Videos Presidency
There are some matches from the search in the transcription. Click in the red lines on the progress bar to find them.
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Lehendakari señala que el futuro dependerá de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia

2020 May 8
Transcription
Euskadik bat egiten du RobertSchuman adierazpenaren 70.
urteurrenaren ospakizunarekin,Europa berriaren oinarriak
eraikitzeko giltzarri izan baitzen.
Covid-19-k astindu egin ditu guregizartearen oinarriak eta gure
onena emateko beharrean jarrigaitu. Froga zorrotza izaten ari
da.
Europar Batasunak emango duenerantzunaren araberakoa izango da
gure gizartearen etorkizuna.
Urteurren honen harira, aurreanditugun erronkei heltzea
ahalbidetuko digun ikuspegia etagaitasuna eskatzen dugu.
Gaur, Europako integrazio-proiektuaren hasierako printzipioak
berreskuratzea eskatzen dugu.Schumanek eta baita Agirre
Lehendakariak ere egin zutenbezala.
Laister abiaraziko den EuroparBatasunaren etorkizunari buruzko
hausnarketa prozesuak printzipiohoriek izan behar ditu oinarri eta
Europako Herrien errespetua zaindubehar du. Subsidiariotasun eta
proportzionaltasun printzipioetanoinarritutako gobernantza baten
aldeko apustua egin behar dugu."Europaren etorkizunaren inguruko
ikuspegia"-rekin egin genuen bezala,orain ere, "Europar Batasuna
Suspertzeko Planari" ekarpena egingodiogu. Hazkunde humanista, sozial
eta inklusibo baten aldekoproposamena. Giza Garapen
iraunkorra oinarri izango duena,bai Europarentzat bai berau
osatzen dugun Herrientzat. Euskadikaurrerabidearen eta justizia
sozialaren printzipioetanoinarritutako Europarekiko
konpromisoa berresten du. Euskadise une a la celebración del 70
aniversario de la declaración deRobert Schuman, la base de la nueva
Europa. La pandemia de la Covid-19 haazotado a nuestras sociedades y nos
está poniendo a prueba. De larespuesta que dé la Unión Europea
dependerá nuestro futuro. En esteaniversario reclamamos altura de
miras para afrontar los retos de lapandemia y sus consecuencias
económicas y sociales; larecuperación de un crecimiento
económico sostenible e inclusivo;la transición hacia una nueva forma
de vida sostenible; la defensa dela democracia liberal y de formas
de gobierno descentralizadas ycercanas a la ciudadanía.
Hoy reclamamos la recuperación delos principios fundacionales del
proyecto de integración tal y comodefendió Schuman, y también el
Lehendakari Aguirre. El proceso dereflexión sobre el futuro de la
Unión debe velar por el respeto delos Pueblos de Europa, impulsando
una gobernanza basada en losprincipios de subsidiariedad y
proporcionalidad.
Cuando se cumplen 70 años de ladeclaración Schuman, Euskadi
presentará su contribución al "Plande Recuperación de la Unión
Europea", tal y como hicimos con la"Visión de futuro de Europa".
Una propuesta para un crecimientohumanista, social e inclusivo,
basado en el Desarrollo HumanoSostenible. Euskadi se compromete
con una Europa basada en losprincipios del progreso y la
justicia social, porque el futurode Europa determinará el futuro de
Euskadi y nuestra posición en elmundo de mañana.
(Musika)
There are still no comments
  • Something to say?… comment on this video