos de ciudadanos y ciudadanas comenzó en nuestra Comunidad hace 40 años, con la Ley de Normalización del Euskera de 1982. En esa ley se establece que las administraciones tienen la obligación de atender a la ciudadanía vasca en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la que ellos elijan, y establece también que los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad tenemos derecho a elegir la lengua en la que queremos ser atendidos. Esta Ley básica de Normalización del Uso del Euskera, ha tenido un desarrollo posterior mediante diferentes normas y decretos a través de todos estos años. El último de ellos fue el Decreto de Normalización del Euskera del año 1997, que ahora está en proceso de revisión, en el que también se establecieron los criterios para que cada administración estableciera de qué manera debían darse pasos para asegurar ese derecho de la ciudadanía vasca a recibir servicios en una lengua u otra. Consideramos que la sentencia que ayer hizo pública un tribunal de Vitoria hace abstracción de ese proceso legal que comenzó con la Ley del Euskera de 1982, y ha seguido luego con los decretos de normalización. Y, por lo tanto, ésa es la razón por la que vamos a presentar este recurso. La realidad es que cada vez más ciudadanos más y ciudadanas piden a las administraciones ser atendidos en euskera, y esto exige un nivel de capacidad y competencia lingüística al que poco a poco vamos llegando. Esa ha sido la razón por la que, a la hora de formar estas bolsas de trabajo para las sustituciones en las policías locales se decidió establecer el perfil B2. Las razones que cada vez más ayuntamientos solicitan, que los policías locales que deben llegar a esos municipios a prestar servicio tengan un conocimiento suficiente de euskera para poder relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios, que El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. ----------- ----------- ----------- Bueno, yo tengo la impresión de que el Lehendakari no fue debidamente entendido cuando se recogieron esas declaraciones. Efectivamente, hubo un momento en el que el Lehendakari utilizó la expresión dumping fiscal, pero creo que no se refería a las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Autónoma de Madrid, sino a que esa decisión que había adoptado la Comunidad Autónoma de Madrid podría tener consecuencias en otras comunidades autónomas del régimen común. La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Autónoma en Navarra se financian a través del Concierto Económico, del Convenio Económico, y les exige un esfuerzo enorme para garantizar unos niveles de ingresos que aseguren la prestación, las prestaciones debidas para apoyar el desarrollo económico o las políticas de solidaridad. Ésta no es porque así se decidió en la Constitución española y en los estatutos de autonomía posteriores. Éste no es el modelo de financiación de las otras comunidades autónomas, y creo que se está viendo que da la impresión de que esta decisión que ha adoptado la comunidad, que adoptó la Comunidad de Madrid, pues tiene efectos en otras comunidades autónomas de régimen común. Aktualitateari lotuta beste gai bat. Arabako metalgintzako aurre akordioa lortu eta gero, metalgintzan aurreakordioa lortu eta gero, UGT sindikatuak komentatu du ona litzatekeela nolabait eh akordio hori inflazioaren azpiko igoerarekin zabaltzea eremu gehiagotara. Eta Urkulluk berak lidergotza hartu eta bueno adibidez, ba funtzionarioen soldata igoerari ere erreparatzea. Uste duzu posible izango dela hori? Uste dut, bi kontu izan beharko genituzkela kontuan. Lehenengoa, 2023ko aurrekontuei begira, administrazioetako langileen soldatek nolako igoera izan behar duten Estatu mailan hartuko duen erabaki bat da, Hazienda Ministeritzak hartuko du, jasoko da Espainiako aurrekontuen aurreproiektuan eta hori izango da gero toki guztietara zabalduko den soldata igoera. Bigarrenik, Arabako metalgintzan izan den lan hitzarmenari buruz azpimarratu nahiko genuke. Bai, ikusten da elkarrizketaren eta negoziazioaren ondorio bat izan dela. Alde ezberdinek adostu duten zerbait da eta horrek berez du balioa, eta ona izango litzateke enpresa horietan eta sektore horretan elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez lortu den akordio hori posible izatea. Ba beste arlo batzuetan ere. