News Security
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

El Gobierno Vasco pone a disposición de los servicios de emergencias el Plan Especial de Emergencias Aeronáuticas de Euskadi

2022 August 12
4 comments
 • 2022 August 19

  Egoera oro aurreikusi behar da, eta horrekin neurriak hartzen dira; zalantzarik izanez gero, hobe da zerbitzua etetea, arriskua bere gain hartzea ezin bada hasierako parametroekin baloratu, ez da zortean fidatu behar.

 • 2022 August 19

  Hay que prever todo escenario y con ello se toman medidas, ante la duda es preferible suspender el servicio que asumir un riesgo no se pueda valorar con parámetros iniciales, no hay que confiar en la suerte.

 • 2022 August 18

  Volar un dron u otro dispositivo haga de lanzadera reconozca el terreno previo a pasar medio transporte zonas de más riesgo cuando vía satelital y/o sistemas detección resulten insuficientes a falta de dispositivos inteligentes preavisen.

 • 2022 August 18

  Drone bat edo anezka egiten duen beste gailu bat hegan egiteak, garraiobide bat igaro aurretik arrisku handiagoko eremuak ezagutzen ditu, sateliteen eta/edo detekzio-sistemen bidez nahikoa ez denean, aurrez abisatzeko gailu adimendunik ez badago.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event