Videos Presidency
(*) This subtitling service is generated in an automated way with a software version under test. Sorry for any errors.

El Gobierno Vasco aprueba la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico

2022 June 21
Transcription
Bueno, egun on guztioi. Nire partetik labur-labur. Gaur lau gatoz eta azalpenak ematera. Nire ondoren Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburuak hitz egingo du gaur onartu ditu horrelako Gobernu Batzordean unibertsitate mailako bekak eta hezkuntza-itunen finantziaziorako irizpideak eta erabakiak. Jarraian, Javier Hurtado sailburuak hitz egingo du. Merkataritza txikiak babesteko diru-laguntzak onartu ditugu horrelako gaur, bai pertsonen ekipamendu harentzako eta bai etxerako ekipamenduen arlorako. Eta 4.ik, Jonan Fernandez Trantsizio Sozialaren idazkari nagusiak hitz egingo du gaur onartu dugulako Gobernu Batzordean 2020 hamarrerako erronka demografikorako euskal estrategia biltzen duen dokumentua. 3 gai aipatu nahi ditut nik aurretik. Lehenengoak, Lurralde plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailak proposatutako erabaki batek egin du zerikusia eta bere helburua da etxebizitza eta etxebizitza eraikinetan energia efizientzia harekin. Bizileku horiek birgaitzeko. Europatik Next Generation laguntzen bitartez datozen diruak eta diru funtsak banatzeko irizpideak finkatzea. 2022 eta 2033 urte bitartean 39 milioi euro gastatuko ditugu eginkizun honetan. Funts honen bitartez bizitegi-eraikinen elementu komunetan obrak egitea eta etxebizitza barruko esku-hartze konkretuak finantzatzea Da, baita haiek egiteko behar den finantza, behar den gaitasun tekniko guztia prestatzea ere. Betiere. 2 erabiltze lan hauetan begiratuko dudana da energia energia efizientziari lotutako helburuak betetzea, etxebizitza eta eraikinen eskaria energetikoa txikiagoa edo murritzagoa izan dadin eta aldiz energia eta aldiz ez. Eta era berean energia ez berriztagarrien kontsumoa ere txikituta gutxitzeko asmoz. Europatik etorri diren laguntza hauek osagarri dira lehendik Jaurlaritzak indarrean dituenekin. En el Consejo de Gobierno se ha dado luz verde a la norma por la se convocarán ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, siempre buscando criterios de eficiencia energética. Las ayudas hoy aprobadas proceden de los fondos Next Generation y supone que entre los años 2022 y 2023 en Euskadi se podrá contar con 39,14 millones de euros para apoyar esta inversión. El objeto de la de estos fondos y de su utilización será financiar obras en elementos comunes de edificios residenciales, así como fomentar la inversión con intervenciones específicas en viviendas individuales. Con el objetivo de abordar la eficiencia energética, bien mediante la reducción de esta demanda o bien mediante el consumo de energías renovables, estas ayudas son complementarias con las que el Gobierno tiene incluidas en sus presupuestos. Quiero destacar que se trata de un programa muy ambicioso, que tiene como objetivo involucrar y comprometer al mayor número de familias vascas en la adecuación de viviendas y edificios con el objetivo de reducir el consumo energético. Y además conviene destacar que un buen cumplimiento de este programa permitiría a Euskadi acceder a una cantidad aún mayor de recursos europeos. Kultura Sailarekin zerikusia duen beste kontu bat aipatuko dizuet jarraian. Euskal euskalki ororen federazioari 355.000 euroko diru-laguntza bat ematea onartu dugu. Euskal federazioen nazioartekotzea ahalbideratzeko eta horretarako bideragarriak eta beharrezkoak diren kirol ekimen eta jarduerak finantzatzeko. Programa honen atzean programa ekintza piloto bat dago, Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak Euskal Kirol Federazioen Batasunarekin egindakoa. Euskal kirol federazio ezberdinen jarduerak aztertu dira eta programa eta programa pilotu honen helburua da identifikatzea zein modutan sustatu daitekeen euskal Selekzioaren parte hartzea nazioarteko erakundeetan. Azkenean erabaki da eta aukeratu dira 20 kirol ezberdin. Eta kirol federazio hauen parte-hartzea nazioarteko lehiaketetan bermatzeko erabiliko da dirutza hau. El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 355.000 euros destinada a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas. Una subvención o una iniciativa que tiene como objetivo financiar la internacionalización de las Federaciones deportivas vascas y fomentar iniciativas y actividades deportivas de carácter internacional. Se trata de un proyecto piloto que se va a ejecutar a través de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, que ha analizado con las diferentes Federaciones vascas los programas de internalización que éstas tienen y se han elegido una veintena de deportes, modalidades e iniciativas que son susceptibles de recibir una ayuda económica para desarrollar su actividad. Como digo, se trata de 20 deportes diferentes que en diferentes cuantías recibirán una ayuda de 355.000 euros para fomentar su actividad internacional. ETA azkenik, aipatu nahi dut adierazpen edo deklarazio baten haria. 2000 eta hemeretzian Eusko Legebiltzarrean torturaren biktimei laguntzeko Nazioarteko Eguna dela-eta aho batez eskatu zitzaion Eusko Jaurlaritzari ekimenen bat izan zezala eta zentzu horretan, gaur irakurriko dizuet den adierazpen hau onestea erabaki dugu eta honela dio, Tortura bereziki iraingarria da eta gizakiaren duintasunaren aurka egiten du. Torturaren praktika sistematikoa eta orokorra gizateriaren aurkako krimena da. Nazioarteko Komunitateak espresuki gaitzetsi du praktika hori. Akordio, adierazpen, ebazpen eta tresna ugariren bitartez. La tortura es una práctica especialmente degradante que atenta contra la dignidad del ser humano. