Videos Presidency
(*) This subtitling service is generated in an automated way with a software version under test. Sorry for any errors.

El Gobierno Vasco rechaza toda guerra y conflicto armado y apela a la defensa de los derechos humanos en el 85 aniversario del Manifiesto de Trucíos

2022 June 28
Transcription
-- Aire garbia. -- (Musika) Bueno ba eguerdi on guztioi eta eskerrik asko Turtziosera etortzeagatik. Nirekin batera dago Iñaki Arriola sailburua. Gaur dekretu bat onartu dugu Eusko Jaurlaritzan, etxebizitzek izan behar dituzten bizigarritasun baldintzak arautzen dituena, eta horren berri emango dizue berak. Horren aurretik, nik gaur onartutako beste erabaki batzuk aurreratuko dizkizuet Eta horren aurretik, Jaurlaritzaren izenean adierazpen bat irakurriko dut. Gaur, Gobernu batzorde hau turtziozen egitearekin ospatzearekin zerikusia duena. Eta honela dio adierazpenak. Matxinada militar batek legez eratutako erregimen errepublikarraren aurka oldartuta. Gerra zibil baten txinparta piztu zuen Espainiako Estatuan 1936ko uztailaren 18an, urriaren batean, Korte errepublikanoek Euskal Estatutua onartu ondoren. Urriaren 7an Jose Antonio Agirre Lekube lehendakariak bere karguaren zina egin zuen Gernikako arbolaren aurrean. Eusko Lur gainean zutunik en pie sobre la Tierra vasca. Lehendakaria eta Eusko Jaurlaritza koiunturalek gogorrenean eta kritikoenean. Gerraren erdian. Agirre eta bere sailburuak, euskal Lurraldearen 2 herenak etsaiak militarki okupatuta zituen herrialde bateko lehendakari eta Jaurlaritza bihurtu ziren. El lehendakari Aguirre preside un Gobierno integrado por nacionalistas vascos del PNV y ANV, Socialistas, republicanos y comunistas. Fue el primer Gobierno de la historia de Euskadi. Un Gobierno constituido con el objetivo de resistir, organizar la difícil vida en la retaguardia y en última instancia, ganar y construir la paz. Un gabinete que incluso en aquellas dramáticas circunstancias fue capaz de humanizar la guerra, gobernar en positivo, institucionalizar Euskadi y construir país. Un gabinete que, en palabras del corresponsal del The Times y testigo directo de la guerra en Euskadi, el periodista británico George Steer, en nuevo Meses dio al mundo un bello ejemplo de buen gobierno y dignidad. Ez zen posible izan. Eskopetak, gasa hegazkinen aurka, arrantza-ontziak, gerra ontzien aurka, arrazoia indarraren aurka. Gernika eta Euskal Herriko hainbat herriren aurkako bonbardaketa krudel eta ankerra batetik, eta matxinatuen nagusitasun militarrak bestetik, Eusko gudarostearen defentsak menderatzea lortu zuten. Euskadi pixkanaka okupatzen joan ziren milaka euskaldunek, behin betiko hustu behar izan zituzten. Eta Bizkaiko hiriburuaren kaleak okupazioaren bezperan. Errefuxiatuen zutabeak, gehienak adinekoak, emakumeak eta haurrak. Kantabriarako eta beste herrialde batzuetarako bidea hartu zuten. Bizitza osoa atzean utzita. Heriotzatik ihesi eta helmugarik ezezagunerantz joan da. Gaur 85 urte geroago, Gure munduan oraindik ere errepikatzen ari diren irudiak dira. El Gobierno de Aguirre celebró su último Consejo en Bilbao el 16 de junio de Bilbao se trasladó a Turtzios, municipio encartado limítrofe con Cantabria. Su sede quedo instalada en el Palacio de la Puente. Ante su inminente ocupación, el 30 de junio Lehendakari hacía público un manifiesto. Un manifiesto para la historia. El territorio habrá sido conquistado. El alma del pueblo Vasco no, no lo será jamás. Volveremos a recobrar el suelo de nuestros padres hasta el día de la victoria. Gaur 85 urte geroago, orduko Gobernuak egin zuen egoitza berean bilduta, Eusko Jaurlaritzak honako hau adierazten du. Legez eratutako erregimen errepublikarraren aurkako