Euskadi free of tobacco smoke
News Security
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.
qrcode

La Ertzaintza aúna esfuerzos en la detección de drogas en las terminales de transporte público de Euskadi

2021 August 30
2 comments
  • Photo JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021 August 30

    Fiesta con caminos a ninguna parte y falta de medidas preventivas y cierta rebelión hacen pensar no haya conciencia de que vivimos en un mundo cada vez más contaminado y la contaminación lleva patologías asociadas hagan tener lamentablemente que tomar medidas. No se entiende cómo se sabe ciertas sustancias van mal y haya gente las consuma en perjuicio propio y de los y las demás pudiendo tener accidentes laborales incluso como un mal sueño puede convertirse en una pesadilla eterna y se dice ese mundo tiene entrada y la salida es la cárcel o la muerte acelerada propia o del entorno cómplice o no.

  • Photo JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021 August 30

    Inora bideak dituen jaia da, eta prebentzio-neurririk eta nolabaiteko matxinadarik ez dagoenez, pentsarazten dute ez dagoela kontzientziarik gero eta kutsatuagoa dagoen mundu batean bizi garela, eta kutsadurak berekin dakartzan patologiek, tamalez, neurriak hartu beharra eragiten dute. Ez da ulertzen nola substantzia jakin batzuk gaizki doazen eta jendeak kontsumitu egiten dituen norberaren eta besteen kalterako, eta lan-istripuak izan ditzake, baita amets txar bat amesgaizto betierekoa bihurtu daitekeelako ere. Mundu horrek sarrera duela esaten da, eta irteera espetxea da, edo norberaren edo ingurune konplizearen heriotza bizkorra.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event