Videos Presidency Itunes
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

Lehendakari: “La Innovación es la llave de desarrollo futuro y nuestro objetivo de País es avanzar como región líder en innovación en Europa”

2018 June 13
Transcription
(saludos)
Herri agintariok, INNOBASQUE-ren presidenteordezkari, bazkideok, jaun andreok, egun on
eta eskerrik asko zuengonbidapenagatik eta urtean zehar egiten
duzuen lanagatik ere bai guztioi.Beti berrikuntzan lagun, beti
berrikuntza pizten.
Aurtengo honetan ere “Global InnovationDay”-k hiru berrikuntza eskaintzen dizkigu.
Gipuzkoa antolatzen dalehendabiziko aldiz.
Enpresa txiki eta ertaineibereziki zuzendutakoa da.
Eta hirugarrena,Innobasque-ren estrategia berria
ezagutzeko aukera emango diguedo eman digu.
Edizio honen edo aurtengo honetakohonen ardatza Euskadin ditugun
200.000tik gora enpresa txikieta ertainak izango dira.
Enpresa horiek garrantzitsuak dirabi arrazoi hauengatik. Bat, gure
industria-ehunaren alderikgarrantzitsuena dira, eta bigarrena haien
lan berritzailea funtsezkoa da Euskadiklurralde lehiakorra eta ongizatearen
bultzatzailea izaten jarrai dezan.
Aurten bada, Kursaal Jauregiaberrikuntzaren erdigune bilakatu da
Euskadiko enpresa txiki etaertainentzat.
Enpresa guzti horiek berrikuntzanaurrera egin dezaten lortzea, horra hor
Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoarenaldeko Planaren lehentasun bat.
Berrikuntza da etorkizuneko etaetorkizunerako garapenerako giltza.
funtsezkoa da modu jasangarrian haztekoeta kalitatezko enplegua sortzeko. Gure
helburua, herri gisa, zera da: Europanpuntako eskualde bezala aurrera egitea.
Horretarako gure inbertsioa hazi eginbehar da. Eusko Jaurlaritzak konpromiso
bat hartu zuen bere gain: urtero %5haztea berrikuntzara bideratutako
baliabide publikoak, eta konpromiso horibetetzen ari gara, baita ere datorren
urteko Aurrekontuei begira.
La innovación es la llave de desarrollofuturo, y nuestro objetivo de país es
avanzar como región lideren innovación en Europa.
Tenemos que seguir incrementando nuestrainversión, tanto en las instituciones
públicas como en las empresas privadas. Estaséptima edición de “Global Innovation Day”
se centra en las más de200.000 pequeñas y medianas empresas que
representan la gran mayoría de nuestrotejido económico. Reconocemos la
labor de Innobasque al servicio de lasocialización y extensión de la
innovación en Euskadi.
He adelantado que Innobasque, predicandocon el ejemplo, ha redefinido su misión y
establecido las metas de cara al año2020 en cuatro ámbitos. Primero,
prospectiva futura. Análisis de lastendencias para tomar decisiones
estratégicas clave en los planes deCiencia, Tecnología e Innovación y en
los procesos de innovación de lasorganizaciones. Segundo, como decía Manu,
presidente, observar pero desde lamedición. Observar y evaluar el
ecosistema de innovación para influir ensus políticas, programas e instrumentos.
Tercero, laboratorio. Constituirse juntoa las entidades socias, en laboratorio
de identificación de necesidades yexperimentación de soluciones. Y cuarto,
colaboración. Establecer alianzas yredes en la dimensión local e
internacional para compartirexperiencias, posicionamiento y escala
en el mercado global.
Prospectiva, medición, laboratorio,colaboración. La labor de Innobasque es
fundamental como recordatoriopermanente del reto de la innovación. No
es suficiente una decisión puntual, esnecesaria una transformación que
incorpore la innovaciónal proceso de trabajo.
Europako Batzordeak aitortzen duEuskadin berrikuntzaren
alde egiten ari garen ahalegina. Halaeta guztiz ere, jakin badakigu ez dela
nahikoa eta hobetzenjarraitu behar dugula.
