News Security
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.
qrcode

Euskalmet pronostica una jornada electoral caracterizada por la inestabilidad y las temperaturas primaverales

2023 May 26
2 comments
  • Photo Xaver
    2023 May 30

    Lurra aztertu ondoren, eta lurraldearen antolamenduan aldaketarik egin gabe, eta fluxuari oztopoak jartzeagatik behin betiko konponbidea izatera iritsi gabe, arriskua ere badakarte. Lurraren puntu estrategikoetan gutxitze hori lagungarria izan daiteke deskarga automatizatua duten ur-goraldien fluxua erregulatzeko, deskargan elektrizitatea sortuz. Bilketa ur-zutabe interkonektatuetan plantea daiteke, hala nola edukiontzi artifizial batean. Hala ere, erantzun garestia da, eta lurraldean aldaketarik egin gabe aztertu beharko litzateke, galerak minimizatu. Gainera, lurraren metadatuekin, ordenagailu batek gutxieneko galera baterako kokapen egokiak kalkula ditzake. Beste kontu bat da teknologikoki prestatzen ari garela euste-andelak gaika irekitzeko eta betetzeko ideia, ekosistema gehiegi aldatu gabe, baizik eta, ondoren, fluxu falta batek epe luzera ondorioak izan ditzan eta espezieak berezko eboluzioaren aurretik desager daitezen. Jakina, kontsumoak minimizatuz eta horien analisi kritikoa eginez, ez da adabaki garesti posible bat diseinatu behar kontsumoaren iturria behar ez bezala irekitzeko, alternatibarik ez badago. Kasu honetan lurraldearen antolamendu kaotikoa dugu, uraren fluxu naturalen aldez aurreko azterketarik egin gabe, eta ingurunera egokitu gabe elementuen aurka borrokatu nahi izatearen ondorioak pairatzen ditugu. Areriotsuagoa bihurtzen da, eta aztertu beharreko esku-hartze bat behar da, lur-eremuko datuak biltzeko prezipitazio kopuruaren arabera, lekua dago simulazioa egiten, beste gauza bat da makinak maneiatzeko prest dauden pertsonak izatea, makinak datu fidagarriak behar dituenean kasuak azter ditzaten, eta horrek konponbide probableagoa ematen digu. Lehorteak aurrera egiten du hegoaldetik, izurrite bat bezala hedatzen da, eta berriz pentsatu behar dira lurraldearen inperfekzioa kontuan hartuta eragin minimoa duten ekintzak artifizialki sortu ditugu, hodeien funtzionamendua aztertzen dutenek ere kalkuluan eragina dute, zoritxarrez jende gutxik izan behar du, diruaren berotasunean beste lanbide batzuk erakargarriagoak balira bezala.

  • Photo Xaver
    2023 May 30

    Estudiado el terreno y sin hacer cambios de ordenación del territorio, sin llegar a ser una solución definitiva por poner obstáculos al flujo implican también un riesgo, eso de la minicontención en puntos estratégicos del terreno puede ayudar a regular el flujo de crecidas con descargue automatizado generando electricidad en el descargue, la recogida puede plantearse en columnas de agua interconectadas también como un depósito artificial contenedor, es una respuesta cara sin embargo habría que estudiar sin cambios en el territorio, minimizar las pérdidas. Además con metadatos del terreno, una computadora puede hacer el cálculo ubicaciones idóneas para una mínima pérdida. Otra cosa es que tecnológimante estemos en preparación de la idea apertura selectiva de depósitos de contención y llenado sin alterar demasiado el ecosistema sino ayudando a que después una falta de flujo pueda tener consecuencias en el medio a largo plazo con desaparición de especies antes de su evolución natural. Por supuesto minimizando los consumos y haciendo análisis crítico de los mismos, no hay que diseñar un posible parche caro para abrir mucho el grifo del consumo innecesariamente habiendo alternativas. El caso padecemos una ordenación caótica del territorio sin haber hecho análisis previo de los flujos naturales del agua y padecemos las consecuencias de querer luchar contra los elementos sin adaptarnos al medio se vuelve más hostil y hace falta una intervención a estudiar, en recogida de datos de terreno funcionamiento en función de la cantidad de precipitación, hay tajo haciendo simulación, otra cosa es tener personas preparadas a manejar las máquinas analicen los supuestos cuando la máquina necesita datos fiables nos dé solución más probable. La sequía avanza desde el sur se extiende como una plaga y hay que repensar actuaciones supongan mínimo impacto teniendo en cuenta la imperfección del territorio hemos creado artificialmente, hay también quienes estudian el funcionamiento de las nubes influyen en el cálculo, por desgracia deben ser pocas personas como que fuesen más atractivas otras profesiones al calor del dinero.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event
(XII term 2020 - 2024)