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen de lesa humanidad. La Comunidad Internacional ha condenado expresamente esta práctica a través de numerosos acuerdos, declaraciones, resoluciones e instrumentos, muy especialmente a través de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984 y en vigor desde 1987. En 1985 la Comisión de Derechos Humanos nombró al primer relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Y el 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General, en su resolución 52 /149, proclamó el día 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Euskadik bat egiten du kondena horrekin ETA torturaren aurkako hitzarmen honekin. Euskadi se suma a esta condena y a esta Convención contra la tortura. El informe final del proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014. El Decreto 107 /2012 y la Ley 12 /2016, en relación con las víctimas de violencia, de violencia de motivación política o la proposición no de ley aprobada en el Parlamento Vasco en 2019, constituyen hitos especialmente significativos de una actitud proactiva en contra de la tortura y del reconocimiento de sus víctimas. Torturaren biktimei laguntzeko Nazioarteko Eguna dela-eta Eusko Jaurlaritzak bat egiten du aipamen honekin eta aldi berean berretsi egiten du torturaren aurkako kondena eta berresten du baita ere biktimei laguntzeko eta aitorpena egiteko asmoa. Eta adierazten dugu egia, justizia, konponketa eta ez errepikatzeko bermeak jasotzeko eskubidea dutela biktima hauek. Con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la Tortura del Gobierno Vasco se adhiere a la citada conmemoración al tiempo que reafirma su condena contra la práctica de la tortura y se reafirma también en su firme y decidida voluntad de acompañamiento y reconocimiento de las víctimas y en su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Ez naiz gehiago luzatuko. Beste gaien agerpenarekin bilduta dauzkazue orain Jokin Bildarratz sailburuari emango diote eta eskerrik asko ginen. Gaur goizeko gobernu bileran hezkuntza eremuko zenbait gai garrantzitsu onartu ditugu. Horien artean hezkuntza-itunak berritzeko eta hezkuntza-itunen araubidea sartzeko deia egiten duen agindua. 2022 2023 ikasturtetik 2027 2028ra bitartean indarrean izango dena. Deialdi berri honek 679 milioi euroko diru kopurua izango du 2022 2022 2023 ikasturterako. Kopuru hori indarrean dauden moduluen arabera kalkulatu da eta 2021 2022 ikasturtean itunduta dauden gelen kopuru bera da. Baina hezkuntza itunetan izan daitezkeen aldaketen baitan diru kopuru hori, kopuru hori ere aldatu egin daiteke agindu berriarekin. Hezkuntza Sailaren asmoa itunak gizarte testuinguru berrira egokitzea da. Jaiotze tasaren bilakaerak eta hezkuntza-premia aldakorrek aurreko irizpideetako batzuk egokitu eta eguneratzea eskatzen baitute. Gaur goizean onartu dugun agindu berriak dakartzan berritasun nagusietako batzuk aipatuko ditut. Talde bat itundu ahal izateko gutxieneko ikasle kopurua murriztea. Etapa hasieretan, haur eta Lehen hezkuntzan, lehenago 17 ikasle behar baldin baziren, momentu honetan 13 ikasleekin nahikoa izango da. Ikasgelak bikoizteko erraztasuna. Orain arte gelak bikoizteko 34 ikasle behar bazidan, momentu honetan bikoizteko 28 ikasletik aurrea, gela bikoiztu egingo da eta ez hori bakarrik. 26 eta 27 ikaslerekin, 2. irakaslea izango da, alegia, irakaskuntza partekatua edo Codo zientzia deiturikoa. Udalerriko gela bakarra baldin bada, 11 ikaslerekin osatuko da taldea. Hezkuntza konplexutasunaren indizeko ikasle kopuru jakin bat duten ikastetxeetan. 8 ikaslerekin osatuko da taldea haur eta lehen hezkuntzan eta 12rekin Derrigorrezko 2. Hezkuntzan. Ikasleak gehienez 2 urteko gelan, 18 haur eta lehen hezkuntzan, 23, gainerakoetan 25 izanik eta derrigorrezko 2. Hezkuntzan 25 ikasle, Gainerakoetan hogeitahamar. Kontutan hartu hezkuntzako konplexutasunaren indizeko gelataz eta ikasletaz ari garela. Beste irizpide bat onartu duguna izan da hezkuntza laguntzako espezialistak eta eskolatze osagarriko programak ituntzea baita ere. Azken finean uste dugu kontzertuen agindu berriaren diseinuak hezkuntzan eta gizartean gertatzen ari diren aldaketei erantzuten diela eta euskal hezkuntza zerbitzua indartuko duela. Bestetik, beste gai garrantzitsu bat ere onartu dugu, gobernu bileran, datorren ikasturterako unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko beketarako deia egiten duen agindua. Guztira 28.000.000 eta erdi bideratu ditugu beka hauetarako eta barne hartzen dituzten mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko laguntzak ere. Beti azpimarratzen dudan moduan, esleitutako diru-kopurua kopuru hori handitu egin daiteke beharrezko gertatuko balitz. Baldintzak betetzen dituen ikasle orok laguntza jasoko duela bermatzen dugu. Edozein delarik ere jasotako eskaera kopurua eta edozein delarik ere onuradun gertatzen diren eskaeren kopurua. Amaitzen ari den ikasturte honetan, hamar mila seiehun ikaslek jasoko dute Unibertsitate beka ondorengo osagai hauetakoren batean, matrikula, ikaskuntzari laguntzeko eta eraldaketa digitalerako zenbatekoan. Familia errentari lotutako oinarrizko zenbatekoan, hirien arteko joan-etorrietarako egoitza ordaintzeko edo aprobetxamendu akademikoagatik. Laguntza hauek eskatzeko epea uztailaren seitik irailaren hamaseira egongo da irekita. Unibertsitateek Beken kasuan, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio gastuetarako laguntzetan berriz, irailaren hogeita hamarrera artekoa izango da epea. Como decía esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno varias cuestiones importantes del ámbito educativo. Entre ellas se encuentra la orden por la que se convoca la renovación de los conciertos educativos y el acceso al régimen del concierto educativo con vigencia desde el curso académico 2022 2023 hasta el curso 2027 2028. La nueva orden cuenta con una dotación económica inicial estimada de 2 de 679 millones de euros para el próximo curso 2022 2023, calculada en base a los módulos vigentes y el mismo número de aulas concertadas en el presente curso. Una cuantía susceptible de modificación por las variaciones que pudieran surgir como consecuencia de modificaciones en los conciertos educativos. Mediante la