Joseba Lozano Santos

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren barruan, herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko ardura du gure Zuzendaritzak. Ardura horrek hainbat eginkizun ditu, esate baterako, Eusko Jaurlaritzaren eta Administrazio Orokorraren plangintzaldiak egin, bete eragin eta ebaluatzea, bai eta gainerako herri administrazioen plangintzaldien jarraipen eta ebaluazioa egitea. Hori ez ezik, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua eramaten dugu, herritarren hizkuntza eskubideak babesten ditugu, hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun datak proposatzen ditugu, herri aginteen arteko koordinazioaz arduratzen gara hizkuntza normalizazioaren arloan, eta zinpeko itzultzaile eta interpreteen erregistroa kudeatzen dugu, besteak beste.

Curriculum Vitae:

Joseba Lozano Santos - Berriak