Ante una emergencia ¿Sabes a quién llamar?
Citizen petitions Education
qrcode

IRIZPIDE ARBITRARIOA ordezkapen zerrendetan sartzeko / CRITERIO ARBITRARIO en el acceso a listas de sustituiciones

2021 January 25
100 %In favor
125 votes (125/0)
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.

IRIZPIDE ARBITRARIOA

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Eraikuntza Ingeniaritzako graduatuei, Ingeniaritza Graduko titulazio-taldean sartu ahal izateko, ingeniarien atribuzioak izatea eskatzen die.

Irizpide hori erabat bidegabea da; izan ere, talde horretan onartutako beste titulazio askok ez dute arauturiko lanbiderik aitortuta, ezta, beraz, ingeniarien atribuziorik.

Zera ere argitu beharra dago, legez emandako eta erregistraturiko Eraikuntza Ingeniaritzako gradudunen izena, epai bakar batek ere ez duela aldatu, hortaz, izendapenak berak Ingeniaritza Graduko titulazio-taldean sartzeko eskatzen diren izen irizpideak betetzen ditu.

Aurrekoak kontutan hartuta, honen bitartez, Hezkuntza Sailari eskatzen diogu irizpide hori berrikus dezala, berdintasun printzipioa errespetatuta izan dadin, objektibotasunaren eta bidegabekerien galarazpenaren baldintzak beteta

CRITERIO ARBITRARIO

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco, a los Graduados en Ingeniería de la Edificación, para poder acceder al grupo de titulaciones “Grado en Ingeniería” exige tener atribuciones de los Ingenieros

Ese criterio es completamente arbitrario, ya que otras muchas titulaciones aceptadas en ese grupo no tienen reconocidas ninguna profesión regulada, por lo que tampoco tienen atribuciones de los ingenieros.

Aclarar que ninguna sentencia ha modificado la denominación de los Graduados en Ingeniería de la Edificación emitidas y registradas conforme a la ley, por lo que su denominación cumple con los criterios nominativos exigidos para acceder al grupo de Grado en ingeniería.

Solicitamos que el Departamento de Educación revise ese criterio, respetando el principio de igualdad y bajo los condicionamientos de objetividad e interdicción de la arbitrariedad.

ERAIKUNTZA INGENIARITZAKO GRADUKO PLATAFORMA / PLATAFORMA GRADO EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN

Argument in favour
 • Ados nago
  2021 January 11
 • Guztiz ados.
  2020 December 30
 • Irizpide hauen errebisioa eskatu nahi nuke, egun indarrean dauden beste batzuen egoera berean egon dadin. Eskerrik asko aldez aurretik.
  ANE
  2020 December 27
 • Ados nago!
  2020 December 21
 • Ados egiten den eskaera eta argudioekin.
  2020 December 20
 • Ados nago eskaerarekin.
  2020 December 20
 • Ados nago
  2020 December 20
 • Ados nago
  2020 December 19
 • Neurri bidegabea delako
  2020 December 19
 • Los conocimientos adquiridos en las universidades hacen que las competencias sean validas
  2020 December 18
 • Guztiz ados nago
  2020 December 17
 • Guztiz ados
  2020 December 17
 • Ez da normala kriterio ezberdinak eukitzea
  2020 December 17
 • Titulazio hoiek ezagutza adar berdinekoak dira, beraz zentzua dauka era berdinean tratatuak izatearen eskaria. Nik ere irizpide arbitrarioa dela deritzot eta berrikusi dezatela eskatzen dut.
  2020 December 17
 • Guztiz arbitrarioa ikusten dut, denoi irizpide berdinak ezarri beharko lizkizueken. Irizpide gardenak denondako.Lo veo totalmente arbitrario, deben de aplicar los mismos criterios. Criterios claros para todos.
  2020 December 17
 • Hobeto horrela
  2020 December 17
 • Me parece justo
  2020 December 17
 • 👍
  2020 December 17
 • Irizpide arbitrarioa iruditzen zait
  2020 December 17
 • Totalmente de acuerdo con la postura expuesta
  2020 December 17
 • Me parcece lo más justo
  2020 December 17
 • Es evidente que existe un agravio comparativo y se trata de arbitrariedad pura y dura.Todos deberíamos ser tratados por igual por la administración.No sólo son números que desempeñan un cargo: ¡¡Igualdad !!
  2020 December 17
 • Alde
  2020 December 17
 • Estoy de acuerdo
  2020 December 17
 • Guztiz ados
  2020 December 17
 • Guztiz ados
  2020 December 17
 • Ados
  2020 December 17
 • Irizpide arbitrarioa eta bidegabea da. Bakarrik Eraikuntza Ingenieritzan ikasten diren ikasgaiak begiratu behar dira, orain ematen dizkiguten konpetentziak eskasak direla ikusteko.
  2020 December 18
 • Ados nago eskaerarekin.
  2020 December 18
 • Ingenieri berri bat delako ez da desberdin tratatu edo diskriminatu behar, beste ingenieri karreren mailan baitdago.
  2020 December 18
 • Eraikuntza ingenieritza gainontzeko ingenierien talde berean sartzea eskatzen dut
  2020 December 18
 • Eraikuntza ingenieritza gainontzeko ingenierien talde berean sartzea eskatzen dut
  2020 December 18
 • Arkitektura teknikoko tituludunak irakaskuntzan gure formazioan garatzen ditugun asignaturak erakutsibahal izateko eskubidearen alde
  Axi
  2020 December 18
 • Berriz aztertu beharko litzatekeen irizpidea da
  2020 December 18
 • Hezkuntzak behar duelako.
  2020 December 17
 • Hezkuntzak behar duelako.
  2020 December 17
 • Bide gabekoa delako
  2020 December 17
 • Ados argudioarekin
  Ana
  2020 December 17
 • Hezkuntzan honelako injustiziak exiatitzen direlako eta ez direla justuak.
  2020 December 17
 • Logikoena da. Berrikusketa ya!
  2020 December 17
 • ados egiten den eskaerarekin. diskriminaziorik ez!
  2020 December 17
 • Ados nago
  2020 December 17
 • Ados
  2020 December 17
 • Alde
  2020 December 17
 • Eskubideak berdintzearen alde!
  2020 December 17
 • Justua iruditzen zait eraikuntza ingenieritza gainontzeko ingenierien talde berean sartzea, bertan egiten diren ikasketak horrela balidatzen dutekako
  2020 December 17
 • Argi dagoela arbitrarioa dela eta errebisatzea eskatzen dut
  2020 December 17
 • A mi también me parece un criterio arbitrario, veo necesario que a todas las titulaciones se les exija lo mismo y con la máxima transparencia. Apoyo la solicitud de revisar ese criterio y que Educación se pronuncie al respecto con argumentos sólidos.
  2020 December 17
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.
Arguments against
We are sorry, but you no longer can participate in this proposal.
9 comments
 • Hezkuntza saila
  2021 January 25

