Elecciones 2024
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.
qrcode

Tapia: “Necesitamos energías renovables con garantías medioambientales”

2021 August 17
2 comments
  • Photo JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021 August 17

    Energia-iturri guztiak ez dira alferrik galtzen, batez besteko mugekin, gaur egun eta prebentzioekin. Kasu honetan, hirugarren herrialde batzuek lehia desleiala izan dezakete, baina ez dira protokoloarekin bat etortzen, nahiz eta energia kutsatzaile hori erabiltzera azken postuan iritsi ziren, ez zen aprobetxatu mendebaldeko herrialdeen aldeko abantaila hasiera batean. Naturak bere mugak ditu eta edozein hedabidek du eragina. Ingurumen-tasak jartzea iturri kutsatzaileetatik dator, eta badirudi zorra finantzatzen dutela merkatuko erabakiak eskuz lotzeko. Hainbat herrialdetako kulturizaziorik ezak azkarrago egiten du trena leku batzuetan besteetan baino, eta trenek talka egin dezakete. Zaintzea lehia da, eta ez desleiala.

  • Photo JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021 August 17

    No desaprovechar todas las fuentes energéticas cada una con sus límites medio impone en la actualidad y prevenciones, el caso se da posible competencia desleal terceros países no se suman a protocolo pese a haber llego en última posición al uso de esta energía contaminante no se aprovechó la ventaja inicialmente en favor países occidentales. La naturaleza tiene sus límites y cualquier medio tiene impacto. Poner tasas ambientales productos proceden de fuentes contaminantes y parece financiaran la deuda para atar de manos a decisiones de mercado. La falta de culturización distintos países hace el tren vaya más rápido en unos lugares que en otros, pudiendo darse un choque de trenes por alcance. Vigilar se da competencia y no desleal.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event