This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

Consejero Javier Hurtado en Radio Euskadi: "Euskadi es un destino seguro"

2021 July 4
2 comments
  • 2021 July 4

    Beste erkidego batzuetako etorkinen aurkako aurreiritziei aurre egitea integrazio- eta prestakuntza-lana egin behar da, euskarak gehiago integratzen lagun dezake, latinezko hizkuntzetan ohikoa den maskulinoa eta femeninoa erabiltzen duten hainbeste hizkuntza-akatsik gabe. Bertako hizkuntza errespetatu behar da, ikasteko borondatearekin.

  • 2021 July 4

    Combatir prejuicios contra los y las inmigrantes incluido de otras comunidades hay que hacer trabajo de integración y formación, el euskera puede ayudar a integrar más sin tantos defectos de lenguaje que utilizan masculino y femenino típico de las lenguas latinas. Se ha de respetar la lengua autóctona con voluntad de aprendizaje.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event