presente orden, desde el Departamento de Educación perseguimos adecuar la concertación a un nuevo contexto social en el que la evolución de la natalidad y las necesidades educativas cambian cambiantes, Requieren adecuar y actualizar algunos de esos criterios anteriores. Voy a citar algunas de las principales novedades que recoge la presente orden que hemos aprobado esta mañana. La primera, la reducción del número mínimo de alumnos para concertar un grupo en inicios de etapa. Si hasta ahora en Infantil y Primaria, el mínimo de alumnos y alumnas era de 17, A partir de ahora será con 13 alumnos o alumnas. Segundo, facilidad para desdoblar aulas. Si hasta ahora para desdoblar a un aula hacía falta un alumno, un número mínimo de 34 alumnos y alumnas. A partir de ahora será con 28, 28. En adelante se desdobla el aula y con 26, 27 alumnos o alumnas tendrán el segundo profesor, Es decir, se hará un planteamiento de co-docencia. tercero, Si es el único centro del municipio, se configurará grupo con 11 alumnos y alumnas 4º. En los centros con un número determinado de alumnado con índice de complejidad educativa, se podrá crear grupo con 8 alumnos y alumnas en Infantil y Primaria, y con 12 alumnos o alumnas. En la Educación Secundaria Obligatoria. El número máximo de alumnos para este tipo de centros de complejidad de índice de complejidad educativa elevada. 18. El máximo será 18 con 2 años, 23 en Infantil y Primaria, el resto es de 25 y 25 en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, siendo el resto de 20. Y por último, como 5º punto la concertación del especialista de apoyo educativo y programas de escolarización complementaria. En definitiva, consideramos que el diseño de la nueva orden de conciertos dar respuesta a los cambios que se están produciendo en el ámbito educativo y social y que reforzará nuestro servicio vasco de Educación. Por otra parte, y también un asunto muy importante. El Consejo de Gobierno ha aprobado la orden para la convocatoria de becas destinadas a estudios universitarios y otros estudios superiores, para el curso que viene. En total, hemos destinado 28.000.000 y medio, incluyendo también las ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes universitarios con especiales dificultades de movilidad. Como suelo señalar, el importe consignado podría incrementarse en el caso de que fuera necesario. Garantizamos que todo el alumnado que cumplan los requisitos percibirán la ayuda estipulada, independientemente del número de solicitudes presentadas y del número de solicitantes beneficiarios. Quiero destacar que durante el presente curso, 10.600 alumnos y alumnas han obtenido una beca universitaria a través de alguno de los siguientes componentes. Matrícula, cuantía ligada al apoyo al aprendizaje y a la transformación digital. Cuantía básica ligada a la renta familiar, desplazamiento, residencia o aprovechamiento académico. El plazo de solicitudes para estas ayudas será del 6 de julio al 16 de septiembre. En el caso de las becas, y para las ayudas al transporte de los estudiantes universitarios con especiales dificultades de movilidad, el plazo se amplía hasta el 30 de septiembre. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Jokin. Ukrainako gerra hasi zenean Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura berezi bat izan zen eta han hainbat neurri ekonomiko proposatu zituen Lehendakariak. Egin artean zegoen bat merkataritza txikiari laguntza dirulaguntza zuzenak ematea. Eta horiek dira gaur Gobernu Batzordean onartu ditugunak eta Javier Hurtado sailburuak aurkeztuko dizkigunak. Eskerrik asko portavoz, Egun on buenos días. Efectivamente, hoy hemos aprobado el Consejo de Gobierno el programa de ayudas para el sostenimiento del subsector del equipamiento personal y del hogar del comercio minorista vasco. Este programa forma parte del plan de apoyo al comercio local que adoptamos en el marco del Pleno monográfico para instaurar medidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania. Así determinamos destinar 20 millones de euros para apoyar al comercio local, 5 millones para el bono comercio que está en marcha hasta el 3 de julio, y otros 15 millones en ayudas directas, que son las que hoy hemos aprobado. El comercio es un sector clave en la economía vasca, que aporta casi un 11% del PIB y da trabajo a 127.000 personas, 74.000 de ellas vinculadas al sector comercial minorista. Hablamos además de empresas pequeñas y en muchos casos familiares, Más del 72% tienen 2 o menos trabajadores y el 90% cuentan con menos de 5 personas empleadas. Por ello, la pandemia resultó un golpe para muchos pequeños comercios, en un momento en el que ya se enfrentaban retos como la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo abordamos diferentes medidas extraordinarias para ayudarles al mantenimiento de la actividad y de los empleos. Por ejemplo, de las primeras ayudas COVID de 2020, de 25 millones de ellos destinados al comercio, o las ayudas específicas al sub-sector del textil calzado, que inyectaron otros 10 millones de euros en ayudas directas. A esto tenemos que sumar las 3 convocatorias de bonos que suponen otros 18 millones destinados a estimular el consumo en momentos de dificultades por la coyuntura internacional. Y también hay que sumar a estas ayudas extraordinarias las que venimos trabajando con los programas ordinarios que han sido redactados según las necesidades actuales, como es el caso del programa de modernización de establecimientos comerciales conocido como MET, que se trata de un programa que se amplió desde los 2 hasta los 3,35 millones de euros para repercutir directamente en las necesidades de inversión de los comerciantes, fomentando su necesaria modernización. Y hoy presentamos este nuevo programa de ayudas extraordinarias para los subsectores que han sufrido con especial incidencia los efectos de la invasión de Ucrania, en el alza de precios y el retraimiento del consumo. La actual situación bélica en este