This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

Entrevista al Consejero Javier Hurtado en Boulevard de Radio Euskadi

2021 August 12
2 comments
  • 2021 August 13

    Energia-kontsumoa minimizatzeak eta, horrekin batera, prezioa negoziatzeko eskariak energia erabilgarri gehiagora jaisteko joera du. Behar den potentzia ondo kalkulatuz gero, ez jarri kontsumo handiagoko aparaturik ordu garestietan, eta, saihestu ezin bada, ez aldi berean kontsumitu beste aparatu batzuekin, orduko kilowatt gehiago ez batzeko, ezta potentzia gehiegi jarri beharrik gabe ere, itxaroterik badago, erabiltzen ez diren aparatuak deskonektatu ahal izateko stand bye egoeran utzi gabe. Ura aurreztu ur grisak bilduz, hala nola garbiketa-zuloen eta dutxen baldeak, behar denean komunean erabiltzeko. Ur asko ez pilatzea, isurtzen ez den ura degradatu egiten da eta intsektuak erakartzen ditu.

  • 2021 August 13

    Minimizar consumo energético y con ello la demanda a negociar el precio tiende a bajar a mayor energía disponible. Desde calcular bien la potencia necesaria, no poner aparatos mayor consumo en horas caras y si no se puede evitar, no simultanear consumo con otros aparatos para no sumar más kilovatios hora ni poner demasiada potencia sin necesidad si se puede esperar, a ser posible desenchufar aparatos en no uso no dejar en stand bye. Ahorrar agua recogiendo aguas grises como puede ser en baldes de aclarados de lavados y de las duchas para usar en inodoro cuando hace falta. No acumular aguas mucho tiempo, agua que no fluye se degrada y atrae insectos.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event