Berrikuntzaz ari garenean inbertsioiraunkor batez ari gara, epe luzerako
inbertsio sakon batez. Inbertsio haubideratzeko gure "lan-taldea" da Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren EuskalSistema. Hobetu beharreko lau eremu
nabaritu ditzakegu. Enpresa txiki etaertainetan hobekuntzak txertatzea.
Berrikuntza hobetu beharra antolakuntzareneta merkaturatzearen arloetan.
Emakumeen presentzia handitzea.Eta prestakuntza eta
kualifikazioa hobetzea.
Azken batean, berrikuntza herri gisadaukagun helburu bat da eta
berrikuntzaren aldeko apustu horretanbada, Innobasque funtsezko eragilea da.
La Comisión Europea sigue considerandoEuskadi como polo de alta innovación.
Ahora bien, sabemos que debemos seguirmejorando. El sistema vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación es nuestroequipo de trabajo y nuestro objetivo es
situar a Euskadi entre las 50 regionesmás innovadoras de Europa.
Este es un reto colectivo. Es un reto depaís y un reto permanente. Innobasque es
agente motor y dinamizador de la apuestapor la innovación. Tenemos que avanzar.
Avanzar en economía del conocimiento yestrategia de especialización
inteligente RIS 3. Avanzar en laincorporación de la innovación al tejido
empresarial. Avanzar en la innovaciónal servicio de los nuevos sectores de
actividad y el empleo de calidad.
La innovación es una inversiónpermanente de largo aliento y largo
recorrido. Avanzar significa tambiénapostar por la estabilidad. Esta es
la mejor inversión que podemos hacerpara garantizar la competitividad
económica futura.
Atzo Eusko Jaurlaritzak egonkortasunarenaldeko pausu berri bat eman zuen. Gobernu
Kontseiluan 2019.ko AurrekontuenJarraibideak onetsi genituen. Lehen
pausua da datorren urtean ereinbertsioaren eta berrikuntzaren aldeko
apustua mantentzeko. Azken finean, honenbidez, suspertze ekonomikoa eta
enpleguaren sorrera sustatu nahi ditugu.
Alderantziz, Senatuan Alderdi Popularrakegonkortasunaren aurkako erabaki bat
hartu du. Aurtengo EspainiakoAurrekontuen onespena atzeratu egin du
eta gainera, Euskadiren aurkakoerabakiak hartuz. Alde batetik,
berrikuntza arloan bi proiektu atzeratuzeta bestetik, euskal enplegu politikoak
oztopatuz. Gure partetik,egonkortasunaren aldeko apustu sendoa da
eta mantendu egingo dugu. Espero duguorain atzeratzen saiatzen ari diren
proiektu garrantzitsu horiek aurreraateratzea.
Ayer conocimos la cara y la cruz de laestabilidad. El Gobierno Vasco aprobó
las Directrices económicas yPresupuestarias para el ejercicio 2019.
Unas cuentas que desde el rigor nos van apermitir aumentar la inversión y los
recursos al servicio de la innovación,el apoyo a la economía productiva y en
definitiva, la consolidación de lareactivación económica y la creación de
empleo de calidad. Al mismo tiempo, enel Senado, se dilata incomprensiblemente
la aprobación de los PresupuestosGenerales del Estado correspondientes a
este año 2018. El presupuesto seencontraba acordado, pero se presentan
unas enmiendas que penalizan dosproyectos de innovación básicos para
Euskadi y pretenden entorpecer nuestraspolíticas activas de empleo.
El compromiso del Gobierno Vasco con laestabilidad se mantiene y vamos a seguir
trabajando para que todos los proyectosorientados a asentar el crecimiento se
puedan materializar.
Euskadik aurrera egin behar du etaberrikuntza ere auzolana da gure
lanabesa. Aurrera egin behar duguezagutzaren ekonomian, espezializazio
adimentsuan eta berrikuntza enpresaehunean txertatzen. Beti ere partekatzen
dugun helburua lortzeko: susperraldiekonomikoa eta kalitatezko enplegua
sustatzea. Eskerrik asko Innobasque-rieta denoi, bazkide guztioi,
berrikuntzaren erronkan bidelagunizateagatik. Ondo izan.
There are still no comments
  • Faceless avatar thumb 70
    Something to say?… comment on this video
Politicians attending the event