segundo trimestre de 2022 está provocando una reducción en el volumen de ventas y pedidos e interrupciones en la cadena de suministros, que están dando lugar a problemas de liquidez y pérdidas que comprometen en muchos casos el sector comercial minorista. Ahora bien, hay que destacar que la actividad del sector comercial minorista comporta actividades de naturaleza heterogénea y de muy diversa índole, Y las situaciones que están viviendo los diferentes subsectores arrojan también diferentes realidades. El estancamiento de las ventas en estos últimos meses, a consecuencia del incremento de los costes logísticos, un 83,08% del equipamiento del hogar y de las materias primas, un 98,5% en el equipamiento del hogar está provocando acumulación de stocks en bienes como los de equipamiento personal, el sector del textil, calzado, con un 68,97%, y del hogar con un 48%, y un desabastecimiento sobretodo en los pedidos de ropa, calzado y electrodomésticos. Estancamiento atribuido al aumento de los precios, pero también a factores como el miedo a gastar en bienes que no son de primera necesidad, la propia guerra, y las incertidumbres sobre el futuro frente a esos sectores. Frente a estos sectores como la alimentación, por ejemplo, en los que el ascenso de precios no retrase su consumo en la misma medida. Sub-sectores como el equipamiento del hogar o de la persona, reaccionan de diferente manera ante esta incertidumbre. Por ello, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo convocamos a estas ayudas extraordinarias al comercio local, dotadas con 15 millones de euros y que se destinan a los subsectores especialmente afectados por las consecuencias del conflicto bélico, que son los de equipamiento personal y del hogar. La cuantía de la ayuda será de 2000 euros para los comercios con hasta 9 personas empleadas, y de 3000 euros a partir de 10 trabajadores. Con estas ayudas de 15 millones sumamos un nuevo apoyo a la reciente convocatoria del Bono Comercio, que está dotado con 6,4.000.000 y que ya ha consumido un 73% de los bonos, es decir, 4,6 millones de euros. Las ayudas se dirigen, por tanto, a micro y pequeñas empresas de los subsectores del Equipamiento personal y del hogar, es decir, establecimientos dedicados a la venta de ropa, calzado, decoración, droguería y perfumería, homenaje, ferretería y similares. Con el programa de ayudas que presentamos desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Completamos el cumplimiento de las resoluciones fruto del pleno monográfico de medidas frente a la invasión de Ucrania. En ese Pleno se adoptaron 44 resoluciones, de las cuales varias eran competencia de los sectores de turismo, Comercio y consumo. En materia de consumo se instaba a velar por los derechos de las personas consumidoras y usuarias a través de la vigilancia, la aplicación de los descuentos del carburante, lo que hemos realizado con inspecciones coordinadas junto con el Ministerio de Consumo. Además, se solicitaba mantener impulsar las acciones promocionales en materia de turismo que en todo momento hemos mantenido y reforzado. De hecho, ayer mismo presentamos la campaña de verano con un importante esfuerzo inversor y de impacto gracias a la colaboración con Turespaña. Y hoy refrendamos las resoluciones de apoyo al comercio. Tanto el estímulo al consumo. Con una tercera edición de la Euskadi Bono Denda que como ya les he dicho, ha consumido más de 4,6 millones de euros y con las ayudas directas de 15 millones que hoy presentamos. Queremos con estos programas no sólo dar respuesta a estas resoluciones, sino seguir potenciando el fortalecimiento de nuestro sector. Fomentar el consumo responsable para ayudar a los comercios y a las familias en una coyuntura de subida de precios y dinamizar la actividad comercial. Como bien saben, es clave para la cohesión social de nuestros pueblos y ciudades. Eskerrik asko. Eskerrik asko Xabier, Eta esan dizuedan bezala, gaurko beste akordio bat izan da gure gizarteak duen erronka demografikoari aurre egiteko euskal Estrategia. Gaia Lehendakariak aurkeztu du gobernu bileran eta hemen zuen aurrean, Jonan Fernandez, bi mila eta hogeita hamar agendaren idazkaria nagusiak aurkeztuko du. Eskerri asko sailburua. Egun on guztioi. Esan den bezala, gaur Gobernu Kontseiluak erronka demografikorako bi mila eta hogeita hamar euskal estrategia onartu du. Eskuartean daukazue eta hau da, dokumentua, hogeita hamasei ekimen biltzen ditu, helburu bera dutenak. Ekosistema bat eratzea susperraldi demografikorako baldintza egokiekin. Estrategia, jarduera esparruak bost ardatz nagusi jorratzen dituzte. Gazteen emantzipazioa, familiak eratzea, zahartze osasungarria, migranteen gizarteratzea eta landa balioa handitzea. Oso garrantzitsua da azpimarratzea Eusko Legebiltzarrak erronka demografikoari buruz joan den maiatzaren hemezortzian egindako osoko bilkuran onartutako ebazpen guztiak jasotzen dituela bere edukien. Onartutako batez bestekoen artean honako hauek nabarmentzen dira eta neurri hauek ere, lehendakariak pleno hartan iragarri zituen. Hiru urtera arteko seme-alaba bakoitzeko berrehun euroko laguntza hilean, gazteentzako maileguak eta haur eskolen doako doakotasuna. Jarduera guztiak genero ikuspegian oinarritzen dira. Estrategiak familia-aniztasuna aitortzea eta babestea bilatzen du. Helburua Azkenik, pertsonek nahi duten seme-alaba bai kopuru nahi dutenean eduki ahal izateko baldintzak sortzea da. Estrategia hau urte eta erdiko lan prozesu baten emaitza izan da. Prozesua parte hartzailea izanda, bai sailen artean, bai erakundeen artean eta baita ere gizartearen ikuspegia kontuan hartuta. Decía que, como se ha dicho ya en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy ha quedado aprobada la Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico. Incluye 36 iniciativas con un mismo objetivo, configurar un ecosistema de medidas y de condiciones favorables para la recuperación demográfica. Medidas para la emancipación de las personas