altxamendu militarra kondenatzen dugu. Ondorengo gerrak diktadurak luze eta beltza ekarri zuen, 40 urtez errepresio gogorra jasan eta oinarrizko eskubide eta askatasunak urratu zituena. Rendimos el más emotivo homenaje y nos proponemos mantener para siempre viva la unidad la memoria de los gudaris y milicianos que dieron su vida por la más noble de las causas, la libertad. Homenaje y memoria extensivos a toda una generación que sufrió los horrores de la guerra injustamente y fue objeto de represión, cárcel y exilio. Reafirmamos nuestro compromiso con el supremo valor de la dignidad de la persona, los principios y valores éticos y democráticos y la defensa, protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du bakearen askatasunaren, demokraziaren, autogobernuaren, justizia sozialaren errespetuaren eta elkarrizketaren printzipioak eta balioak bere egiteko. Printzipio horiek Batasuneko Gobernua inspiratu zuten bai Euskadin, bai erbestean, eta gaur egun ere printzipio eta balio horiek aldarrikatzen jarraitzen dugu Euskadirentzat eta munduarentzat. En coherencia con esta experiencia histórica y con el contenido de esta declaración, el Gobierno Vasco condena toda guerra, siendo la expresión más reciente de ella la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Gobierno Vasco rechaza el uso de la fuerza como recurso para dirimir conflictos y apela a la no violencia, el diálogo, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos como principios básicos de las relaciones internacionales. Gerra garaiko esperientzia historiko hura gogoan, eta adierazpen honen bitartez Eusko Jaurlaritzak gerra oro gaitzesten du. Errusiak Ukraina inbaditu izana Da gerraren azken agerpena. Gatazkak konpontzeko baliabide gisa indarra erabiltzea baztertzen dugu Eta indarkeriarik eza, elkarrizketa, multilateralismoa eta giza eskubideen defentsa nazioarteko harremanen oinarrizko printzipio gisa aldarrikatzen ditugu. Hauxe adierazpena eta orain labur-labur gaur onartutako beste 3 lau kontu. 1etik, Aranzadi Zientzia Elkarteari Europako funtsetatik jasotako 482.000 euroko diru-laguntza bideratzea erabaki du Jaurlaritzak gaur, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako hegazti hegaztien eta hegaztien ikerketa eta dibulgazio zientifikorako zentroak lan egiten duen lana babesteko. Eta helburua da biodibertsitatearen kontserbazioa sustatzea eta horretan jarraitzea. Urdaibai Bird Centerrek eskuratuko duen Europako diru-laguntza hau Gautegiz Arteagako padurak kontserbatzeko eta leheneratzeko eta oruetan mantentze eta lehengoratze lanak egiteko izango da. Urdaibai Bird Centerrek azken 10 urteotako esperientziaz jarraipena egin du bai padurena eta bai inguruko hegazti populazioarena. Eta bere lanaren ondorioa da padurak kudeaketa ekologikoaren arloko hainbat neurri behar dituela biodibertsitateari dagokionean eta kontserbazio lan batzuk ere egin beharra dagoela, Eragin positiboa izango dutenak. El Consejo de Gobierno ha aprobado una concesión de subvención a Aranzadi Zientzia Elkartea para la ejecución de diversas actuaciones relacionadas con el aumento de la biodiversidad en las marismas de Gautegiz Arteaga en Urdaibai, así como el apoyo a los trabajos de mantenimiento de restauración de Orueta. Para ello se utilizarán fondos next Generation recibidos de la Unión Europea en la última década. Urdaibai Bird Center, centro gestionado por Aranzadi, ha llevado a cabo a cabo un seguimiento de las poblaciones de aves y de su entorno, concluyendo que la Marisma está necesitada de diversas medidas de gestión ecológica, tarea que se pretende apoyar con la ayuda hoy aprobada. Hezkuntza Sailaren eskutik erabaki dugu 10 milioi euro bideratzea ikertzaileen