Ante una emergencia ¿Sabes a quién llamar?
News Health
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.
qrcode

El Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan la importancia de la vacunación contra la COVID-19

2023 January 5
2 comments
  • Photo Xaver
    2023 January 8

    Garrantzitsua da, halaber, patogenoak gordetzen ez dituzten aireztatutako espazioak izatea, hotzez ez gaixotzeko behar den oreka termikoa dutenak, baldin eta flitroak erantzuten ez badu, dela ez dagoelako behar besteko kopururik edo kasualitatearen ondorioz egokitzen zaionari, batez ere prebentzio-faltagatik. Ondo dago patogenoen bilakaera zaintzea, behar diren kontrolak eginez, balizko erantzukizunak ebazteko, baldin eta horri buruzko erreklamaziorik balego. Hala ere, badirudi erakunde publiko batzuk gehiegi kargatuta daudela pandemiaren aurrean, eta ondorioak aldi baterako baliabiderik ez dagoelako edo ez daudelako, eraginkortasunaren aldeko alternatibarik ez zegoenean.

  • Photo Xaver
    2023 January 8

    La importancia también de espacios ventilados no reservorios de patógenos con el equilibrio térmico necesario para no enfermar de frío cuando el flitro no responda ya sea por no haber número suficiente o fruto de la casualidad a quien le toque de frente a falta de preventiva sobre todo. Está bien eso de vigilar la evolución de los patógenos con controles necesarios donde más haga falta para dirimir posibles responsabilidades si hubiera reclamación al respecto aunque algunos organismos públicos parecen sobrecargados ante la pandemia con consecuencias a falta de recursos temporales o no, cuando no se dispuso de alternativas en pro de eficiencia.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event