jóvenes que faciliten el acceso a la vivienda, al empleo, al emprendimiento o a la autonomía. Medidas para construir para apoyar la construcción de familias, la conciliación y la crianza de hijos e hijas. Medidas que contribuyan a un envejecimiento pleno y saludable. Medidas orientadas a la atracción e integración de personas migrantes. Medidas que prevengan el envejecimiento y la despoblación en el medio rural y revaloricen este ámbito. Entre estas medidas destacan 4 actuaciones de impacto que ya fueron anunciadas en el Pleno monográfico sobre el reto demográfico que se celebró el mes pasado. En primer lugar, la ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 3 años. Una ayuda compatible con las prestaciones actuales a familias numerosas, compatible también con las deducciones fiscales en vigor y con las ayudas por hijo o hija de la RGI. Estas esta medida, centrada en los 3 primeros años, se alinea con los programas de los 1000 primeros días promovidos por Unicef. La segunda medida destacable es la de préstamos sin intereses y con posibilidad de devolución a largo plazo para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes. En tercer lugar, la gratuidad en la etapa de 0 a 2 años de las escuelas infantiles, reforzando el Consorcio Haurreskolak. Y en 4º lugar, la incorporación de la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, normas, estrategias o planes de actuación. Conviene subrayar y destacar que toda la estrategia y actuaciones están informadas por la perspectiva de género. El objetivo, el doble objetivo principal de la estrategia, es, en primer lugar, crear las condiciones que permitan que las personas puedan tener el número de hijas e hijos que deseen cuando lo deseen, y en segundo lugar, también crear condiciones favorables para facilitar la emancipación de las personas jóvenes sin retrasos provocados por la falta de oportunidades. La estrategia parte del reconocimiento del profundo proceso de cambio en que se encuentran inmersas las estructuras familiares y busca, de hecho que esa diversidad cuente con el mismo reconocimiento y apoyo. El contenido de la estrategia ha incluido las 74 resoluciones aprobadas en el pleno monográfico del Parlamento Vasco celebrado el pasado 18 de mayo. En un número significativo de estas resoluciones hay que recordar que fueron presentadas o apoyadas también por los grupos parlamentarios de la oposición. Este hecho tienen una gran relevancia porque el demográfico es un reto de primera magnitud y es necesaria una visión estratégica y de país compartida. Es necesaria una gran sinergia para hacer frente a este reto. Está en juego la proyección de Euskadi en las próximas décadas. Para terminar señalar que con la aprobación de esta estrategia se da cumplimiento al compromiso 140 del programa de Gobierno y concretamente a sus iniciativas, una y 2. Eskerrik asko. Eskerrik asko. zuri Jonan. Ohar bat egin nahi dizuet gero ez ahaztutzeko. Ekainaren hogeita hamarrean beteko dira laurogeita bost urte Eusko orduko Eusko Jaurlaritzak Eusko Lurrean azken Gobernu Batzordea egin zuela. Ihesi, atzerrira joan aurretik Turtzio zen izan zen eta gaur zortziko Gobernu Batzordeak datorren asteartekoa Turtzion Turtzio zen egingo dugu. Ahaztu gabe. Zuen esanetara. Iker tenía 2 cuestiones para el consejero de Educación en relación con los conciertos educativos, quería saber cuáles son los motivos al margen de la caída de la natalidad que han llevado a a facilitar el acceso a los conciertos educativos. Teniendo en cuenta que usted ayer en el Parlamento, en torno a la planificación de las medidas que se van a adoptar, hizo algunos planteamientos, incluso de publificar incluso centros o establecer mayores controles a la escuela concertada. Y quería saber también si el año que viene con esta nueva orden se van a continuar financiando con fondos públicos, colegios del Opus Dei que segregan por sexos. Bueno, es evidente y tal como hemos comentado este último sexenio, sobre la concertación finaliza el 31 de agosto del presente año. Y en estos momentos ya nos tocaba hacer un planteamiento con una nueva orden, que es lo que hemos traído a Consejo de Gobierno, que tiene 2, tiene un contexto en el que también tiene con el que tiene que convivir. Por una parte está el nuevo acuerdo conseguido el 7 de abril en el Parlamento Vasco, que eso también nos fija el horizonte para los próximos años y manera de trabajar. Y por otra parte, también, como usted ha comentado, la tasa de natalidad que también nos condiciona para en definitiva, mejorar también el servicio de educación. Y si quiere lo que estamos haciendo es positivizar lo que esto supone de cara a los próximos años, la baja la tasa de natalidad, convertirlo en calidad o llevarlo a un aumento de la calidad educativa. Y es por eso, y es evidente que si antes era necesario, tal como he comentado, que para hacer un desdoble, hiciera falta un número de 34 alumnos o alumnas. En estos momentos se hay 28 alumnos o alumnas. Lo que nos justifica el desdoble. Y no sólo eso, sino que además, si tuviéramos el caso de tener 26 alumnos o alumnas y 27 alumnos o alumnas, eso nos posibilitaría trabajar en un aula, pero con 2 profesionales trabajando de manera con la co-dociencia, que es lo que también las últimas corrientes en el ámbito de la educación aconseja para posibilitar una mayor calidad y un mayor trabajo conjunto de evaluación, etcétera. Por otra parte, en lo que se refería al logo a los centros del Opus o aquellos centros que hasta ahora recibían una serie de subvenciones a la hora aún separando por sexos, es evidente que la disposición adicional 25ª de la Lomloe impide que esto sea así. Con lo cual, a partir de un no recuerdo de qué año ya se establecerá un trabajo con ellos para que poco a poco pues o adopten otro tipo de decisiones. Y para eso también hemos estado reunidos con ellos, con la patronal de todos los centros que están en la misma situación, para que ellos vayan adecuándose a las necesidades