prestakuntza eta hobekuntzari begira. Bereziki doktorado aurreko kontratuaren bitartez. Aurreko deialdiarekin konparatuz gero, %10eko igoera izan du eta neurri bereziena izango litzateke programa honen bitartez bilatuko dela 22 23 urteetan, batez ere doktoretza ikasketak egiten dituzten pertsona hauek nazioarteko esperientzia bat izatea beraien formakuntzan. Kalkulua eginda Eta pentsatzen dugu 10 milioi euro horiekin 398 ikertzaileek doktoretza-aurreko kontratua lortuko dutela. El Consejo de Gobierno ha aprobado a propuesta del Departamento de Educación la orden por la que se convocan ayudas y renovaciones para el programa predoctoral de formación de personal investigador no Doctor para el curso 22 23. La orden tiene un importe global de 10 millones de euros, un 10% más que en el curso anterior, y pretende fomentar la formación de investigadores e investigadoras que están preparándose para la obtención del título de Doctor o doctora y la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica. Y especialmente en esta convocatoria, Lo que se busca es la internacionalización de esta formación, de forma que el personal beneficiario pueda realizar una estancia en el exterior de entre 4 y 6 meses de duración. El Departamento calcula que con estos 10 millones de euros, un 10% más que en la convocatoria anterior. 398 investigadores e investigadoras podrán contar con un contrato predoctoral. ETA amaitu aurretik, Eusko Jaurlaritzaren gaurko Kontseiluan Kultura Sailak aurkeztutako proposamen baten berri emango dizuet. Arrasateko Lezetxikiko aztarnategi arkeologikoak eta bere ingurua babes Bereziko kultura-ondasun deklaratzen duen Dekretua onartu du Gobernuak eta gune arkeologiko kategoria eskainiko diogu eremu honi. Eremu babestua alde batetik Lezetxikiko kobazuloetan eta haren aspeko galerietan dauden interes arkeologiko eta paleontologikoko aztarnategiak eta Lezetxikiko harpea izeneko babeslekuak osatzen dute. Eta bai haien etorkizuneko bermea babesteko ere behar diren inguru. Hemendik aurrera, Arrasateko Udalak eremuaren jabe den ezkero, Lezetxikiko gune arkeologiko eta ingurua babesteko tresna sendoagoak izango ditu. A propuesta del Departamento de Cultura. En el Consejo de Gobierno hemos aprobado el decreto que declara como bien cultural de protección especial con la categoría de zona arqueológica el yacimiento arqueológico de Lezetxiki y su entorno en Arrasate Mondragón. La zona de Lezetxiki está integrada por los yacimientos de interés arqueológico y paleontológico localizados en las cuevas de Lezetxiki y en sus galerías interiores, así como por el abrigo de Lezetxikiko harpea. También se considera conveniente proteger el entorno de forma que todo su conjunto tengan garantías para su conservación a futuro. ETA orain, Iñaki Arriola sailburuari emango diote hitza. Gaur onartutako etxebizitzen bizigarritasunerako Dekretuaren berri eman diezaion. Iñaki. Eskerrik asko Bingen. Como ha comentado el portavoz, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto de habitabilidad y normas de diseño de vivienda. El ha volado por nuestro Departamento. Arau garrantzitsua da Euskadiko etxebizitza berriak eraikitzeko eta zaharrak birgaitzeko gutxieneko baldintzak zehazten dituelako. Eta eragina izango du, beraz, bertan biziko diren pertsonen erosotasunean eta bizitzeko moduan. Es, les decía una normativa importante por cuanto definen las condiciones mínimas de las viviendas de Euskadi. Tanto las de nueva construcción, como la sometidas a rehabilitación. Y va a influir en el confort y una forma de vivir de las personas que las habiten. En la actualidad. Y aunque hay medidas que recoge de forma sectorial y sectorial, no existe en Euskadi