Citizen petitions Education
qrcode

Langile oron enpleguan bermea/Garantía en el empleo de tod@s l@s docentes

2023 March 14
100 %In favor
6 votes (6/0)

Zer nolako neurriak bideratuko ditu aurrera Hezkuntza Sailak Euskal Eskola Publikoan lan egiten dugun irakasleon enplegua bermatzeko? Une historikoa bizi dugu, urtean 800 irakasle jubilatzen dira eta berriki Hezkuntza Sailak gehiengoen ratioen murrizketa ahalbidetzen duen Dekretua ere onetsi du. Merezimendu bidezko EPEan 3.500 pertsonek plaza eskuratzea aurreikusten bada ere, badira kontsolidazioa bermatuko ez duten beste horrenbeste plaza eskeinita. Eskua luzatzen diogu Sailari, bederen, martxoak 30eko hauteskundeak eta gero 1999/70/CE Zuzentaraura egokitua, konstituzioanala (Mari Emilia Casasen txostena), eta duina den arazo honen konponbidean bat egitera. Hortaz ere salbuespeneko egoeratan EBEParen 61.6 artikuluak merezimendu bidezko EPEak gauzatzea ahalbidetzen du., hau da, behin-behinekotasun tasa handiak direnean esaterako. Esker anitz!

¿Qué medidas va a implementar el Departamento de Educación para la garantía en el empleo del profesorado de la Escuela Pública Vasca? Vivimos un momento histórico en el que 800 profesor@s se jubilan anualmente y el Departamento de Educación ha aprobado recientemente el Decreto que disminuye las ratios máximas. En las OPE de méritos está previsto que 3.500 profesionales obtengan su merecida plaza pero no obstante hay otras tantas plazas ofertadas que no son garantía de consolidación. Extendemos la mano al Departamento de Educación, al menos, para que tras las elecciones del 30 de marzo poder buscar una solución a este problema basándonos en la Directiva 1999/70/CE, la constitucionalidad de la fijeza (informe de Maria Emilia Casas) y a la dignidad. Igualmente el EBEP establece en su artículo 61.6 que en situaciones de excepcionalidad podrán realizarse un proceso selectivo únicamente con la valoración de méritos, es decir, cuando concurren elevadas tasas de temporalidad por ejemplo. Esker anitz!

Argument in favour
 • Lan berdina, eskubide berdinak
  2023 March 14
Maximum 255 characters
Arguments against
Maximum 255 characters
One comment
 • usuario
  Something to say?… comment on this proposal
 • Hezkuntza saila
  2023 May 24

  Interinok Taldea sindikatuko kide agurgarriok,
  Gaur egun, eta joan zen martxoaren 30ean hauteskunde sindikalak burutu ondoren, Interinok Taldea sindikatuak Irakasle Funtzionarioen Negoziazio Mahaian ordezkaritza du, eta dagoeneko bertan parte hartzen eta proposamenak egiten ere hasiak zarete.
  Mila esker zuen eskaerak Irekiaren bidez helarazteagatik.

  Estimadas y estimados miembros de Interinok Taldea,
  En la actualidad, tras las elecciones sindicales celebradas el pasado 30 de marzo, el sindicato Interinok Taldea ha pasado a formar parte de la Mesa Negociadora de Personal Funcionario Docente, donde ya están participando y han planteado sus propuestas.
  Muchas gracias por hacernos llegar sus peticiones a través de Irekia.