realidades y lo que marca la Lomloe, Y no sólo la Lomloe, sino que también el acuerdo educativo que se obtuvo el 7 de abril del presente en el Parlamento Vasco. Por matizar el curso que viene continuarán cobrando estos fondos públicos, aunque no hagan esos cambios que ustedes plantean. a quién se refieren? Los colegios del Opus Dei. Los Colegios del Opus Dei, no sabría decirle en estos momentos. Probablemente sí, porque la orden de admisión todavía no ha sido modificada. Entonces la orden de admisión para el curso, el decreto de admisión, se aprobará en breve, porque ya se está tramitando. Entrará en funcionamiento en enero del 23 y lo que condicionará será el curso 23, 24. Xabier. Si yo quería preguntarle por las críticas o al menos la preocupación que han expresado las ikastolas por el desarrollo del pacto educativo, el domingo al presidente de Ikastolen Elkartea ponía en duda que que todos los centros de ese nuevo Servicio vasco de Educación vaya a ser iguales en derechos y obligaciones. Denunciaba modificaciones de criterios que pueden amenazar la supervivencia de ikastolas pequeñas. Quería saber si cree que hay un motivo real para esas manifestaciones y si están trabajando específicamente con las ikastolas para para resolver esas reticencias y blindar el pacto. Yo no creo que pusiera o al menos yo no interpreté de la misma manera que pusieran en cuestión lo que era el pacto. Lo que sí mostraron una preocupación, entiendo con la orden que acabamos de aprobar hoy en Consejo de Gobierno. Y al respecto le puedo decir que del presente acuerdo, entiendo o que no lo han entendido bien o no lo hemos sabido trasladar bien. Y por eso seguiremos trabajando, por qué? Es muy sencillo de explicar. Tal como he dicho, si hasta el presente son necesarios 34 alumnos o alumnas para poder desdoblar un grupo. El que en estos momentos pongamos encima de la mesa que con 28 sea suficiente o con 26 o 27 alumnos y alumnas, nos encontremos en una situación ya de co-docencia, no sólo eso, sino que además el mínimo para conformar un aula en lugar de 17 sea 13. No sólo eso, sino que además en municipios donde sea el único centro será suficiente con 11. No sólo eso, sino que además, si es un centro de necesidades, de un índice de complejidad educativa específico, todavía pueda mantenerse un grupo con 8 alumnos o alumnas. Yo entiendo que verdaderamente la implicación que estaban teniendo el Departamento y el Gobierno es muy alta. Y no sólo eso, sino que además, si ellos han mostrado públicamente lo que es su acuerdo con el planteamiento realizado el 7 de abril por el Parlamento Vasco. Por una parte tenemos una orden que está sabiendo adecuarse a los parámetros principales, Líneas principales marcadas el 7 de abril por el Parlamento Vasco, además de a la nueva situación demográfica y si además ellos también han trasladado su posición favorable en su actitud favorable al acuerdo del 7 de abril, Yo entiendo que bueno pues lo que esto se refiere es que tenemos que seguir trabajando y no sólo eso, sino que también digo que la mayoría de las patronales de la concertada también han mostrado su apoyo a la orden que nosotros hemos traído hoy aquí. David. Precisamente el que iba a preguntar por eso, porque ha dado a entender que no todas las patronales han cuestionado esta orden. No sé si nos podía precisar. No creo, no creo que sea porque esto y ya me conocen, yo creo que a estas alturas ya me conocen, Yo voy a intentar y seguiré trabajando con todos aquellos que hayan mostrado de alguna manera u otra un desacuerdo, en este caso con la patronal de las ikastolas, y además también les ofrecí que me reuniría con todas y cada una de las ikastolas para poder explicarles esta orden. Fíjense si tengo clara la orden y lo que la misma aporta a que trataré Trabajaré con ellos para explicarles verdaderamente cuáles, entiendo que son las bondades ahora. Y lo he trasladado también en el Consejo Gobierno. Entiendo entiendo que hay una preocupación, pero entiendo que hay una preocupación porque la tasa de natalidad va como va y en los próximos años vamos a ir viendo cómo va decreciendo y eso tiene una incidencia muy importante en cada uno de los centros, sean públicos o sean concertados. Lo que siempre van a tener siempre es a este consejero, a este Departamento y a este Gobierno, siempre trabajando de la mano para ir en aras a conseguir un mejor proyecto de educación, siempre construyendo sobre lo construido y trabajando de manera conjunta. Siempre siempre vamos a ir de la mano. Y en aquello que se genera algún tipo de preocupación, intentaremos solventar otro elemento también que es muy importante que quizá no se subraye lo suficiente. Y en algún momento también las ikastolas han hablado de endurecimiento de las condiciones e incluso de la reducción en la educación especial. Justo lo contrario, porque lo que hasta ahora podía ser unas ayudas, unas subvenciones o en su caso unas subvenciones nominales, lo llevamos a Concierto, Es decir, ya no va a depender de la situación económica o de la ayuda global que saquemos y cuando se termina se termina, sino que en estos momentos, aquél alumno o alumna que tenga un diagnóstico determinado realizado por los especialistas de nuestro departamento ya tendrán su propio concierto , ya tendrá su propia ayuda, ya tendrá su propio profesional. Estamos dando verdaderamente unos altas que son importantísimos, Estamos mejorando en mucho lo que es el sexenio anterior y en ese sentido yo creo que es justo reconocerlo, pero a aquel que no lo vea le ofrezco también estaré con ellos, estaremos con ellos, pero como les digo, no únicamente con la patronal, sino que también con todos y cada uno de los centros, para explicarle cada una de las realidades de cada uno de los centros. Entiendo por lo que dice que limita al ámbito de las discrepancias exclusivamente a las ikastolas, ahora mismo. Con el resto con el resto de las patronales hay sintonía. Yo lo que le digo es que con la mayoría