una normativa de ámbito autonómico que regule de forma unificada los requisitos mínimos edificatorios y de habitabilidad que debe reunir una vivienda, sea de promoción pública o privada. El nuevo decreto, los fija a partir de los objetivos claros, mejorar los estándares de confort, salubridad, accesibilidad y eficiencia energética. Lo primero que me gustaría resaltar es la amplia participación registrada durante su trámite de información pública, en el que han intervenido 8 administraciones públicas con presencia destacada de Eudel, Los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, asociaciones empresariales de personas con movilidad reducida y del sector de la construcción, e incluso profesionales a título individual. Se trata de un decreto muy trabajado, que cuenta con un amplio consenso y es compartido en sus objetivos. Helburua da zurruna baina eraberritzeko modukoa den egungo etxebizitza. Etxebizitzatik etxebizitza aldakorra eta malgua izatera pasatzea. Familiaren beharren arabera, etxebizitzaren banaketa aldatzea ahalbidetzen duena. Obra asko egin gabe gabe, edo instalazioak eta zerbitzuak aldatu behar gabe. El decreto propone a través del articulado pasar de la vivienda actual, rígido aunque reformable, a una vivienda versátil y flexible, aquella en la que puedes alterar a su distribución de acuerdo con las necesidades de la familia, sin tener que hacer mucha obra o cambiar instalaciones y servicios. Esto pasa por la fijación de dimensiones mínimas y radios de giro en estancias vivideras habitaciones y aseos, atendiendo a esta versatilidad. El decreto introduce avances sobre lo que ya es obligatorio, como garantizar el libre acceso a todos los recorridos y espacios del edificio, y reservar en cada nueva promoción una reserva de viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida. Además de esto, se exigirá unas dimensiones mínimas en cada estancia, Cocina, comedor, estar aseo y al menos una habitación que permita su uso para personas con movilidad reducida, sobrevenida o bien su adaptación con unos pequeños ajustes. Es decir, todas las viviendas serán fácilmente adaptables. Un salto cualitativo importante. La finalidad es que el diseño de los espacios tengan en cuenta los cambios que pueden darse en las circunstancias vitales de los habitantes de la vivienda y entre ellos el envejecimiento y la dependencia. La superficie mínima de la vivienda se fija en 35 metros cuadrados útiles a los que hay que añadir al -4 metros cuadrados más destinados a balcón o terraza. Se introduce de esta manera en el programa de vivienda el concepto de exterior, algo que tradicionalmente se ha atendido a reducir al máximo o simplemente a eliminar. Para favorecer su inclusión en los nuevos proyectos, los espacios exteriores de hasta 10 metros cuadrados dejan de computar en términos de edificabilidad. El decreto también plantea que estos puedan sustituirse cuando el planeamiento lo permita por un mirador cerrado de las mismas dimensiones, o incluso que puedan prescindirse de ellos. Pero en este último caso, y en línea con la relevancia que la norma promociona la implantación de terrazas y balcones, se deberá de incrementar el espacio de estar de la vivienda en al -8 metros cuadrados. Una superficie que será computable a todos los efectos. Esan dizuedan bezala, Dekretuak kanpo espazioaren kontzeptua barneratzen du. Proiektu berrietan, honen sarrera bultzatzeko. Eraikigarritasunari dagokionez, 10 metro karratu arteko kanpoko espazioak ez dira konputatuko. Otra de las aportaciones de la Norma es la de jerarquización de la vivienda, rompiendo la configuración tradicional, separada y compartimentado. Esto se refleja, por