This content is not available in English. You can read it in Spanish or Basque instead.

Las instituciones vascas estrechan su colaboración ante el reto de la modificación de la Ley para la Igualdad

2021 June 1
6 comments
 • 2021 June 3

  Neurri kolektiborik instalatu ez denean, aldi baterako adabaki bat gaueko bateriak beste potentzia batekin kargatzea izan daiteke, zerrenda garestien kontsumo handiagoko aparatuetarako aprobetxatzeko, edo, beste kasu batzuetan, biogasei sorgailuak erabiltzeak ingurumen-inpaktu txikiagoa du ingurumenean, emisioak bahitzeko azterketarekin. Energia berriztagarri eta hidrogeno aukera gehiago egon daitezke erregaietatik eratorritako pilekin eta abarrekin, herritarrek pedalei eragin arte pilak kargatzeko eta kirol apur bat egiteko gizentasun-epidemia. Eraginkortasun handiagoko potentzia txikia erabiliz, prebentzio-neurriekin, aintzira txikiekin, landarediarekin, kolore islatzaileak margotzearekin eta abar, bezeroen lan-orduak negoziatu arte edo tokiz aldatu arte, baita itzal artifiziala sortu arte, erreakzioan dauden elementuekin beroa xurgatu arte ere, giroa hozteko joera baitute.

 • 2021 June 3

  Un parche temporal cuando no se han instalado medidas colectivas puede ser cargar baterías de noche con otra potencia para aprovecharlas para aparatos mayor consumo franjas caras, o otro caso usar generadores a biogas tiene menos impacto ambiental con estudio secuestro de emisiones. Puede haber más alternativas energía renovable e hidrógeno con además las pilas derivadas de combustible, etc. Hasta pedalear la ciudadanía para cargar las pilas y hacer un poco de deporte epidemia de obesidad. Usando poca potencia a mayor eficiencia, junto con medidas preventivas, pequeñas lagunas, vegetación, pintar colores reflectantes y un largo etc, hasta negociar horas de trabajo clientela o incluso cambiar de ubicación, hasta creando sombra artificial absorba calor con elementos tienden en la reacción, a enfriar el ambiente.

 • 2021 June 2

  Lurraldea berrantolatzeko egiturazko neurriak ere hartu behar dira, hala nola itsasoak eta aldi baterako kalteak jasateko arriskuan dagoen etxe bat kosta ahala kosta mantendu nahi ez izatea. Fenomenoak prebentzio-neurri kolektiboak lehenetsiz iristen dira, eta indibidualak azken baliabide gisa uzten dira eskura dauden aukera guztiak agortzen direnean, eta gero ez dira kexatzen apurtuarekin bizitzen ikasten. Gainpopulazioa baliabide gutxienekin eta esku gutxiko aberastasun material eta immaterialarekin kudeatzeko arazoa.

 • 2021 June 2

  Hay que priorizar incluso tomando medidas estructurales reordenación del territorio, como no obstinarse con querer mantener a toda costa una casa a riesgo de destrozos mareas y temporal fenómenos llegan priorizando medidas colectivas de prevención y dejando las individuales como último recurso cuando se hayan agotando todas las alternativas disponibles, no quejarse después aprendiendo a convivir con el roto se ve venir. El problema de gestionar la superpoblación con los mínimos recursos y la riqueza material e inmaterial en pocas manos.

 • 2021 June 2

  Lanak debekatzeak pertsona salgaitzat hartzea dakar, dela prostituzio gisa, dela egoera ahulean dauden pertsonez aprobetxatzea, hala nola etxe oso handi bat, ibilgailu pribatu bat edo premiarik eta preziorik gabeko gauza garestiak edukitzetik salduz gero, eskaintza eta eskariaren merkatu espekulatiboa izateraino, batzuetan erotu egiten da burbuilak sortuz Gobernuak esplotatzen amaitzen dute, ondorengo erreskatea onartzen duten bezala, nahiz eta belaunaldi txikiagoek finantzak utzi.

 • 2021 June 2

  Prohibir trabajos supongan someter a la persona cuerpo como mercancía ya sea prostitución o aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad como que se les vendiera de tener lujos como una casa muy grande, vehículo privado o cosas caras sin necesidad siquiera y precio pueda ser hasta especulativo mercado de oferta y demanda a veces enloquece creando burbujas terminan de explotar a los Gobiernos como que consienten el rescate posterior pese a dejar las finanzas menguantes con peor nivel de vida pagan generaciones.

Comments are disabled for this document
Politicians attending the event
Other guests
 • Emilio Sola (DFA), Ainhoa Campo (DFA), Patricia Campelo (DFB), Miren Elgarresta (DFG), Angela Eguia(EUDEL), Nerea Orozco (EUDEL)