con las patronales que representan a la mayoría de los centros y de los alumnos, estamos en sintonía. Maite. Maite, Amaia eta gero zu. Sí. Sí. Y además me remito a la pregunta que también me había hecho Iker. Yo creo que no sé si ha quedado lo suficientemente clara por haber sido yo lo suficientemente claro. En estos momentos, las matrículas del curso 22 23, que va a comenzar el 8 de septiembre están condicionadas por el decreto de admisión anterior, es decir, por la matrícula que se realizó en enero del 2022, donde todavía no teníamos ningún tipo de pacto, ningún tipo de acuerdo, porque el acuerdo y pacto fue posterior y este pacto actuará en la matrícula del enero de 2023. Por eso estamos modificando ahora el decreto de admisión. En estos momentos tenemos 3 decretos que sois los que son los que tenéis que seguir y que son los que publicarán, se publicarán en los próximos meses. Uno el decreto de admisión, 2 el decreto de planificación y 3 el decreto de concertación con el decreto de admisión. Que este es Maite, el que preguntabas ahora y es el que va a condicionar todos estas este tipo de cuestiones como la que ha comentado Iker o como la que acabas de comentar tu. De tal manera que cada centro va a tener que responder a una a un porcentaje de vulnerabilidad, que es el que se le va a dar, que es el que vamos a obtener y siempre va a ser diferente en base al ámbito territorial, que cada centro responda, porque va a ser diferente la vulnerabilidad a la que se va a tener que responder. En Tolosa, en Berastegi, en Barakaldo o en Iurreta va a ser diferente y cada ámbito, cada comunidad, cada municipio, cada localidad o cada barrio, dependiendo del tamaño de la ciudad, será diferente y tendrá que responder a un proyecto diferente. Y esto responderá también tal como ayer establecí tal como comuniqué ayer en el Parlamento al proyecto que presentaremos en septiembre en sede parlamentaria, en respondiendo a los criterios con los cuales nosotros estableceremos la el criterio de admisión, que es lo importante en la matrícula de enero del 2023, para el curso 2023, 2024. Amaia. Bai, gauza bera segregazioari aurre egiteko orduan neurriak. Hurrengo dekretu horri itxaron beharko zaio hori azaltzeko edo argitzeko behintzat. Eta gero ikastolen kritiken harira negoziatzen ari zinetenean atera duzue agindu hau. Esan dozu eskutik jarraituko duzuela lanean eta negoziazioa orduan. Baldintza bi mila hogeitahiru, bi mila hogeitalau baldintzatuta dago apirilaren zazpian Legebiltzarrak aprobatutako hitzarmenen aldetik edo nolabait behin apirilaren zazpian aprobatu eta gero, hortik aurrea jartzen da makinaria, hezkuntzaren makinaria osoa martxan. Eta zentzu honetan baditugu hiru dekretu momentu honetan aldatu beharra. Bat, onarpen dekretua, bi planifikazio dekretua eta hiru kontzertazio dekretua. Lehenengoari dagokionez eta momentu honetan horretaz arituko naiz. Onarpen dekretuak baldintzatuko du datorren ikasturteko, alegia, bi mila hogeita hiru, bi mila eta hogeita lauko onarpena edo kurtsoa ikasturtea. Horrek esan nahi du bi mila hogeita hiruko matrikula horren baitan garatuko dela eta hor kontutan hartuko dira zaurgarritasun guztik edo administrazioak bai legebiltzarrarekin batera jarri nahi dituen baldintzak, hurrengo urteetan ikastetxe guztiek, funts publikoak jasoko dituzten ikastetxe guztiek ardura daitezen dagoen zaurgarritasunaz edo jorratu dezaten kohesio soziala. Eta bigarrena aipatu didazu. Baina negoziazioaren inguruan, negoziazioaren inguruan. Eta ez dut lehenago komentatu dudan bezala ezagutzen nauzue eta ni beti egongo naiz irekita egon naizen bezala negoziazioek negoziaketetarako. Orduan nik ulertzen dut, ulertzen dut nola ez ikastetxe guztiek, baina ez bakarrik ikastolak, baizik eta ikastetxe guztiak itunpekoak izan edo publikoak izan. Momentu honetan kezkatuta egotea eta kezkatuta daude jaiotze tasaren eraginez eta eboluzioaz horrek ekar dezakeenaz. Gaur goizean Gobernu Kontseiluan gai hau atera dut mahai gainean eta beti sentitu dut nire kideen babes osoa ikastetxe guztien aldamenean egoteko, lana elkarrekin egiteko eta nik uste dut baita ere ikastolei esan behar zirela gauza bera. Eta da gaur aprobatu den aginduak egiten duena da aurretik zegoen agindua hobetu. Ikusi besterik ez daude datuak. Gela bat bikoizteko hogeita hamalau ikasle behar baldin baziren, momentu honetan hogeita zortzi ikasle behar dira. Ez hori bakarrik, baizik eta hogeita sei ikasleekin. Bi irakasle sartuko lirateke gela berean, hogeita zazpiekin, beste hainbeste. Eta ez hori bakarrik, baizik eta leno minimo bat baldin bazegoen gela bat osatzeko, hamazazpikoa zena, orain hamahirukoa izango litzateke. Ikastetxe hori bakarrik bakarrik balego herri batean hamaikarekin nahikoa izango litzateke edo balitz konplexutasun handiko ikastetxea, zortzirekin baita ere nahikoa izango litzateke. Alegia, jartzen ari garen baldintzak gure ustetan ezinhobeak dira. Ulertzen dugulako zein egoera da, Goazen, baino baita ere ez hori bakarrik, nahi dugulako gure hezkuntza-sistema baita ere erreferente bat izatea, kalitatezkoa izatea, baita ere ekitatez berdintasunez landuko duena, baina baita ere nolabait bikaintasuna erreferente bezala edukiko duena. Eta aipatu dudan bezala, prest, nola ez, bai ikastolen elkartearekin hitz egiteko eta ez bakarrik ikastolen elkartearekin, baizik eta baita ere ikastolak eta ikastetxe guztiekin banan-banan esplikatzeko zein den agindu honen esanahia, zer esan nahi duen eta nola ikusten ari garen orain arte egin dugun bezala. Hau ez da zerbait berria, baizik eta aurreko ikasturtean baita ere ikastetxe guztiek jorratu genituen banan-bana esplikatuz zeintzuk diren gure asmoak eta horrela aritu gara lanean. Esan dozu negoziatzeko prest zaudela. Beraz, ez dakit agindu hau aldatzeko aukerarik ikusten ote duzun oraindik. Eta gaizki ulertu ez badizut itun hauetarako irizpideak datorren ikasturtean bertan sartuko dira indarrean. Ez. Momentu honetan agindu honen esanahia, Badator hogeita bi, hogeita