ejemplo, la disposición de un dormitorio principal amplio y de otro u otros secundarios, muchos más pequeños. El decreto fija un mínimo de 10 metros cuadrados por cada uno de las habitaciones. O 11,5 si incorporan un espacio de almacenamiento mínimo exigido mediante un armario, por ejemplo, sólo en caso de un tercer dormitorio, se puede reducir algo la superficie si se compensan los metros en el espacio. En el espacio de sala de estar. Se pretende que la habitación no sea solamente un lugar para dormir, sino un espacio multifunción para estudiar, para trabajar o para jugar y relacionarse. Y en este sentido, el decreto se anticipaba a la realidad que nos ha traído la crisis de la COVID 19 con el confinamiento forzoso. Una experiencia que nos ha hecho ver las limitaciones de nuestras actuales viviendas para situaciones similares o para nuevas funciones como el teletrabajo. Asimismo, se ha incorporado la perspectiva de género al diseño de los edificios y viviendas, por ejemplo, evitando recovecos y ángulos ciegos que crean inseguridad e integrando al máximo el espacio de estar, comedor, cocina. Con el fin de que las tareas del hogar sean visibles y pueda ser compartidas por el conjunto de la unidad familiar. También se regulan las condiciones de salubridad, seguridad, iluminación y ventilación de los edificios y viviendas, o cuestiones como el número de aseos y superficie mínima de estancias comunes, como la cocina al comedor o la sala de estar, que van incrementándose en función del número de habitaciones existentes. En este sentido, la dimisión de la cocina se establecen 7 metros cuadrados, los mismos que se exigían ya para las viviendas de protección oficial, mientras que la de los aseos se sitúa en 3,5 metros cuadrados. Además, el decreto desarrolla reglamentariamente la sobreocupación de las viviendas y la declaración de inhabitabilidad recogidas en la Ley de Vivienda de 2015. Estas son algunas de las líneas principales de una norma que creemos incorpora criterios de regulación contemporáneos y avanzados, estableciendo como ya he señalado, unos requisitos mínimos de habitabilidad desde el convencimiento de que la dignidad de las viviendas comienzan por la propia normativa. Pero una vez de garantizados estos, su filosofía es dar la máxima libertad en el diseño y construcción de los inmuebles, favoreciendo la innovación en la edificación. Arauak erregulazio irizpide garaikideak eta aurreratuak jasotzen ditu, eta adierazi dudan bezala, gutxieneko bizigarritasun baldintza batzuk ezartzen ditu. Baina behin horiek bermatuta, bere filosofia eraikinen diseinuan eta eraikuntzan askatasun handiena ematea da Berrikuntza bultzatuz. El decreto que se publicará en septiembre tienen una vacatio legis de 3 meses, por lo que está previsto que entre en vigor a finales de año. Y los ayuntamientos tendrán un plazo de 3 años para adaptar si fuera necesario sus planteamientos y ordenanzas a la norma. También me gustaría señalar que antes de que se publique el Decreto de Habitabilidad entrará en vigor la nueva orden que regula los precios y rentas máximas de las viviendas de protección pública y el canon de los alojamientos dotacionales. La orden actualizará los precios de venta de VPO en Euskadi, que están vigentes desde el año 2010. Se encuentra ya en su última fase de tramitación y la previsión es que se publique a mediados del próximo mes de julio. Muchas gracias. Zuen esanetara gaude orain. Xabier. Bueno me voy a remitir a la valoración que hicimos. Creo que fue hace 2 semanas cuando se conocieron las primeras convocatorias, el mismo día en que se firmó un convenio interinstitucional con la empresa Mercedes. Por una parte respetamos las decisiones que los diferentes comités de empresa en representación de los trabajadores de Mercedes vayan a adoptar y no voy a hacer ninguna lectura de esa coincidencia. Cada uno sacará sus conclusiones. Lo que sí tenemos muy claro es que el futuro de Mercedes en Euskadi es una cuestión estratégica para nuestra comunidad. