Videos Presidency
There are some matches from the search in the transcription. Click in the red lines on the progress bar to find them.
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Lehendakari da apertura al curso 2020-2021 de Mondragon Unibertsitatea

2020 September 18
Transcription
Eusko Legebiltzarburu andreaeta zurekin batera hemen zaudeten
herri agintari eta ordezkariok,Sailburua, errektore jauna,
eta Mondragon Unibertsitatea osatzen duzuenerrektore ohiak,
baina baita osatzen duzuen guztioketa ordezkatzen duzuen guztiok
eta Mondragon Korporazioko arduradunok,irakasle eta ikasleok egun on.
Bizi dugun momentu berezi honetan, EuskadikCovid 19aren ondorioetara
egokitzeko erronkari aurreegin behar dio, euskal gizarte osoaren
ekintza bateratuz.
Bizi berri Planakgizarte ohitura-aldaketekin
sentsibilizatzekobeharrari zor dio izena.
Ezin diogu eutsi koronabirusarenaurreko bizimoduari
eta harremanari.
Birusarekin egokitzen,bizitzen eta elkarbizitzen
ikasi behar dugu.
Covid19aren eraginez hezkuntzakberebiziko garrantzia hartu du.
Hezkuntza etengabe hobetzea egunekoeta etorkizuneko herri erronka bat da
eta momentu honetan, zalantzarik gabe,erronka horrek segurtasuna
lehenesteak eskatzen digu.
Hezkuntza Eusko Jaurlaritza osoakonprometitzen duen zeharkako helburua da.
Horregatik ikastaroaren egunerokobilakaera jarraitzen ari gara.
Ikasgeletako segurtasuna zaintzensaiatzen ari gara egunero egunero.
Hau, lankidetza, konfidantza,konpromisoa eta ardura giroa sortuz,
baina ez dugu lortuko.
Horrekin batera, gaurko ekitaldi honetan,etorkizunari begiratzen diogu ere.
Mondragon Unibertsitatearen eredupropioak, kooperazioa
eta lankidetza dituardatz eta arnas bide.
Vuestra aportación ha sidoel Plan Mendeberri 2025.
Mendeberri ha demostradoser clave en un momento histórico
imposible de anticipar.
Esta mirada al futuro cobra granactualidad porque ofrece una visión
adecuada al momento que vivimos.
Comparto la visióndel aprendizaje orientado
al desarrollo de las competenciasy a los resultados del aprendizaje.
Comparto la educación universitariaenfocada
al aprendizaje a lo largo de la vida.
Comparto la concepción de una educaciónsuperior
con vocación de servicio al país,a una sociedad.
Una visión que transmitela necesidad de la mejora continua
en nuestro proyecto educativo.
Reconozco la voluntad de colaboracióny el esfuerzo realizado
por la Universidad en el marco del grupode trabajo del sistema universitario
vasco durante esta pandemia, así como eltrabajo también
de las otras dos universidades:la Universidad del País Vasco
y la Universidad de Deusto, a quiena sus rectores agradezco también su
presencia en este acto.
Reconozco esa misma voluntady esfuerzo en los agentes,
empresas y entidadesque trabajan en el desarrollo de la
formación en clave de colaboración.
Y el objetivo es seguir desarrollandola misión de la Universidad
en esta situación excepcional,con la prioridad de garantizar
la seguridad de las personasy preservar la calidad
del proyecto de enseñanza-aprendizaje.
Auzolanaren bidez bete dugu,eta betetzen jarraitu behar dugu
helburu hau. Etapa berri honetan,Unibertsitatearen arloan
ditugun erronkakoso garrantzitsuak dira:
Euskal UnibertsitateSistemaren plan berri bat onartzea.
Prestakuntzarako ikerketarako,nazioartekotzerako ezagutzaren
transferentziarakoeta berrikuntzarako baliabideak
hobetzea.
Ekitatea, berdintasunaeta euskara bultzatzea,
Euskal Unibertsitate ekosisteman.
Beken sistema, STEAMEuskadi Estrategia eta
on line prestakuntza indartzea.
Unibertsitatea + Enpresa programaeta prestakuntza duala indartzea.
Politika zientifikoan etabikaintasuneko ikerketan sakontzea.
Ikerketa eta garapeneaninbertitzea Unibertsitateko
esparru zientifikoan,Ikerbasquen, BERC sarean
eta ikerkuntzari laguntzeko programetan.
Unibertsitate-ekosistemarennazioartekotzean aurrera egitea.
Ikertzen duen, nazioartekotzen deneta produkzio sarearekin
erlazionatzen den unibertsitateagizartearen eragile eraldatzailea da.
Mondragon Unibertsitatearenhain berezkoa den
eraldaketarako orientazio horrekUnibertsitatea bereizten duen
gizartearekikobenetako konpromisoa adierazten du.
Bide horretan,Dorleta fakultateko espazioetan
irudikatu dituzuen ardatzaknabarituko ditut.
Malguak, jasangarriak, irekiak, etxekoaketa harremanetarako egokiak.
Espazioak ere formazioa baldintzatzendu. Denon artean egin beharreko
eginkizuna da hezkuntza hobetzeaeta honen bidez gizartea
bera ere garatzen laguntzea.
Hezkuntza fakultatean ikerkuntza,transferentzia eta berrikuntza dira
ardatz sendoak eta fakultatearenirakaskuntzaren ereduaren oinarri.
Comparto que los proyectos detransformación
e innovación en los centros educativosson el eje de la educación del siglo XXI.
El modelo educativo no debe serentendido como único,
sino como un marco que debe darrespuesta a las modalidades
y exigencias cambiantes del aprendizajey la enseñanza.
Respuestas al desarrollodel perfil del docente y asimismo,
formar parte de los procesos deinnovación de las organizaciones.
La cooperación es consustanciala vuestro proyecto.
Cooperación a través del programaUniversidad + Empresa, de la Formación Dual
y la conexión con el tejido económico
productivode forma especialmente relevante
en el ámbito industrial.Cooperación e innovación en la
metodología "learning by doing":aprender haciendo, aprender trabajando
y aprender cooperando.
Habéis abierto nuevos caminos.Esta universidad cuenta
con un modelo de cooperaciónque es una referencia
para el conjunto de nuestra sociedad.
Cooperar significa en la práctica,aportar mejores capacidades
y oportunidades a la juventud.
Cooperar significa asentarla vocación social,
la formación integral, la innovación.Significa transformar en positivo
contribuir a construirun futuro más justo
y mejor para toda la sociedad.
Mondragon Unibertsitateakbetidanik izan duten aitzindaritza
eta berrikuntzarako grina horimantendu eta areagotu behar duzue.
Hori da bizi dugun egoeraren aurreansustatu behar dugun
jarrera eta norabidea.
Izpiritu honekin ematen dioguhasiera ikasturte berriari
Mondragon UnibertsitateanZorionerako izan dadila. Eskerrik asko!
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event