Citizen petitions Education

Covid errefortzuak eskola jangeletan

2021 November 11
88 %In favor
8 votes (7/1)
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.

Iazko ikasturtean Covid dela eta, EAEko eskola publikoetan errefortzuak jarri ziren jangela guztietan; bi ordutakoak. Aurtengo ikasturtean, urriaren 1etik hasita, jangela guztietan jarriko zirela esan zen Hezkuntza Saialetik. Gaur, urriaren 25ean oraingoz hainbat izendatu barik daude: Laukariz, Orozko, Otxandio, Kanpazar,...
Harrigarria da, jakinda eskoletan dauden neska mutilak txertatu barik daudela, errefortzurik ez jartzea. Zer dela eta Hezkunta Saila? Oso larria iruditzen zait

Argument in favour
 • Otxandio, Kanpazar,.... Es preocupante e irresponsable que no hayan sido nombrados los refuerzos sabiendo que el alumnado en etapa escolar está sin vacunar. Porqué esta decisión Departamento de Educación? MUY GRAVE
  2021 October 25
 • El pasado curso, debido al Covid, se nombraron refuerzos Covid en todos los comedores escolares; eran de 2 horas. En el curso actual, según el Departamento de Educación se iban a nombrar el 1 de octubre. A día de hoy siguen sin nombrarse: Laukariz, Orozko
  2021 October 25
 • Behar delako, ta sukaldeak Ondo joateko
  2021 October 25
 • Aitziberrek arrazoi osoa duelako. Horrela gaude oraindik
  2021 October 25
 • Jende gehiago behar da
  2021 October 25
 • Si
  2021 October 25
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.
Arguments against
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.
2 comments
 • Hezkuntza saila
  2021 October 29

  Aitziber U agurgarria,
  Zure eskaera irakurri ondoren, komenigarritzat jotzen dugu azaltzea zein den Hezkuntza Sailak ezarritako prozedura Covid-19aren ondorioz jantokietan monitore gehiago baimentzeko eta emateko. Hezkuntza Sailak 2020-2021 ikasturtearen hasieran ezarritako eta ikasturte honetarako indarrean jarraitzen duten irizpide batzuen arabera, ikastetxeak berak eskatzen du begirale kopurua gehitzea. Ondoren, eskaera hori baliozkotu eta baimendu egiten dute dagozkien Ordezkaritzek eta Hezkuntza Saileko Zerbitzu Zentralek.
  Zure eskaeran aipatzen dituzun ikastetxe publikoei dagokienez – Orozko, Otxandio eta Kanpazar Portugaleten-, komeni da argitzea ikastetxe horiek ere uneoro jarraitu dutela gorago azaldutako prozedura hori, eta hiruei begirale gehiago jarri zaizkiela: Orozkon, begirale bat gehiago; Otxandion ere bat gehiago, eta Kanpazarren 3 begirale gehiago, ezarritako irizpideei jarraituz. Laukarizko ikastetxea, bestalde, ez da Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa zuzeneko jantokia duen ikastetxea. Hala ere, ikastetxe honi ere monitore gehigarriak eskatzeko aukera eman zaio.
  Pandemia garai honetan, Hezkuntza Sailak zintzo bete ditu bere konpromisoak, zailtasunak zailtasun, eta joan den ikasturtean aparteko 933 begirale gehiago jarri ditu Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko kudeaketapean dauden eskola-jantoki guztien artean. Horrek 6.500.000 euro inguruko aparteko gastua eragin du, garbiketarako aparteko langileak zenbatu gabe. Era berean, azpimarratu beharrekoa da igoera horiei ikasturte honetan ere eusten zaiela.
  Horrek guztiak lagundu du pandemiak jantokietan eta, ondorioz, ikastetxe publikoetan dituen ondorio kaltegarri larriak arintzen, gutxitzen eta prebenitzen. Asmo horrekin berarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak pandemiak sortutako egoera hobetzeko eginahalean hasitako lanarekin jarraituko du.
  Eskerrik asko gai honen inguruan erakutsi duzun interesagatik eta zure eskaera Irekiaren bitartez helarazi diguzulako.

  Apreciada Aitziber U,
  Una vez leída su petición, consideramos conveniente exponerle cuál es el procedimiento establecido por el Departamento de Educación para la autorización y concesión de incrementos de monitores o monitoras por motivo de la Covid-19. En base a unos criterios establecidos por el Departamento a inicios del curso 2020-2021, y que continúan vigentes para el curso actual, es el propio centro el que, en base a esos criterios, realiza una petición de incremento de personal monitor. Posteriormente, esa solicitud se valida y autoriza por las respectivas Delegaciones y por los propios Servicios Centrales del Departamento de Educación.
  En relación a los centros públicos que usted menciona –Orozko, Otxandio y Kanpazar de Portugalete- es igualmente conveniente aclarar que dichos centros han seguido ese procedimiento en todo momento y a los tres se les ha concedido un incremento de personal monitor: Orozko, un monitor o monitora adicional; Otxandio, también uno adicional; y Kanpazar 3 monitores o monitoras adicionales, siguiendo los criterios establecidos. El centro escolar de Laukariz, por su parte, no está dentro de los centros con comedor de gestión directa del Gobierno Vasco. Aun así, se le ha brindado también la posibilidad de solicitar estos incrementos.
  Durante este periodo de pandemia, el Departamento de Educación ha cumplido fielmente sus compromisos a pesar de las dificultades, concediendo un incremento para el curso pasado de 933 monitores extra entre todos los comedores escolares que están bajo la tutela y gestión directa del Gobierno vasco. Esto ha supuesto un gasto extraordinario de aproximadamente 6.500.000 de euros, personal de limpieza extra aparte. Cabe subrayar asimismo que dichos incrementos se han puesto también en marcha para el curso actual.
  Todo ello ha contribuido eficazmente a paliar, minorar y prevenir los graves efectos adversos de la pandemia en los comedores y, por ende, en los centros escolares públicos. Con ese mismo propósito, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco continuará con la labor iniciada en su lucha para mejorar la situación creada por la pandemia.
  Agradecemos el interés que muestra por este tema y que nos haya hecho llegar su petición a través de Irekia.

 • 2021 October 26

  "Somos meramente máquinas, esclavos de la opinión pública, esclavos de los innumerables ideales que las religiones han fijado respecto a nosotros, esclavos de los sistemas económicos y políticos que aceptamos".

  Jiddu Krishnamurti

Comments are disabled for this document