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es una presencia estratégica para la ciudad de Vitoria y para las personas que habitan en ella, para el territorio de Álava y para todo el territorio de Euskadi. Por la actividad económica que genera, por la cantidad de puestos de trabajo que cree que mantiene. Y más aún con una nueva inversión, por la importancia que tiene para el mantenimiento del sector de la automoción en nuestra comunidad y para todos los avances tecnológicos que se están planteando para el sector de la automoción para el próximo futuro. Ese es el contexto en el que se va a producir la visita del Lehendakari a las instalaciones centrales de esta empresa para mostrar el apoyo de las instituciones vascas a esta inversión que tiene anunciada Mercedes. Y volvemos a remitirnos también el comentario de que confiamos en que el diálogo y la negociación sirvan para superar las diferencias que puedan existir entre empresa y trabajadores de Mercedes. Beti adierazi dugu errespetuz ikusten eta hartzen ditugula kasu honetan Mercedeseko langileen ordezkariek egin dituzten deialdiak, negoziazio baten aurrean, lanuzterako eta abar, eta beti esan dugu eta gaur ere esango dugu berriro elkarrizketa eta negoziazioa direla bide bakarra akordioetara iristeko. Eta Mercedesek Gasteizen inbertsio garrantzitsu bat egin nahi duen momentu honetan uste dugu elkarrizketa eta negoziazio horrek garrantzi berezia hartzen duela Mercedes konpainiak Gasteizko lantokian egin nahi duen bere jardueren zabalkunde hori. Estrategikotzat ikusten dugu Eusko Jaurlaritzatik, eta estrategikoa da gizartearen ikuspuntutik, ekonomiaren ikuspuntutik eta gure gizartearen eta ekonomiaren garapenaren ikuspuntutik. Bai gasteiztarrentzat, bai arabarrentzat eta bai erkidego honetan bizi garen guztiontzat. Inbertsio berri horrek esan nahi du aktibitate berriak izango direla Gasteizen Esan nahi du gaur egun dauden lanpostuak mantendu eta lanpostu berriak sortuko liratekeela. Esan nahi du gure ekonomian hain garrantzitsua den autogintzarako osagaien fabrikazioa, Aukera berriak izango lituzkeela eta esan nahiko luke baita ere gure ekonomiaren baitan hain garrantzitsu, hain garrantzi handia duen berrikuntzak ere pauso berri bat emango lukeela A Mercedes Gasteizerako planteatzen ari den ekimen honetan ikerkuntza eta berrikuntza garrantzi izugarria izango dutelako datozen urte hauetan. Horixe da Jaurlaritzatik egiten dugun balorazioa. Eta ikuspuntu hori da lehendakariak datorren astean Alemaniara egingo duen bisitan, enpresa Mercedes enpresako arduradunekin izango dituen bileretan adieraziko duen bai Jaurlaritzaren eta euskal erakundeen ikuspegia. Bueno iruditzen zaigu europarrok europar bezala ezin dugula ez ikusiarena egin gure inguruan gertatzen ari den sufrimendu guztiaren aurrean, eta berdin da sufrimendu hori Irunen edo Melillan, Ceutan eta Sahara inguruan gertatzea, edo Marruekosekin Espainiak daukan mugaren inguruan gertatzea. Egunotan ikusi ditugun irudiak izugarriak dira. Bizitzaren balio batzuetan, bizitzak duen balio eskasiaz hitz egiten digute eta hitz egiten digute baita ere munduko herritar askok duten esperantzarik ezaz eta horregatik ihes egin beharra dute bizi diren tokietatik etorkizun hobeago baten bila. Uste dugu Europa guztiari dagokion arazo baten aurrean gaudela eta Europak dituen giza eskubideen oinarrizko errespetuan