http://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/25330

Irekia

Grafikoak eta datu-bistaratzeak

Aurkibidea

 

Airearen kalitatea Bilbon, Donostian eta Gasteizen (2005-2013)

● EAEn Internet duten establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurraldearen arabera (%, 2001-2014)

● Turismoak euskal ekonomiari egindako ekarpena 2005-2015

● Foru Aldundien diru-bilketa itundutako zergengatik (2003-2014)

Enpleguaren eboluzioa (1985-2015)

Biztanleriaren eboluzioa Euskadin hamarkadaka (1976-2015)

Heriotzak lurraldearen eta sexuaren arabera 2015. urtean

● Heriotzak lurraldearen eta sexuaren arabera 2016. urtean

Energiaren azken kontsumoaren bilakaera sektoreen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2000-2014

Gai publikoetan parte hartzeko gogoa 15 eta 29 urte bitartekoen artean (2008-2016)

Sare sozial bakoitzeko erabiltzaileak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean (2016)

15 eta 29 urte bitartekoen zeregin nagusia, Lurralde historikoaren arabera (2004-2012)

● 10 urteko eta gehiagoko Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak sexuaren arabera. 2015

 10 urteko eta gehiagoko Euskal Autonomia Erkikegoko biztanleak, ikasketa-maila eta adina aintzat hartuta, sexuaren arabera. 2015

● Erregistratutako langabezia, sexuaren eta adin-taldearen arabera. Euskal Autonomia Erkikega, 2015

● Araubide Orokorrean afiliatutako biztanleria. Etxeko enplegatuen berezia, sexuaren, nazionalitatearen eta lurralde historikoaren arabera. EAE, 2015

● Biztanleria landuna, lanaldi-motaren eta sexuaren arabera. Euskal Autonomia Erkikegoa, 2006 - 2015

I+Gko gastua (BPGdaren %), herrialdearen arabera. 2003 - 2015

Zor pulbikoa, BPGaren ehunekoan, herrialdearen eta urtearen arabera. 2010-2014

 

Grafiko interaktiboak (EUSTAT):

● Euskadi EB27n

● Europa 2020 adierazleak

● Piramide Interaktiboak: adierazle demografikoak

● Mapa Interaktiboak: zer-nolako eboluzioa duten fenomeno demografikoek