News Health
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

DATOS ACTUALIZADOS COVID-19

2021 August 13
2 comments
  • 2021 August 16

    Ez da harritzekoa hainbat herrialdek lehiari buruzko laguntza interesatuak izatea, gatazka leku batean berrezartzeko, eta nork uste duen bere baliabideak jada ez zaizkiola interesatzen beste lobby eskaintzaile bat utzita.

  • 2021 August 16

    No es de extrañar que haya apoyos interesados diferentes países en rivalidad interese reine el conflicto en un lugar, y también quién piense que sus recursos ya no le interesan dejando a otro lobby postor.

Comments are disabled for this document
Media downloads