oinarrituta erantzun behar zaiela egoera hauei. Eta migrazio arazoen aurrean Europa osoak daukala konpromiso bat eta betebehar bat eta baita kasu honetan ere. Bueno hemos visto unas imágenes tremendas que nos han negado desde la zona de Melilla. Y estamos asistiendo a noticias como éstas en diferentes lugares del mundo que nos hablan de la desesperación de muchos seres humanos que dejan sus lugares de origen en sus lugares de vida, para encontrar una vida mejor y un bienestar mayor en otros nuevos países. El que es el que de forma repetitiva veamos este tipo de imágenes en los medios de comunicación, nos deben mantener en guardia, porque no debemos permitir que esas imágenes se conviertan en algo cotidiano en nuestras vidas y nos lleven a perder la empatía por esas personas que están viviendo ese sufrimiento. Estamos en un continente europeo que está avanzando en su construcción institucional. Lo ha hecho siempre sobre la base de unos valores en los que sobre todo destaca el respeto a la vida humana y a los derechos humanos. Creemos que toda Europa tiene una obligación con respecto a estas situaciones que se están viviendo en sus fronteras y en sus confines. Y por lo tanto, creemos que la situación de estas personas, tanto en Melilla como en Irún es una situación que nos incumbe a todos. Bueno, europar gisa ahal bezala bizitzen ari gara mundu mailan, orain arte nazioarteko politikak izan duen jokatzeko eta arautzeko modu batean Aldaera eta Espainia 1986an Natora sartu zenetik lehenengo aldiz estatu espainiarra eta bertan bizi garen gizon eta emakumeok aukera izango dugu Europarekin batera bizi dugun egoera berri hau aztertzeko eta Europarekin batera erabakiak hartzeko. 20. mendean Europan izan diren momenturik larrienetan estatu espainiarra ez da behin ere presente egon, ez zen presente egon munduko lehenengo gerran, ez, eta 2.goan ez zen presente egon Europar Batasunean sortu zenean, ez zen presente egon Nato sortu zenean, eta hamarkada guzti haietan garatu ziren politika ezberdinetan estatu espainiarreko erakundeak ez zuten zeresanik izan. Eta orain lehenengo aldiz mundu mailan harremanak aldatzen ari diren momentu batean, Europar Batasunaren bitartez eta Natoren bitartez estatu espainiarrak eta bertan bizi garen gizon emakumeek presente egoteko aukera izango dugu Frantziarekin, Alemaniarekin, Sueciarekin edo Finlandiarekin batera. Hau gauza berri bat da gure historian eta daukan garrantzia ematen diogu. Sí. Bai. Zuritzen bizigarritasun zalantza. Trípoli, mendiko eraikiko diren etxebizitzei bakarrik eragiten die. Jada eraikita dauden etxebizitzak. Erderaz erantzungo dut. Evidentemente el decreto que entre en vigor se aplicará a las nuevas edificaciones. Y por eso además, en lo que establece es una vacatio legis de 3 meses para que los proyectos que están en tramitación pues no estén afectados, lógicamente, y a lo que son rehabilitaciones integrales de vivienda, de forma que las viviendas que se rehabiliten integralmente tenga también adaptarse a las medidas que se recogen en el decreto. De forma que el parque edificado en Euskadi, tanto un nuevo como el que se vaya reformando íntegramente, pues tenga las dotaciones que se contemplan en el decreto como dotaciones mínimas, y eso permita incrementar la calidad del parque edificado. Afectó al parque nuevo que se vaya a edificar y al parque edificado en la medida que las viviendas edificadas se sometan a procesos integrales de rehabilitación. Es decir, si es una reforma de cocina y baño, pues no. Si es una reforma integral de la vivienda si. Oso ondo. Eskerrik asko honaino etortzeagatik eta zuen arretagatik. Ondo izan..
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event