This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

El Gobierno Vasco recurre ante el Tribunal Supremo el auto que no autoriza la exigencia del certificado covid digital

2021 November 25
2 comments
  • 2021 November 27

    Ona litzateke txertatutako pertsonen artean kutsatzeko arriskuaren probabilitatea kalkulatu ahal izatea, edozein arrazoi justifikatu edo ez justifikatu gabe. Beraz, ezin zaie erantzukizun osoa eskatu prebentzioko langileei, baldin eta errekurritu daitezkeen eskubideek talka egiten badute, berezko arau-esparrurik ez badago eta, gainera, bestelako araudirik ez badago, edo eremu handiagoko arau bateraturik ez badago.

  • 2021 November 27

    Sería bueno poder hacer cálculo probabilidad de riesgo de transmisión entre personas vacunadas y sin vacunar por cualquier motivo justificado o no. No se puede exigir luego toda la responsabilidad al personal preventivo cuando colisionan derechos recurribles a falta de marco normativo propio en ausencia de otra normativa además o bien unificado de ámbito superior.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event