hirurako. Beraz, martxan dago gertatzen dena, baita ere pixkanaka pixkanaka aplikatuko diren gauzak izango dira hurrengorako, Adibidez etorriko da hemen ikasturte honetarako hogeita bi hogeita hirurako. Kontenplatzen ez den zerbait, adibidez, bi urteko gelak. Badaude hainbat elementu eta beraiekin ere negoziatzen ari garena, bai itunpeko ikastetxe guztiekin eta negoziatzen ari garena eta ja nahiko aurreratuta ditugun elementuak dira agindu honek dio diona eta honek ez dauka bueltarik. Gertatzen dena momentu honetan gure ustetan asko hobetzen du eta ikusi besterik ez dago aurreko sei urteko aginduaren baitan eta alderatuz izugarrizko aldea dago eta gure ustetan hau aplikatu daiteke inongo arazorik gabe eta gainera gure sistemari gure sistema ondo egiten du, baina beti aipatzen duten bezala guztiekin guztiekin prest eseritzeko, baina hezkuntza hitzarmenarekin bezala hezkuntza hitzarmenarekin. Eta atzo baita ere Alderdi Popularra, Ciudadanosi esaten nion bezala, beti egongo naiz irekita, baina bai alderdi politikoak zein sindikatuak, zein edozein eragile, talde, hezkuntza-komunitate, edozein kide, edozein kideekin hitz egiteko adosteko eta nolabait hezkuntzaz aritzeko denok nahi dugulako gauza bera eta da hezkuntza nolabait erreferente bat izatea bi elementu horietan, berdintasuna edo ekitatea eta bikaintasuna. Yo quería preguntar al Consejero de Educación si tiene alguna novedad en torno a la situación de la universidad Euneiz y de los trámites que tiene pendientes. Pues no. En estos momentos no tengo, sé que está todo el procedimiento en marcha, Unibasq, etcétera, Pero por lo demás, si le dijera algo, pues es muy probable que me confundiera y no estuviera acertado en estos momentos no sé decirlo, no tengo mayor dato de cómo está la situación. Y llegarán a tiempo a septiembre. Nunca lo han tenido fácil. No sé cómo estará. La cuestión siempre ha sido complejo, porque todos los trámites pues al final necesitan tiempo, pero en estos momentos, tal como le digo, no sé no sé cómo está. Yo quería contarle al consejero Javier Hurtado. Han anunciado los trabajadores de los alojamientos de Guipúzcoa una huelga para los días 7, 8 y 9 de julio y no descartan nuevas convocatorias. Entiendo que llega en un momento clave para para el sector. Piden condiciones dignas. No sé qué opinión le merece esta convocatoria. Bueno, por mi parte y como siempre, máximo respeto a las reivindicaciones laborales que pueden hacer los trabajadores y a que puedan ejercer su derecho constitucional a la huelga. En lo que vengo diciendo siempre es que los servicios de calidad necesitan empleos de calidad y eso se consigue a través del diálogo social. Yo creo que estamos en buenas condiciones con una patronal seria con unos sindicatos fuertes y lo que le tienen que ser a través del diálogo social, pues ir actualizando esos convenios que son necesarios actualizar, no sólo en temas salariales que por supuesto son muy importantes, también en tema de condición, de conciliación y de horarios, pero no sólo en este sector en todos los sectores lo estamos viendo es una evolución normal y por mi parte de lo que es máximo respeto y apoyo a ese diálogo social. David. En relación a la estrategia, el reto democrático, uy democrático, como estamos. Demográfico. La ayuda de los 200 euros. Hay alguna algún cambio sobre la entrada en vigor de la misma. Mantiene los tiempos que había anunciado el Lehendakari cuál sería un poco la hoja de ruta para esa ayuda y para el tema de los préstamos. La idea es que la mayor parte de las iniciativas nuevas se pongan en marcha a lo largo de 2023. Concretamente la ayuda de 200 euros. Si puede ser que se inicie el uno de enero, se iniciará el uno de enero. Sí, por problemas de tramitación se retrasa algún mes. Se aplicará retroactivamente hasta principio de año. Por ejemplo, la ayuda de la gratuidad de las haurreskolas de 0 a 2 años, está previsto que se empiece a aplicar. Aquí está el consejero para corregirme si no es así, a partir del inicio del curso 23, 24 del Consorcio. Sí a lo largo de 2023. No porque en el caso de la ayuda de los préstamos, como pone como fija la estrategia, se va a hacer primero un análisis de préstamos e iniciativas similares que hay en distintos ámbitos, ahora mismo en el Gobierno, tanto en materia de vivienda, como de emprendimiento, como de formación. Y en función de ese análisis, se buscará una iniciativa que evite duplicidades y que optimice lo que ya existe. Bai. Esan duzu, beraz, berrehun euroko dirulaguntza hori asmoa dela indarrean sartzea bi mila eta hogeita hiruan hasi orduko. Bai. Prebisioa da eta horrela idatzita dago estrategiaren dokumentuan. Bi mila hogeita hiruan martxan jartzea iniziatiba hori. Helburua da urtarrilean martxan jartzea, baina tramitazioaren ondorioaz atzeratzen baldin bada, hilabeteren bat edo beste retroactivo aquí jarriko litzateke martxan, urtarrilatik hasiera bezala hartuta. Amaia. Neurri horiek badute estimazio bat hazienda sailak egin duena. Zifra horiek esango zenituzke zehatz-mehatz, Hiru kasutan. Bai, baditu estimazio bat. Dena den, oraindik azterketa zehatzagoak beharko ditu eta hanka ez sartzeko begiratuko dut. Konkretuki, berrehun euroko hileko laguntza horrek ehun eta hogeita bost milioi euroko aurrekontua edukiko luke urtean. Kontutan hartuta orain dauden laguntza batzuk, desagertuko litzateke hau martxan jartzeko. Beraz, orotara beharko litzatekeen aurrekontua litzateke ehun eta hogeita bost milioi eurokoa. Hogeita batgarren orria da, hogei milioi euro maileguetarako eta zazpi milioi haurreskolen kontsortzioak, hogeita batgarren orriko zifra dira. Maileguen arloan, oso aproximatiboa da, egin den kalkulua, batez ere aldez aurretik egin behar delako esandako ikerketa. Orain martxan dauden neurriak aztertzeko, ba beno Printzipioz, 20 milioi euroko aurrekontua aurreikusita dago eta haurreskolen konzortzioari begira 5 milioikoa. Ederki ba, eskerrik asko.
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event