News Security
This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

Josu Erkoreka: “Los indultos se hacen para facilitar una comunicación imprescindible y urgente en Catalunya”

2021 June 17
6 comments
 • 2021 June 18

  Ez da konkordia edo desadostasuna sustatzea, hau da, administrazio autonomiko batekin lankidetzan ez aritzea, hedabidetatik iragartzen da administrazio desleiala izan daitekeela, legeak desobeditzetik eta ez betetzetik abiatuta; adibidez, animaliari jaten emateak ziurrenik kosk egin ahal dizu, baita hil ere, astiro bada ere. Badirudi hedabideen publizitatearekin gobernatzen duela, finantzen benetako egoera ezkutatuz, komeni den ala ez.

 • 2021 June 18

  No es promover concordia o discordia es el hecho de no colaborar con una Administración autonómica se anuncia desde los medios como posible Administración desleal desde la promoción desobedencia e incumplimiento leyes, es como dar de comer al animal te puede acabar con toda probabilidad mordiendo e incluso matando aunque fuera lentamente. Parece se Gobierna con la publicidad de los medios ocultando la situación real a conveniencia o no, de las finanzas.

 • 2021 June 17

  Legeak ez betetzea ez da dohainik ateratzen, baina harritzekoa da mota guztietako gaizkile askok eta askok indulturik ez eskatzea, hala nola justiziak politikarako diru-laguntza jasotzea.

 • 2021 June 17

  No cumplir con las leyes no sale gratis, lo que extraña es que muchos y muchas más delincuentes de todo tipo no pìdan indultos como que la justicia estuviera subvencionada para politiqueo.

 • 2021 June 17

  Zor bat sortzen ari garenez, Europako banku zentralaren mendekoagoak gara, zulatuz gero, ordaindu ezineko arriskua baitago.

 • 2021 June 17

  Estamos generando una deuda nos hace más dependientes del banco central europeo que de pinchar hay riesgo de impagables.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event