This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

Euskadi presenta su Plan de Contingencia Energética, ampliado y mejorado con las aportaciones de todos los agentes

2022 September 1
4 comments
 • 2022 September 9

  guzkiaren bero handiagoa aprobetxatzea praktika komunitarioetarako, frijiketa posibleetatik hasi eta komunitate ezberdinetako ura kolektiboki berotzeko arte, dutxa bateko ura berotzeko energia gutxiago gastatzea, adibidez ur hotzarekin dutxatu ezin denean. Beste aparatu batzuetarako ere, birzirkulazio-sistema duten ur beroak erabili ur grisak beste erabilera batzuetarako, hala nola komunontzia, berrerabiltzen saiatu aurretik. Giro sargoritsuetan soberan dagoen hezetasuna berreskuratzen saiatuz.

 • 2022 September 9

  Aprovechar más calor del sol para prácticas comunitarias, desde posibles frituras hasta para calentar colectivamente el agua de distintas Comunidades suponga gastar menos energía para calentar el agua de una ducha por ejemplo cuando no se pueda duchar con agua fría. Incluso para otros aparatos utilicen agua caliente con sistema de recirculación aprovechar las aguas grises para otros usos como pueda ser el inodoro antes de tratar de reutilizarlas. Tratando de recuperar la humedad sobrante en ambientes bochornosos.

 • 2022 September 3

  Era berean, alokairuko edo elkarlaneko trukeko sare bat badago, tresnak eta makinak eduki egiten dira eta ez dira erabiltzen errendimendua emanez, eta zaharkituta geratzen dira. Horrek beste bat erosteak eragina du, eta hurbileko auzotasunak plataforma alokatzeko aukera ematen du. Fiskalari kontuak emanez, mugimendu ekonomikoak sortzen dira eta alokairu-trukea ziurtatzeko aukera dago.

 • 2022 September 3

  Pensar también si cabe una red de alquiler o intercambio colaborativo aparatos y máquinas se tienen y no se usan dando rendimiento se hacen obsoletas y supone impacto comprar una nueva teniendo la vecindad próxima posibilidad alquilarla plataforma. Rindiendo cuentas al fisco movimientos económicos se generen y con la posibilidad de asegurar el intercambio alquiler.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event