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. ---------------- Bueno, lo que destacamos del acuerdo que se ha alcanzado entre entre representantes de las asociaciones empresariales y de algunas organizaciones sindicales en el sector del metal de Álava, es que mediante el diálogo y la negociación ha sido posible alcanzar un acuerdo. Ése es el modelo por el que siempre ha apostado este Gobierno, y ése es el modelo que nos gustaría, que ese modelo que ha logrado un acuerdo entre las diferentes partes en el sector del metal alavés, pues fuera posible también en otros ámbitos económicos. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. Jaurlaritza 12. agintaldi honetan etengabe saiatu da akordioak lortzen Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde parlamentario ezberdinekin. Eta, bueno, bistan daude emaitzak. Astez aste lortu dira akordioak oposizioko taldeekin, bai ez-legezko proposamenak eztabaidatu direnean baino, baita ere legeak eztabaidatu eta adostu direnean. Noraino iritsi daitezke akordioak? Ba denon esku egongo da, ezta? Bi maila egon daitezke. Batak zerikusi zuzena du Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaltzen dituen lege proiektuekin. Oso akordio inportanteak lortu ditugu azken bi urte hauetan Eusko Legebiltzarrean. Nolabait, euskal politikari ezaugarri berezi batzuk eman dizkioten akordioak izan dira eta gai oso potoloa honetan lortu dira akordio horiek. Jaurlaritzako onartu eta Legebiltzarrera bidali dituen eta bidaliko dituen proiektuen artean batzuk oso oso garrantzitsuak dira, eta horien inguruko akordioek posible egingo lukete pauso berriak ematea eta gainera, pauso horietan modu iraunkorrean lortzea akordioak. Adibidez, datorren urrian Jaurlaritzak onartuta bidali beharko du Legebiltzarrera 2023ko Aurrekontuen legea. Bigarren, Jaurlaritzak onartu berri du Osasun Publikoaren Legea, Legebiltzarrak eztabaidatu eta onartu behar duena. Jaurlaritzak uda aurretik onartu zuen Ingurugiroaren Iraunkortasuna eta Aldaketa Klimatikoari aurre egiteko Legea. Jaurlaritzak Legebiltzarraren aurrean RGI moldatzeko lege proiektua ere aurkeztuko du. Eta Hezkuntza Itunean oinarritutako lege proiektuak ere iritsi behar du udazken honetan Legebiltzarrera. Kasu honetan eta bost lege hauetara mugatuta, ikusiko genuke gure gaur egungo egoerarekin zerikusi duten hainbat alde aztertzen eta ukitzen direla. Gure bizitzaren iraunkortasunaz ari gara, gure etorkizuneko ezkontzari buruz, gure etorkizuneko osasunari buruz, gure artean elkartasunak datozen urteetan RGI bitartez izan behar duen kudeaketari buruz. Eta aurrekontuen bitartez, baita ere finkatu behar dira diru partida nagusiak, baina baita ere ekonomiaren garapenari eta enplegu sorrerari nola lagunduko diogun aurrekontu publikoen bitartez. Hori izango litzake akordio maila bat, eta arlo horietan akordio zabalak lortzeak garrantzi izugarria edukiko luke. Eta hortik aurrera ere badira beste zenbait erronka mahai gainean dauzkagunak. Eta nahi izanez gero, eta modu zehatz batean finkatuko balira negoziaziorako guneak, posible izango litzateke horietan ere lan egitea. Adibidez, erronkari demografikoaren gaia ere hortxe daukagu, eta horrek ere eduki beharko luke, gauzatzeko modu ezberdinak eduki beharko lituzke, eta hor ere zabaltzen da beste era bateko akordioetarako bidea. Eta, jakina, Legebiltzarrean lortu daitezkeen akordio horrek, akordio horiek eduki dezakete, aldez aurretik Hezkuntza Legearekin gertatu den bezala, gizarteko hainbat eragilerekin kontrastatzeko eta haien iritziak jasotzeko prozesua. El periodista está hablando. Kazetaria hizketan ari da. Bueno, lehenengo puntuari dagokionez, nik uste dut aurrena entzun egin behar dela. Uste dut alderdi, oposizioan dauden alderdi politikoekin, lehenengo eta behin, entzun egin behar diotela Lehendakariari eta bere hitzaldia entzundakoan, orduan iritziak eman, baina baita guk ere, Gobernu bezala, entzun dezagun Legebiltzarrean zer daukan esateko talde bakoitzak. Eta horren gainean, ba lehendakariak emango ditu eman beharreko erantzunak. Eta neurri bereziei buruz, Lehendakariak bai utziko du argi eta garbi Legebiltzarraren aurrean oso aldakorra den egoera batean gaudela, eta lehenago, lehendakariak berak esan duen bezala, unean unean hartu beharreko neurri guztiak hartuko dituztela euskal erakundeek egoerari aurre egiteko. Eta gehiago ez dut zehaztuko. Oso ongi, eskerrik asko. Ostegunera arte. arte.
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event