  Rober agurgarria,
  Dakizunez, ordezkogaien zerrendak 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren bidez (EHAA, 2012-09-11) eta haren ondorengo aldaketen bidez arautzen dira. Agindu horren III. eranskinean, irakaskuntza-espezialitate bakoitzeko zerrendetan sartzeko titulazioak zehazten dituen taula bat dago. Espezialitate bakoitzean sartzeko titulazioak, edukiagatik, espezialitatearekin lotura dutenak dira.

  Eraikuntzaren Ingeniaritzari dagokionez –horixe baita zure kontsultaren gaia- Auzitegi Gorenaren 2012ko uztailaren 3ko sententziak adierazten du izendapen horrek nahasmena eragiten duela; izan ere, Eraikuntzaren Ingeniaritzako graduak, bere edukiari eta sarbidea ematen dion lanbide arautuari erreparatuta, ez ditu ingeniaritzek dituzten eskuduntza eta eskumen berak, baizik eta Arkitektura Teknikoak dituenak. Horrela bada, unibertsitateek ere izena aldatu diote, Ingeniaritza terminoa kenduz. Horregatik, "Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua" izeneko titulazioek ez dute zuzeneko sarbidea ematen ingeniaritzei dagozkien zerrendetara, Arkitektura Teknikoari dagozkion zerrendetara baizik.

  Eskerrik asko.

  Estimado Rober,
  Como sabe, las listas de candidatos y candidatas a sustituciones se regulan mediante la Orden de 27 de agosto de 2012 (BOPV, 11-09-2012) y sus posteriores modificaciones. En el Anexo III de dicha orden consta una tabla donde se especifican las titulaciones que dan acceso a las listas de cada una de las especialidades docentes. Las titulaciones de acceso a cada especialidad son aquellas que, por su contenido, tienen relación con la misma.

  En cuanto a la Ingeniería de la Edificación, motivo de su consulta, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2012, indica que dicha denominación induce a confusión, dado que el Grado en Ingeniería de la Edificación, atendiendo a su contenido y a la profesión regulada que da acceso, no tiene las mismas atribuciones y competencias que las ingenierías, sino que tiene las mismas que la Arquitectura Técnica. De hecho, las universidades han modificado su denominación, eliminando el término Ingeniería. Por ello, las titulaciones denominadas “Grado en Ingeniería de la Edificación” no dan acceso directo a las listas que corresponde a las ingenierías, sino a las que corresponden a la Arquitectura Técnica.

  Muchas gracias.

 • Photo Iker
  2020 December 21

  Ados nago eskaerarekin

 • Photo Beñat Garmendia
  2020 December 18

  Eskariarekin bat egiten dut, Hezkuntza Sailak irizpide berbera erabili beharko luke titulazio guztiekin

 • Photo Paulo Aguirrezabalaga
  2020 December 18

  👍👍alde

 • Photo Xabi
  2020 December 17

  Erabat ados. Irizpide berdinak aplikatu behar zaizkie titulazio guztiei, eta modurik gardenenean.

 • Photo Egoiska
  2020 December 17

  El criterio debe ser revisado, no guarda coherencia

 • Photo Jesus
  2020 December 17

  Prozesuak justu eta transparenteak izan behar dira

 • Photo Jesus
  2020 December 17

  Kriterioak objetibuak eta justoak izan behar dira

 • Photo IRAKASLEA
  2020 December 18

  Neurri guztiz diskriminatzailaea berrikusi beharko litzateke.

Comments are disabled for this document